ONDERWERPEN

Venezuela, Honduras, Peru, Ecuador: "kleine" vergeetachtigheid en "grote" leugens

Venezuela, Honduras, Peru, Ecuador:


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Door Éric Toussaint

Het recht op toegang tot informatie is een fundamenteel mensenrecht. Hier zien we, aan de hand van enkele voorbeelden uit Venezuela, Honduras, Peru en Ecuador, hoe de monopolies of oligopolies in het bezit van en de controle over de media samenspannen tegen de democratie door de pluraliteit en diversiteit te beperken die de volledige uitoefening van het recht op informatie van de burgers garandeert. .


Het is de moeite waard om in gedachten te houden dat het gevaar bestaat dat wordt gevormd door de systematisch vijandige houding van de overgrote meerderheid van de grote Europese en Noord-Amerikaanse journalistieke media (evenals de organisatie Reporters without Borders) met betrekking tot de voortdurende ervaringen in Ecuador, Bolivia en Venezuela. . Deze vijandigheid is slechts gelijk aan het beschamende en medeplichtige stilzwijgen over de Hondurese coupplegers of de repressie die door het Peruaanse leger wordt uitgeoefend tegen de Amazone-indianen.

Om deze bewering te illustreren, volgen hier enkele recente feiten:

1.- Op 5 juni 2009 vermoordde het Peruaanse leger meer dan 50 Amazone-indianen in Bagua die protesteerden tegen de landconcessies die door de regering van Alan García waren verleend aan buitenlandse, voornamelijk Europese, transnationale bedrijven. En dit veroorzaakte niet de afkeuring van de grote wereldpersgroepen. | 1 | Destijds gaven ze bijna exclusieve prioriteit aan protesten in Iran. Niet alleen veroordeelde de pers de repressie in Peru niet, maar deze gebeurtenissen hadden nauwelijks weerklank.

De onvrede in Peru was echter zodanig dat de regering de intrekking van het presidentiële decreet waartegen de Amazone-indianen vochten, moest aankondigen. En nogmaals, de berichtgeving in de media over die nederlaag van de Peruaanse regering was bijna nihil. Laten we de volgende vraag stellen: als een interventie van het Venezolaanse of Ecuadoraanse leger de dood van tientallen Amazone-indianen had veroorzaakt, wat zou dan de berichtgeving in de media zijn geweest?

2.- Toen de constitutionele president Manuel Zelaya op 28 juni door het leger werd ontslagen, verklaarde de overgrote meerderheid van de media, de waarheid totaal verdraaiend, dat het leger had gereageerd op de wil van de president om de grondwet te wijzigen om te blijven aan de macht. Veel media voegden eraan toe dat dit het voorbeeld volgde van Hugo Chávez, gepresenteerd als een autoritaire populistische leider.

In werkelijkheid stelde Manuel Zelaya zijn medeburgers alleen voor om zich uit te spreken voor de organisatie van algemene verkiezingen voor een grondwetgevende vergadering, die een echte democratische vooruitgang in dat land zou hebben betekend. Wat heel goed wordt uitgelegd door Cécile Lamarque en Jérôme Duval, terug van een CADTM-missie naar Honduras: «De staatsgreep vond plaats op dezelfde dag dat Manuel Zelaya de 'consultatie' organiseerde, van niet-bindende aard, in Hondurans werd gevraagd of ze al dan niet de bijeenroeping van een Nationale Grondwetgevende Vergadering wilden, na de verkiezingen die waren gepland voor 29 november 2009. De vraag was de volgende: Bent u het ermee eens dat bij de algemene verkiezingen van november 2009 een vierde stembus is geïnstalleerd om beslissen over de bijeenroeping van een nationale grondwetgevende vergadering om een ​​nieuwe politieke grondwet goed te keuren? | 2 | Als deze raadpleging een meerderheid van 'ja' had opgeleverd, zou de president een decreet ter goedkeuring aan het Congres hebben voorgelegd, zodat de Hondurezen op 29 november formeel zouden uitspreken over de oproeping van een kiezer, in een 'vierde stembus' (de De eerste drie waren gereserveerd voor de verkiezing van respectievelijk president, afgevaardigden en burgemeesters). Om de staatsgreep een vleugje legaliteit te geven, besloten het Congres en het Hooggerechtshof, verbonden met de staatsgreep, dat de raadpleging illegaal was en oordeelden dat president Zelaya 'de grondwet had geschonden' door te proberen deze te wijzigen 'om een ​​nieuw mandaat te claimen. ", als een" Chavista dictator-leerling. " Manuel Zelaya heeft via deze raadpleging echter niet geprobeerd zijn presidentiële mandaat bij de volgende parlementsverkiezingen te verlengen, aangezien deze zouden plaatsvinden in het kader van de huidige grondwet, die voorziet in niet-verlengbare presidentiële termijnen van vier jaar. Daarom kon Zelaya geen kandidaat zijn voor zijn eigen opvolging. " | 3 |

