ONDERWERPEN

Vervuiling van de rivier Uruguay. Geen oplossingen in zicht

Vervuiling van de rivier Uruguay. Geen oplossingen in zicht


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Door Víctor L. Bacchetta

Sinds de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof van Den Haag over het geschil tussen Uruguay en Argentinië over de installatie van de Botnia-pulpfabriek in Fray Bentos, op 20 april 2010, zijn al 14 watermonsters genomen, maar de regeringen van beide landen niet eens worden over de voorschriften die bij de analyses moeten worden toegepast en dus over hoe ervoor te zorgen dat de Uruguay-rivier niet wordt verontreinigd.


Op 28 juli 2010 kwamen de leiders van Argentinië en Uruguay overeen om een ​​binationale wetenschappelijke commissie op te richten om "gezamenlijk toezicht te houden op de installatie" en de instellingen en stedelijke centra die hun afvalwater lozen in de rivier de Uruguay. In augustus 2010 werd de overeenkomst getekend tussen Cristina Fernández de Kirchner en José Mujica om deze controle uit te voeren, maar de populaties aan beide kanten hebben nooit de resultaten van de analyses ontvangen.

Het Internationale Gerechtshof heeft aanbevolen dat beide landen het geschil niet verergeren en dat alle resoluties die ermee verband houden, worden genomen binnen de Administratieve Commissie van de Uruguay-rivier (CARU), de instantie die verantwoordelijk is voor de naleving van het Uruguay-rivierverdrag, en niet eenzijdig. Enkele inconsequente beslissingen van de Uruguayaanse regering hebben echter tot nieuwe meningsverschillen geleid die het proces belemmeren.

Daarbij komen nog enkele onregelmatigheden die zijn aangetroffen bij de bezoeken van het Wetenschappelijk Comité aan de UPM-fabriek om de monsters te verzamelen en, wat de situatie verergert, zijn er twijfels gerezen over de ernst van de analyses. De rivierwatermonsters moesten naar twee geaccrediteerde laboratoria in Canada worden gestuurd, verschillende batches zijn al teruggestuurd, maar het Wetenschappelijk Comité heeft inconsistenties vastgesteld in de analyses van een van de laboratoria.

Ongeconsulteerde veranderingen

Bij het eerste bezoek van het Wetenschappelijk Comité aan de UPM-fabriek, in oktober 2010, bleek dat het afvalwater vóór de lozing was verdund met water uit de Uruguay-rivier, iets wat strikt verboden is door de Uruguayaanse regelgeving. UPM onderbrak de verwatering, maar op 29 april 2011, twee dagen voor het tweede bezoek van het Wetenschappelijk Comité, deelde de Uruguayaanse regering CARU mee dat ze had besloten haar regelgeving in dit opzicht te wijzigen.

Bij besluit van het Ministerie van Volkshuisvesting, Landbeheer en Milieu (MVOTMA) mocht UPM zijn afvalwater storten met een hogere temperatuur: van 30 tot 37 graden Celsius. De Digest over het gebruik en de exploitatie van de Uruguay-rivier, de norm waaraan CARU wordt onderworpen, stelt dat het effluent de "natuurlijke omstandigheden" van de rivier, van gemiddeld 9 graden in de winter en 20 graden in de zomer, niet mag overschrijden.

De Argentijnse delegatie bij CARU trok het besluit in twijfel omdat het geen rekening hield met het Statuut van de Uruguay-rivier, noch met de genoemde internationale norm en de Uruguayaanse norm zelf, noch met de uitspraak van het Hof van Den Haag, noch met de afspraken van twee presidentiële vergaderingen en de bijeenkomsten van ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen. Argentinië was ook van mening dat Uruguay een wezenlijk aspect van de UPM-operatie niet eenzijdig kan wijzigen.

Een andere wijziging van de werking van UPM zonder deze via CARU te laten lopen, is de toename van de productie van de fabriek, mogelijk gemaakt door een miljoen ton pulp per jaar, die sinds 2009 wordt overschreden, met als gevolg een grotere impact.

