ONDERWERPEN

The Algae of Discord: Intensive Agriculture in a French Region in Question

The Algae of Discord: Intensive Agriculture in a French Region in Question


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Door Jérôme Le Boursicot

Op de stranden van Bretagne, in het noordwesten van Frankrijk, hopen zich in de zomer groene algen op. De oorzaak van het probleem zijn vooral de meststoffen die boeren gebruiken.


Elk jaar vluchten toeristen die komen genieten van de prachtige Bretonse kustlijn. Ze vluchten voor de groene algen die zich in de zomer ophopen op de stranden van Bretagne, ten noordwesten van Frankrijk. Omdat ze zo vies ruiken dat ze de markt in Douarnenez moesten annuleren, herinnert een bewoner zich en ze ontsieren de stranden. Erger nog, ze kunnen doden. Volgens wetenschappers ligt de schuld bij de intensieve landbouw.

Algenbloei werd waargenomen in de Verenigde Staten, Australië, Engeland, Denemarken, Nederland of in de lagune van Venetië, hoewel de algen bruin of rood van kleur en kleiner kunnen zijn. Door zich te verspreiden in de wateren, bedreigden soortgelijke algen de zeilwedstrijd op de Olympische Spelen van Peking in augustus 2008. De Chinese autoriteiten moesten het leger en vrijwilligers sturen om de wateren op tijd schoon te maken. Misschien vindt de volgende proliferatie van groene algen plaats in Argentinië, een andere plaag die gedeeltelijk de schuld zou zijn van de nationale landbouw.

De 2700 kilometer lange kustlijn van Bretagne biedt optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van groene algen: er zijn gesloten baaien met ondiep water, waardoor licht doorlaat, en voedingsstoffen worden in het water aangetroffen.

Deze Bretonse kust trekt in de zomer veel toeristen en is daarmee een primaire bron van inkomsten voor de regio. Bretagne is ook goed voor 50% van de varkens en 30% van het pluimvee. De intensieve veehouderij voedt het land, exporteert landbouwproducten en biedt werk aan duizenden mensen in Bretagne. Het is dus niet eenvoudig om het probleem op te lossen wanneer de twee pijlers van de lokale economie, toerisme en landbouw, in de weg zitten.

Elk jaar wordt de kwestie boven de media- en politieke tafel geplaatst. Het probleem was vooral belangrijk toen vorig jaar een paard stierf en een man stierf nadat hij urenlang groene algen had verzameld en verplaatst. Het was een recordjaar wat betreft inzameling, aangezien meer dan 20.000 hectare strand bedekt was met groene algen, volgens het Centre for the Study and Appreciation of Alga in Bretagne, een instantie die wordt gesteund door lokale autoriteiten en industriële groepen.

In de opwinding van het moment kondigde de Franse regering maatregelen aan en lanceerde in januari 2010 een vijfjarenplan om de verspreiding van groene algen tegen te gaan. Ook de minister van Landbouw, Bruno Le Maire, en de staatssecretaris die verantwoordelijk is voor ecologie, Chantal Jouanno, liepen symbolisch en voor vele journalisten op een smetteloos strand op 19 juli. Ze kwamen om een ​​composteringscentrum te openen en de toepassing van de reeks maatregelen te verifiëren. Het plan wil de schade aanpakken, dat wil zeggen "zorgen voor een foutloos beheer van deze algen door de opvangtechnieken te verbeteren en de capaciteit om ze te behandelen te ontwikkelen".

En hij wil de bron van het probleem aanpakken door te voorkomen dat groene algen worden gepromoot. De oorzaak van het probleem zijn vooral de meststoffen die boeren gebruiken. Daarom bestaat het plan uit het verminderen van de stroom nitraten, die stoffen die meststoffen bevatten en het fenomeen genereren. Nitraten bereiken de stranden via rivieren die in zee uitmonden. Planten nemen niet alle nitraten in meststoffen op en bijgevolg verspreiden ze zich in de natuur en druppelen ze in de velden.