Terwijl de populaire bewegingen tegen de staatsgreep stakingen en demonstraties vermenigvuldigden in juli, augustus en september, wijdden de reguliere media er slechts een paar regels aan. De enkele keren dat de grote kranten een hoofdartikel wijden aan de situatie in Honduras, voeren ze een denigrerend beleid ten aanzien van de constitutionele president, voor het geval ze het optreden van het leger niet direct presenteren als een democratische militaire coup. The Wall Street Journal zei bijvoorbeeld in zijn hoofdartikel van 1 juli 2009: "De militaire coup die op 28 juni in Honduras plaatsvond en die leidde tot de ballingschap van de president van dat Midden-Amerikaanse land, Manuel Zelaya, is vreemd democratisch." Het redactioneel commentaar voegde toe dat "de wetgevende en gerechtelijke autoriteiten intact bleven" | 4 | na militaire actie. Anderzijds, en op een meer genuanceerde manier, nam ook de bekende Franse krant Le Monde deel aan deze campagne. Hier is een voorbeeld: op 12 september 2009 citeerde Jean-Michel Caroit, zijn speciale gezant in Honduras, de woorden van een Franse expat in dat land en voegde vervolgens de systematisch herhaalde leugen toe over de kwaadaardige bedoelingen die aan Manuel Zelaya werden toegeschreven. "Voor Hondurezen is de terugkeer van Zelaya onaanvaardbaar, aangezien dit 20 jaar dictatuur zou betekenen voor [Hugo] Chávez", riep Marianne Cadario uit, verwijzend naar de president van Venezuela, die - zoals zijn bondgenoot Manuel Zelaya dat van plan was - de Grondwet om herkozen te kunnen worden. Madame Cadario, een Franse vrouw die al 30 jaar in Honduras woont, zegt dat ze "zeer verbaasd is over de reactie van de internationale gemeenschap", die de staatsgreep heeft veroordeeld "| 5 |. De toon van kranten als Le Monde en Libération begon eind september te veranderen, nadat de leiders van de staatsgreep een aantal graden verhoogden in de repressie. Dat gezegd hebbende, verdient Libération een onderscheiding voor het gebruik van eufemismen. Inderdaad, op 28 september 2009 (precies drie maanden na de staatsgreep), ondertitelde het met "Perfume de dictatadura" de paragraaf waarin werd uitgelegd dat de staatsgreepregering had verordend: "het verbod op" alle ongeoorloofde openbare bijeenkomsten ", arrestatie van" elke persoon die zijn leven of dat van anderen in gevaar brengt "," evacuatie "van gebouwen die door demonstranten worden bezet en bemoeienis met" de uitzending door middel van programma's die de vrede proberen te verstoren ". | 6 |


3.- Begin augustus 2009 vond het voornemen van de Venezolaanse autoriteiten om de uitzendrechten van 34 radio- en televisiestations in twijfel te trekken een belangrijke echo in de internationale pers op de slogan: «Het is nog een bewijs van de bijna verdwijning van het recht op meningsuiting en kritiek in dat autoritaire land. " De manier waarop de reguliere pers de situatie van de Venezolaanse media behandelt, is eenzijdig vijandig tegenover de autoriteiten van het land, terwijl 90% van deze media privé is en de overgrote meerderheid actief desinformatiecampagnes ondersteunt. Globovisión, een van de belangrijkste particuliere kanalen, nam actief deel aan de militaire staatsgreep tegen Chávez op 11 april 2002. Een rapport van Globovisión ging de wereld rond op 11 april 2002 en de dagen na de militaire staatsgreep. Het was een montage die de werkelijkheid vervalste. Burgers die zich voordeden als Chavistas werden gezien terwijl ze hun pistolen vanaf een brug in een niet-identificeerbare richting afvuurden.

De voice-over van de Globovisión-journalist beweerde dat de Chavistas op het punt stonden demonstranten van de oppositie te vermoorden die vreedzaam marcheerden in de straat die onder de brug door loopt. De Venezolaanse politie was in staat om de exacte ontwikkeling van de gebeurtenissen te reconstrueren op basis van de analyse van de rapporten en de verschillende foto's die op 11 april 2009 door individuen waren gemaakt. In werkelijkheid reageerden de Chavista-militanten die, volgens Globovisión, de demonstranten neerschoten. naar een schietpartij die afkomstig was van een gepantserde auto van de grootstedelijke politie, gelieerd aan de coupplegers. De demonstranten van de oppositie waren niet langer op straat waar de Chavista's op schoten ten tijde van de gebeurtenissen. Verschillende bronnen konden ondubbelzinnig aantonen dat de coupplegers de moord op anti-Chavez-demonstranten hadden gepland, om deze misdaden aan Chávez toe te schrijven en de staatsgreep te rechtvaardigen. Op 11 april 2008 konden Venezolaanse kijkers de beelden bekijken van de persconferentie, gegeven door het staatsgreepleger op een moment dat er nog geen demonstrant was vermoord. Deze soldaten beweerden echter dat ze de macht grepen als reactie op de moorden die door de Chavistas werden gepleegd, wat duidelijk de stelling bevestigt dat die moorden opzettelijk waren gepland om hun opruiende actie te rechtvaardigen.