Vanaf dit moment heeft het gebrek aan overeenstemming tussen de partijen over de vraag welke normen van toepassing zijn om te bepalen of UPM-kantelingen al dan niet voldoen aan de maxima die zijn toegestaan ​​door de normen die door CARU zijn erkend, dat het Comité wordt belemmerd om een ​​volledige rapporteren over de resultaten van de uitgevoerde analyses en metingen. Tot nu toe zijn er geen mogelijkheden om deze divergentie op te lossen.

Ondertussen heeft de Uruguayaanse pers, die vatbaar is voor het aanscherpen van enige controverse met het buurland, Argentinië herhaaldelijk beschuldigd van weigering om die informatie te verstrekken en schrijft dit toe aan de bedoeling te verbergen dat de besmetting afkomstig is van de rivier de Gualeguaychú. Het is waarschijnlijk dat er in deze zin ook een belangrijke bijdrage komt van de andere oever van de rivier, maar dit soort argumenten werpt geen licht, maar rechtvaardigt de duisternis.

Fouten en overtredingen


Op 18 november 2011 deed zich een ongeval voor in de UPM-faciliteiten als gevolg van de abnormale werking van de terugwinningsketel en de verdunde stinkende gasketel, die enkele wijken in Fray Bentos trof. Er zou een aanzienlijke uitstoot van zwaveldioxide en stof zijn geweest met waarden die ongeveer 25 keer hoger waren dan normaal, terwijl het afvalwater naar de Uruguay-rivier in die dagen 35 ° C zou hebben bereikt.

De Argentijnse delegatie bij CARU was van mening dat het rapport van het Nationaal Directoraat Milieu (Dinama) over deze episode volstrekt ontoereikend was en beweerde dat de Uruguayaanse tegenhanger, op basis van de Haagse uitspraak en daaropvolgende overeenkomsten tussen de regeringen, uitputtende informatie geeft over wat is gebeurd.

Tegelijkertijd ontdekten leden van het Wetenschappelijk Comité en personeel van Dinama tijdens het bezoek aan de UPM-fabriek op 28 november 2011 dat 170 liter regenwaterpoel nr. 4 op het terrein van de fabriek clandestien per seconde afvalwater naar de Uruguay River, zonder enige vorm van eerdere behandeling. Ook werd geverifieerd dat vaste stoffen in afmetingen groter dan toegestaan ​​werden afgevoerd via een goot.

Deze feiten, geverifieerd door het binationale wetenschappelijke comité en door de Uruguayaanse milieuautoriteit, vormden flagrante schendingen door de UPM van de vereiste normen en de toepasselijke regelgeving om deze industriële activiteit toe te staan. De Argentijnse delegatie bij CARU eiste de afschaffing van de clandestiene stortplaats en verzocht om informatie over de maatregelen die Dinama had genomen om te garanderen dat soortgelijke schendingen niet worden herhaald.

Aan het bovenstaande waren nog twijfels toegevoegd over het Canadese AGAT-laboratorium, waarnaar de meeste monsters die tussen juni en november 2011 in UPM en de rivier de Gualeguaychú werden genomen, werden gestuurd. Het Wetenschappelijk Comité was van mening dat het AGAT-laboratorium de resultaten van hun rapporten moest bekrachtigen of corrigeren en als ze geen bevredigend antwoord gaven, stelden ze de CARU voor om de mogelijkheid te evalueren om een ​​ander Canadees laboratorium te gebruiken.

In deze context lijkt alles te leiden tot verergering van het binationale conflict in plaats van het te overwinnen. In feite zou de enige effectieve maatregel die tot dusverre is genomen om de spanning te verminderen, het opheffen van de wegversperring in Arroyo Verde zijn geweest. Maar het geduld van de leden van de Gualeguaychú-vergadering, die hun regering ook beschuldigen van passiviteit, raakt op.

Victor L. Bacchetta - Uruguay


Video: Water in Zicht (Juli- 2022).


Opmerkingen:

 1. Telutci

  Goedemorgen iedereen! Dat glimlachte naar mij !!!!

 2. Faejin

  Dit is correcte informatie.

 3. Backstere

  Je hebt geen gelijk. Ik ben er zeker van. Ik kan mijn positie verdedigen.

 4. Royal

  Ik ben ook enthousiast over deze vraag waar ik meer informatie over deze vraag kan vinden?Schrijf een bericht