Zoals veel milieuverenigingen wil de vereniging Eaux et rivières de Bretagne dat de schuldigen, dat wil zeggen boeren en landbouwgroepen, betalen voor het opruimen van hun afval en dat het niet de Franse belastingbetalers zijn die dat doen.

Yves-Marie Beaudet, voorzitter van Cap Bretagne, een vereniging van vakbonden en verschillende landbouworganisaties die speciaal is opgericht om de sector een stem te geven over het milieuprobleem, betreurt dat deze milieuverenigingen boeren stigmatiseren. "Wij zijn niet de enigen die verantwoordelijk zijn, er zijn andere bronnen van besmetting."

Naast de nitraten die uit de landbouw komen, dat wil zeggen de waterstof in meststoffen, zijn er de fosfaten die afkomstig zijn uit huishoudelijk en industrieel afvalwater dat niet goed is gezuiverd. Maar volgens Patrick Durand, specialist op dit gebied bij het National Institute for Agronomic Research, in Frankrijk bekend onder het acroniem INRA, “bevatten mariene sedimenten al voldoende fosfaten om groene algen te genereren. Bovendien is het niet mogelijk om op deze parameter te reageren. " Aan de andere kant is het mogelijk om in te spelen op de stikstofconcentratie die in het kustmilieu aanwezig is.

Daarom probeert het kabinetsplan ervoor te zorgen dat landbouwproductiesystemen minder stikstof gebruiken en dit verantwoord gebruiken. Vanaf begin oktober moeten boeren in de baai van Lieue-de-Grèves en de baai van St-Brieuc, de meest getroffen baaien, de totale hoeveelheid waterstof die op hun boerderijen wordt gebruikt, rapporteren, en in acht baaien hebben ze de druk van waterstof op het grondgebied dat zich boven het stroomgebied bevindt. Bovendien kan vers zeewier dat van de stranden wordt verzameld, niet meer in de velden worden gegooid. Veel boeren gebruikten ze als meststof. Inspecties zullen ook vaker plaatsvinden.

"Een boerderij ondergaat 6 of 7 inspecties per jaar", herinnert Patrick Keravec, een Bretonse varkenshouder, zich in Le Télégramme, een plaatselijke krant. Hij verklaarde ook dat "verplichtingen steeds moeilijker worden wanneer de helft van het minimumloon wordt geheven en 70 uur per week wordt gewerkt". De controleurs geven toe dat dergelijke inspecties tijdrovend zijn voor boeren. En ze voegen eraan toe dat de regelgeving wordt aangescherpt, waardoor de arbeidsomstandigheden voor boeren nog erger worden.

Ondanks deze maatregelen blijven milieuverenigingen teleurgesteld over het plan van de Franse regering, dat de nadruk legt op genezende, dat wil zeggen het verzamelen en behandelen van groene algen, in plaats van op preventie van het probleem, dat wil zeggen een dieper ingrijpen in landbouwpraktijken.


Een groep van 80 Bretonse verenigingen verzamelde zich onder de naam Baie de Douarnenez Environnement (Baai van Douarnenez Milieu), marcheerde op 19 september op een van de getroffen stranden om te vragen om een ​​"echt programma ter bestrijding van groene algen" van de Franse staat. De baai van Douarnenez, in het departement Finistère, behoort tot een van de 8 gemeenten waar de Franse regering prioriteit heeft gegeven aan haar acties om het fenomeen te bestrijden. Begin juli hebben ze de toegang van het publiek tot een van de grootste stranden in de baai verboden vanwege de promotie van een grote hoeveelheid groene algen.

Op 19 september, de dag van de mars, waren ook boeren aanwezig op het strand van Douarnenez. Het milieuconflict vond plaats op dat strand, hoewel de boeren tegenover de Franse media verklaarden dat alles, dat wil zeggen beide partijen, moet samenwerken om dit wereldwijde probleem op te lossen. Yves-Marie Beaudet voegt eraan toe dat "acties van boeren al meer dan 15 jaar teruggaan" sinds een Europese richtlijn hen in 1991 oplegde om hun bijdrage van nitraten te verlagen. "De eerste maatregelen om zich aan te passen aan de normen kosten meer dan een miljard euro, 70% wordt gedragen door boeren. Het ging erom het effluenten langer op te slaan om de mest op het juiste moment en op de juiste plaats te verspreiden - rekening houdend met de behoeften van de planten en de toestand van de bodem - en directe vervuiling in het milieu te onderdrukken. " Er waren veel inspanningen "die milieuverenigingen niet erkennen" en er zijn zichtbare resultaten. In 10 jaar is een afname van 20% in de nitraatconcentratie in de Bretonse rivieren vastgesteld.

