ONDERWERPEN

Zonder wetten is er geen mogelijkheid om te vechten tegen milieuschade

Zonder wetten is er geen mogelijkheid om te vechten tegen milieuschade


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Door Dr. Rubén Mario Sarlo

Ik dien al tien jaar als strafrechter en - hoewel ik me schaam het te zeggen - gebruiken de ideologen van degenen die economische en politieke macht hebben de wet om barbarij te rechtvaardigen, omdat ze de resultaten moeten verzekeren van miljonairondernemingen rondom de geglobaliseerde wereld.

Er is geen mogelijkheid om milieuschade te bestrijden zonder de nodige wetten en hun strikte toepassing ervan


Kort geleden ontving ik EcoPortal met een redactioneel artikel van de directeur, de heer Natalichio, dat ons waarschuwde voor de dreigende gevaren die worden veroorzaakt door vervuiling, opwarming van de aarde en onomkeerbare schade aan ecosystemen, met een projectie naar de ernstige impact op de ontwikkeling van het menselijk leven. Ik heb me lange tijd aangemeld als abonnee op deze publicatie, maar deze keer was ik het volledig eens met zijn denken tot het punt dat ik hem een ​​e-mail stuurde waarin ik het hem liet weten.

Dat hoofdartikel dat we heel goed als dramatisch kunnen bestempelen, vertelt ons dat dammen en reservoirs het leven van mensen inconsistent veranderen, net als klimaatverandering, de oprichting van bedrijven die roofzuchtig zijn op het milieu en vervuilende stoffen. Dit alles gebeurt op basis van een zakelijke en industriële beslissing van economische aard, maar met de noodzaak van de goedkeuring van de autoriteiten waar ze hun activiteiten concentreren en een overeenkomstige wettelijke basis om de milieuvriendelijke activiteiten te ‘autoriseren’, ‘rechtvaardigen’ en zelfs ‘verbergen’. schade die veroorzaakt.

Ik dien al tien jaar als strafrechter en - hoewel ik me schaam het te zeggen - gebruiken de ideologen van degenen die economische en politieke macht hebben de wet om barbarij te rechtvaardigen, omdat ze de resultaten moeten verzekeren van miljonairondernemingen rondom de geglobaliseerde wereld. Ze worden ingehuurd door de fabelachtige kracht van de transnationale ondernemingen die tegenwoordig alles omvatten, en die als gigantische octopussen de instellingen bereiken, ze corrumperen en alles kopen wat hun pad kruist. En natuurlijke hulpbronnen verbruiken zonder de ecologische of sociale kosten te meten. In landen waar ze hun doelen niet gemakkelijk kunnen bereiken, installeren ze de kwestie van het gebrek aan ‘rechtszekerheid’, dat in werkelijkheid zou moeten worden gezegd ‘hun rechtszekerheid’ door het gebruik van juridische instrumenten die de levensvatbaarheid en bestendigheid van hun projecten en werken voltooid.

In deze redenering is er geen tekort aan wetgevers die "ondersteunende" wettelijke normen formuleren, die vaak de natuur of de burgers niet verdedigen. Er zijn ook rechters die zo ‘interpreteren’ dat ze deze projecten koste wat kost kunnen accommoderen.

De mens heeft het enorme vermogen om situaties zodanig aan te passen dat, zoals Nobel overkwam, zijn wetenschappelijke vooruitgang uiteindelijk voor het kwaad werd gebruikt. Zo had hij de leiding over het vestigen van de internationale onderscheidingen met zijn achternaam, als een manier om de mensheid te compenseren met een duidelijk verwijtbare beschuldiging. Dit lijkt erop te wijzen dat het begin en het einde van alles de menselijke moraal is. Maar zoals de illustere Italiaanse rechtsfilosoof Giorgio Del Vecchio zei, als moraliteit faalt - het is niet mogelijk om het wettelijk te eisen als verwacht gedrag binnen de gemeenschap - moeten er wettelijke normen zijn die afdwingbaar zijn via staatsmechanismen die het monopolie van geweld voorbehouden om de vrede te handhaven. en het algemeen welzijn. Dus, aangezien het morele criterium niet wordt gezien of zal worden gezien bij degenen die deze gekke wereld voortzetten, moeten we vechten om twee fundamentele doelstellingen te bereiken: a) de wetgeving die ons beschermt, en b) ambtenaren en magistraten die ze toepassen met verantwoordelijkheidsgevoel en functionele onafhankelijkheid. Beide punten zijn, geloof me, niet gemakkelijk te bereiken. Ondertussen gebeuren er op onze aarde en op de hele planeet zeer ernstige dingen met de omgeving en het gedrag van degenen die het leuk vinden enerzijds en degenen die het moeten verdedigen anderzijds.