Gedurende de volgende twee dagen, 12 en 13 april 2002, toen honderdduizenden ongewapende mensen de coup-kazerne omsingelden om de terugkeer te eisen van Hugo Chávez, die een gevangene was, zond Globovisión geen enkel beeld van deze protesten uit en legde uit dat De rust was teruggekeerd in het land en dat Hugo Chávez had ontslag genomen en op weg was naar Cuba. Tijdens de laatste uren van de coup was dit netwerk tevreden met het uitzenden van tekenfilms en verschillende uitzendingen | 7 |. Globovisión was daarom op verschillende sleutelmomenten een medeplichtige van de coupplegers, die verenigingen van ouders van slachtoffers en gewonde overlevenden ertoe brachten een straf voor het netwerk te eisen. En tot dusver heeft de regering-Chavista dit geweigerd om te voorkomen dat de internationale campagne tegen haar wordt geïntensiveerd. Anderzijds zijn verschillende verenigingen voor de verdediging van de mensenrechten ontevreden over deze passieve houding van de Venezolaanse autoriteiten.

Meer recentelijk sprak Globovisión zijn medeleven uit met de staatsgreep van 28 juni in Honduras. Vanaf het moment van de staatsgreep steunden de gastheren van de verschillende Globovisión-programma's hem en beschuldigden zij op hun beurt de regering van Chávez van inmenging omdat zij de staatsgreep had veroordeeld. In die zin bevestigde Guillermo Zuloaga, president van Globovisión, op 17 juli dat: "de regering van Micheletti in overeenstemming is met de grondwet, en we zouden graag zien dat de grondwet hier in Venezuela wordt gerespecteerd, aangezien deze wordt gerespecteerd in Honduras. ", waarmee hij met deze woorden een duidelijke steun voor de staatsgreepregering aangeeft.

Globovisión was nooit onderworpen aan een uitzendverbod. Wat is het grote Noord-Amerikaanse of Europese medium dat dit feit vermeldt? Welke grote Europese of Noord-Amerikaanse media informeren het publiek dat de overgrote meerderheid van de media wordt gecontroleerd door de particuliere sector? En ze vertegenwoordigen 90% van het publiek op televisieniveau. Dat ze met extreem geweld aanvallen die de regering voorstelt als een dictatuur en dat sommigen van hen, ondanks dat ze actief hebben deelgenomen aan de staatsgreep tegen een constitutionele president, zeven jaar lang vrijuit zijn blijven uitzenden. Kunnen we ons voorstellen dat generaal De Gaulle geen repressieve maatregelen zou hebben genomen tegen een krant, een radio of een televisie die de staatsgreep van de OAS ten tijde van de Algerijnse oorlog actief steunde? Zouden we het normaal vinden dat de Spaanse regering geen actie onderneemt tegen de media die kolonel Tejero actief in realtime steunden toen hij, aan het hoofd van een groep militaire staatsgreepleiders, de afgevaardigden in de Cortes bedreigde met zijn wapen? | 8 | Als Manuel Zelaya zou worden hersteld als constitutionele president, zouden hijzelf en zijn regering dan niet het recht hebben om verantwoordelijk te zijn en actie te ondernemen tegen de Hondurese media-eigenaren die systematisch de coupplegers steunden, de realiteit verdraaiden en de meervoudige mensenrechtenschendingen verdoezelen door de onderdrukkingskrachten?

4. - Wapenuitgaven: als we de Europese of Noord-Amerikaanse pers lezen, heeft men de indruk dat Venezuela op het punt staat aanzienlijke uitgaven te doen aan wapens (vooral met Rusland), wat een bedreiging vormt voor de vrede in de regio. Maar als we de CIA geloven, | 9 | de situatie is totaal anders: het Venezolaanse militaire budget is het zesde in de regio in volgorde van belangrijkheid, en komt na dat van Brazilië, Argentinië, Chili (veel minder bevolkt dan Venezuela en wordt beschouwd als een model), Colombia en Mexico. In relatieve termen, gezien het bruto binnenlands product van elk land, zou het Venezolaanse budget het negende zijn in Latijns-Amerika.