De resultaten en het regeringsplan voldoen echter niet aan de kooplieden, gemeenten, inwoners van de gemeenten en milieuverenigingen. De laatste willen een andere landbouw. De Wetenschappelijke Raad voor het Milieu van Bretagne, een onafhankelijk orgaan, is van mening dat "om het probleem van groene algen op te lossen, de productiesystemen moeten worden vernieuwd". De vereniging Urgence Marées Vertes gaat verder en stelt dat het noodzakelijk is om de varkensstapel met 30% te verminderen.

Hoe komen we tot een intensief landbouwproductiesysteem dat zo schadelijk is voor het milieu? Het Franse landbouwsysteem dateert van zo'n veertig jaar geleden, toen het land na de Tweede Wereldoorlog te kampen had met een gebrek aan voedsel voor iedereen. Om de voedselzelfvoorziening van de natie en van Europa te verzekeren, vond er een echte landbouwrevolutie plaats: de gebieden werden gespecialiseerd en het productivisme ontwikkelde zich. De eerste negatieve effecten van het systeem en het gemeenschappelijk landbouwbeleid waren op Europees niveau de overproductie in de jaren zeventig. Toen kwamen milieuproblemen zoals groene getijden. Een generatie geleden kon de natuur het afvalwater van kleinere boerderijen opnemen. Maar toen werden grotere constructies gebouwd die meer kunstmest gebruiken.

Nu is Frankrijk een van de grootste varkensproducenten in Europa, naast Spanje, Denemarken, Duitsland en Polen. Er zijn 600 varkens per vierkante kilometer in Bretagne. Volgens de British Chamber of Agriculture hebben varkensbedrijven ongeveer 24.000 mensen in dienst.

Het verlagen van de productie en het verminderen van de veestapel, zoals veel verenigingen wensen, zou leiden tot minder boeren in de betrokken gebieden. “Dat zou leiden tot een onevenwichtigheid in de lokale economie, waarschuwt de president van Cap Bretagne. Hoewel bepaalde verenigingen meer middelen vragen om praktijken te wijzigen, zetten ze ook vraagtekens bij de winstgevende landbouw, de enige die boeren in staat stelt van hun werk te leven ”.

De weg naar minder intensieve landbouw is voor veel boeren een optie die ze niet willen overwegen. Uit een rapport van de Franse Rekenkamer van 2002 bleek uit verschillende studies dat de veestapel in gebieden met een structureel stikstofoverschot moet worden verminderd. Intensieve productie in Bretagne is gedeeltelijk verantwoordelijk voor een gemiddelde snelheid van 30,6 mg / l nitraten in de rivieren van de regio, volgens cijfers van het Water Observatorium in Bretagne, terwijl alle wetenschappers van mening zijn dat een snelheid van minder dan 10 mg / l om de groei van groene algen.

De situatie is het gevolg van een gebrek aan politieke wil bij de nationale staat, zeggen veel actoren. Maar de dramatische gebeurtenissen van afgelopen zomer hebben het volksgezondheidsprobleem veroorzaakt dat door groene getijden wordt veroorzaakt. “En plotseling werden de groene algen een gevaar en dat luidde alarm. De rechtbanken bepaalden eind 2009 de rol van de Franse staat en stelden vast dat als hij de intensieve landbouw begunstigt, hij verantwoordelijk moet worden gehouden voor de vervuiling ”, merkt Michel Guillemot op, de voorzitter van de milieuvereniging Halte aux marées vertes.