Ik heb onlangs een videofilm kunnen zien die is geproduceerd door de voormalige vice-president van de VS, de heer Albert Gore, getiteld "Ook al doet het pijn", en het laat duidelijk de realiteit van het probleem zien met een voorspelling van geschatte tijden van definitieve verergering. Hij ontving in de laatste aflevering een Oscar van de Hollywood Academy voor hem. Het toont perfect aan dat de opwarming van de aarde het "exclusieve" werk van de mensheid is. Uitstoot van kooldioxide (CO2) in de atmosfeer genereert een fenomeen dat zonnestralen vasthoudt, zowel in continentale gebieden als in de zeeën. Het ijs op de poolijskappen smelt, de gletsjers trekken zich snel terug en het waterpeil stijgt, waardoor een deel van verschillende kuststeden onder water komt te staan. De warmere bodems worden verzilt, verliezen hun ondergrondse zoetwaterbronnen en - geholpen door willekeurige ontbossing - vergroten de woestijnvorming van groene ruimten (natuurlijke longen) Een beangstigend vooruitzicht voor de continuïteit van ons voortbestaan.

Opgemerkt wordt dat de warme stromingen die leven geven aan de mariene fauna en flora van bijna al onze zeeën en die de klimaattemperaturen reguleren, ook worden gewijzigd. Dit betekent dat we over een paar jaar enkele Europese kusten zullen zien bevroren en dat op andere plaatsen de overmatige warmte die door het water wordt verzameld, de koraalriffen vernietigt, die ook zeer worden aangetast wanneer ze zonder onderscheid worden gedynamiseerd. diep zee vissen. Daarom is het duidelijk dat tsunami's "verrassend" zijn en, op basis hiervan, perfect voorspelbaar. Het mariene beeld zal, naast het verhogen van de zeespiegel met vele centimeters in een paar jaar, verwoestende tyfonen, orkanen en tsunami's veroorzaken. De planeet kan niet doorgaan met het opnemen van de enorme dagelijkse hoeveelheid van het giftige product dat vrijkomt door fossiele brandstoffen in zijn zeer dunne vitale atmosfeer.

Aangezien het concept van 'milieu' de verzameling abiotische elementen (zonne-energie, bodem, water en lucht) en biotische (levende organismen) betekent die de dunne laag van de aarde vormen, de biosfeer genaamd, is het niet moeilijk om een ​​negatieve verre toekomst wanneer bekend is dat vanaf het jaar 1750 (industriële revolutie tot en met) de hoeveelheid atmosferische dioxyde met 30% toenam, wat leidde tot wat we allemaal kennen als het "broeikaseffect" van warmtebehoud. In de 20e eeuw is de temperatuur van de planeet met 0,6 ° C gestegen en wetenschappers voorspellen dat deze tussen 1990 en 2100 tussen de 1,4 en 5,8 ° C zal stijgen.