Hebben we deze informatie in de grote pers kunnen lezen? Integendeel, we zullen in augustus 2009 hebben gelezen dat Zweden Venezuela ter verantwoording heeft geroepen omdat de Colombiaanse regering haar buurman opnieuw had beschuldigd als wapenleverancier aan de FARC-guerrillastrijders. Zweden had in Colombia verklaard dat de SAAB-raketten die in een FARC-veld waren gevonden, aan Venezuela waren geleverd. Wie zou het gedetailleerde antwoord van Hugo Chávez kunnen lezen? De raketten in kwestie waren in 1995 gestolen in een Venezolaanse haven, vier jaar voordat Chávez toetrad tot het presidentschap van de Republiek ...

Conclusie: Men moet zich bewust zijn van deze asymmetrie waarmee de media gebeurtenissen behandelen en een zeer kritische geest behouden. Het in diskrediet brengen van Hugo Chávez, Rafael Correa en Evo Morales is zo groot dat het de internationale publieke opinie voorbereidt op passiviteit in het geval er een nieuwe couppoging plaatsvindt of de goedkeuring van agressieve maatregelen van een regering als de Verenigde Staten. Onder de verraderlijke beschuldigingen zonder enige grondslag, kunnen we in de Spaanse pers (waaronder El País) lezen dat de verkiezingscampagne van Rafael Correa werd gefinancierd door de FARC. We kunnen ook lezen dat de Venezolaanse autoriteiten de drugshandel niet bestrijden. Het in diskrediet brengen van president Zelaya probeert een mobilisatie van internationale opinie te voorkomen ten gunste van zijn herplaatsing als staatshoofd.

Eric Toussaint - 6 oktober - CDTM - Vertaald door Griselda Pinero en Raul Quiroz

Opmerkingen

| 1 | Zie: http://www.cadtm.org/El-CADTM-se-solidariza-plenamente en http://www.cadtm.org/Perou-le-massacre-de-Bagua

| 2 | http://www.elsoca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=501:honduras

| 3 | Cécile Lamarque et Jérome Duval, "Honduras: Pourquoi le coup d'État", 17 september 2009, www.cadtm.org/Honduras-Pourquoi-le-coup-d-Etat

| 4 | Geciteerd door Decio Machado "Wie steunt de onwettige regering van Roberto Micheletti" http://www.cadtm.org/Quienes-apoyan-al-gobierno

| 5 | Jean-Michel Caroit, "In Honduras, de verkiezingscampagne in het klimaat van Haine", Le Monde, p. 8, zaterdag 12 september 2009

| 6 | http://www.liberation.fr/monde/0101 ...

| 7 | Het is interessant om met betrekking tot deze kwestie het initiatief te vermelden dat de regering van Hugo Chávez op 11 april 2008, zes jaar na de staatsgreep, heeft genomen. De regering gebruikte haar uitzendingen zowel via particuliere als openbare antennes om het volledige rapport van de particuliere anti-Chavista-netwerken (Globovisión, RCTV ...) van de officiële troonsessie van de president en de staatsgreep in een van de kamers van het presidentiële paleis van Miraflores. Het programma, dat alle Venezolaanse kijkers op 11 april 2002 konden bijwonen, werd daarom opnieuw uitgezonden zonder enige bezuinigingen en zonder enige kritische opmerking van de regering-Chavista. Hij rekende op de kritische geest van de Venezolaanse samenleving, zodat zij zelf een mening kon vormen over de actieve medeplichtigheid van de privé-media met degenen die verantwoordelijk waren voor de staatsgreep, waaronder de belangrijkste autoriteiten van de katholieke kerk, de militaire leiders van de factie. , de leiders van de gele vakbond CTV (Central of Workers of Venezuela), de leiders van particuliere bedrijven en de president van de Venezolaanse werkgeversfederatie (Fedecámaras), Pedro Carmona. We moeten erop wijzen dat deze president, die slechts ongeveer 36 uur aan de macht was, momenteel de bijnaam "Pepe el breve" draagt ​​(verwijzend naar de historische Pepino el breve).

| 8 | Op 23 februari 1981 vond in het Congres een poging tot staatsgreep plaats, georganiseerd door Franco-sectoren. De kolonel, die het leidde, bedreigde de afgevaardigden met zijn wapen en gijzelde ze bij de inhuldiging van een nieuwe premier.

| 9 | Zie http://www.cia.gov/library/publications/the world-factbook / index.html, geraadpleegd in maart 2009.


Video: Siria lanza un poderoso ataque contra Turquía Noticia de última hora! (Juni- 2022).


Opmerkingen:

  1. Yushua

    Ik weet het niet, en ik zeg ook:

  2. Iov

    Je moet je zeggen dat je bent misleid.Schrijf een bericht