De passiviteit van de Franse staat werd niet alleen geïllustreerd door het gebrek aan maatregelen gericht op het veranderen van landbouwpraktijken, maar ook door het niet zoeken naar middelen om te voldoen aan de Europese normen en nationale wetgeving, zegt Eaux et Rivières de Bretagne. De vereniging hekelt onder meer het feit dat van de in 1927 uitgevoerde controles in veeteeltbedrijven in 2004 - in totaal 25.000 - 44% grote overtredingen vertoonden, maar slechts 3% werd bestraft.

De regionale autoriteiten zijn blij dat de nationale staat hun rol heeft erkend. Omdat ze niet samen met de gemeenten de inzamelingskosten konden dragen (jaarlijks wordt in de regio zo'n 70.000 ton algen ingezameld), hebben ze ook niet de middelen om de landbouwpraktijken radicaal te veranderen, en 'landbouwbeleid valt onder de verantwoordelijkheid van de State National, voegt Ange Herviou toe, vice-president van de Algemene Raad van Côtes d'armor, het departement waar de baai van Lieue-de-Grèves en de baai van St-Brieuc zich bevinden.

"Nu moeten we de mensen uitleggen dat het 3-4 jaar duurt voordat een milieu-reactie op een agronomische maatregel is ingesteld", zegt Patrick Durand, de INRA-specialist. Dus later zullen de effecten van de maatregelen die jaren geleden zijn genomen en sinds de lancering van het overheidsplan worden vastgelegd.

Er zijn redenen om de situatie te hopen en om te keren, zoals het vervangen van huidige gewassen door gewassen die meer nitraten opnemen, zoals weidegewassen. Maar volgens Jean-Claude Lamandé, voorzitter van het stroomgebiedcomité van de Lieue-de-Grève, zouden de boeren in hun stroomgebied, zelfs als ze daarmee instemmen, steun van de nationale staat verwachten om het verlies aan winstgevendheid te compenseren. Een met gras gevoerde melkkoe produceert inderdaad 6000 liter melk in plaats van 8000. En de fondsen van de regeling zijn verre van toereikend, zeggen boeren en milieuverenigingen.

De ecoloogpartij Europe Ecologie Bretagne wil de kwestie voorleggen aan de Europese Commissie om "de passiviteit van de Franse staat in de strijd tegen groene algen aan de kaak te stellen". Bij de laatste regionale verkiezingen, in 2010, werd deze partij derde met 17,37% van de zetels in de regionale raad. Het was de op een na meest gestemde partij in Bretagne in termen van de Europese verkiezingen van 2009, met 17,95% van de stemmen, en de eerste in Rennes, de hoofdstad van de regio, met 27,41% van de kiezers. Het zou niet overdreven zijn om te zeggen dat het een partij is die meetelt voor de Franse en Bretonse publieke opinie, een opinie waarvan het milieubewustzijn blijft groeien.

De milieutrend in Argentinië is niet zo sterk als in Frankrijk en, meer in het algemeen, in Europa. Fenomenen vergelijkbaar met Bretonse groene getijden, zoals rode getijden in de provincies Río Negro, Chubut en Santa Cruz, doden mensen en dieren zonder dingen te veranderen. Het zou nodig zijn om normen op te leggen of op zijn minst de toepassing van de geldende normen te controleren in aquacultuurbedrijven die intensieve methoden gebruiken en een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de groei van deze roodalgen. Maar misschien zijn in Argentinië de economische belangen nog steeds te groot in vergelijking met degenen die het milieu willen beschermen.

Jérôme Le Boursicot Hij is een Franse freelance journalist en studeert Communicatie en Milieu Specialisatie aan de Nationale Universiteit van La Plata in Argentinië.


Video: FS19 MP Drawing Silage Bales On Greenwich Valley (Juni- 2022).


Opmerkingen:

 1. Carmine

  Geen slechte blog, maar meer informatie moet worden toegevoegd

 2. Domingo

  Ik kan u over deze vraag raadplegen en was speciaal geregistreerd om deel te nemen aan de discussie.

 3. Shohn

  Bravo, het briljante idee

 4. Costica

  Ja, je bent een talent :)

 5. Krocka

  Ik raad u aan om naar de site te gaan waar veel informatie is over het onderwerp dat u interesseert. Je zult geen spijt krijgen.Schrijf een bericht