We zien nu al problemen van bodemerosie die het groeiende mondiale probleem van de watervoorziening verergeren, aangezien de meeste problemen op dit vitale gebied zich voordoen in semi-aride en kustgebieden. Uitbreiding van de menselijke bevolking vereist irrigatie- en watersystemen voor de industrie en voor persoonlijk gebruik, daar wordt de geleidelijke uitputting van sommige ondergrondse watervoerende lagen waargenomen, aangezien zout water ze begint binnen te dringen langs de kustgebieden van de Verenigde Staten., Israël, Syrië, de Arabische Staten. van de Perzische Golf en in regio's van landen die aan de Middellandse Zee grenzen, zoals voornamelijk Spanje, Italië en Gracia. Enkele van de grootste steden ter wereld, zoals New Delhi of Mexico (DF), hebben bijna geen water meer. Ook poreuze gesteenten en sedimenten worden verdicht door water te verliezen, wat problemen veroorzaakt door het geleidelijke zinken van het oppervlak, zoals al het geval is in Texas, Florida en Californië. De wereld ervaart een geleidelijke achteruitgang van de kwaliteit en beschikbaarheid van zoet water. Reeds in het jaar 2000 woonden 508 miljoen mensen in 31 landen met schaarste en nog eens 1.100 miljoen mensen hadden geen toegang tot niet-verontreinigde vitale vloeistoffen. De verduidelijking is geldig omdat in veel regio's waterreserves bestaan, maar deze zijn vervuild als gevolg van klimaatverandering en dammen. In Azië de Yangtze, Mekong, Salween, Ganges en de Indus; in Europa de Donau; in Amerika onze beschamende Rio de la Plata en de Bravo (of Rio Grande); in Afrika het Nijlmeer Victoria, en in Australië de Murria-lieveling.

De natuur wordt de grote put voor menselijk afval, en afgezien van de geïsoleerde stemmen van niet-gouvernementele organisaties die proberen de beroving van landhabitats te stoppen, vind ik het niet mogelijk om op korte termijn overeenstemming te bereiken over een drastische vermindering van de factoren dat ze de grote crisis veroorzaken. De kapitalistische productiemiddelen begrijpen de wereld alleen van winst, en de landen die hen vertegenwoordigen, vertonen geen tekenen dat ze alle industriële machinerie willen wijzigen die vandaag de dag uitsluitend wordt aangedreven door fossiele brandstoffen. Ik geloof ook niet dat de heersers proberen overeenstemming te bereiken over sterke wetgeving als instrumenten om de zelfmoord waartoe ze ons leiden te stoppen zonder te vragen of we willen sterven. Ze beslissen zonder overleg met ons allemaal en zetten zich in voor toekomstige generaties, want zelfs als ze heel Zuid-Argentinië kopen, zullen ze hun eigen nageslacht niet kunnen ontwijken van de eindbestemming. En de implementatie van alternatieve brandstoffen is erg traag en moeilijk.

We gaan door een wereld waar de vlaggen van de mensenrechten zeer hoog worden gehesen, en het is een onverklaarbare tegenstrijdigheid dat niemand kritiek heeft op het bijna absolute gebrek aan juridische middelen op het gebied van internationaal publiekrecht, waarmee we de de achteruitgang die het lijdt aan het milieu, zoals men ziet, zullen de heersers van de huidige wereld niet op consensus stoppen in de vernietiging van de continuïteit van het leven. Het is mogelijk dat het antwoord het welsprekend niet wil zien, aangezien 's werelds grootste macht zich niet houdt aan een verdrag dat de vermindering van zijn uitstoot van gassen in de atmosfeer voor zijn serieproductie voorschrijft, wat overeenkomt met een enorme hoeveelheid vervuilende factoren , en ondertussen kijkt de VN, ook onderhevig aan de dominantie van het noordelijke land, opzij. Vandaar het belang van Gore's werk voor het Amerikaanse Congres, hoewel we niet mogen vergeten dat ze midden in de aanloop naar de verkiezingen zitten. Laten we niet hopen voor het geval dat.

Maar de achteruitgang van de planeet en het leven erop houdt niet op, en we hebben al onherstelbare verliezen geleden in termen van het definitief uitsterven van dier- en plantensoorten, terwijl anderen op hetzelfde pad zitten. De krant El Día de La Plata, editie van 28-4-2007, pagina 14, vertelt het ons. In de wereld zijn er 16.119 natuurlijke soorten die momenteel met uitsterven worden bedreigd, waarvan er 784 officieel als "reeds uitgestorven" worden beschouwd en nog eens 65 alleen in gevangenschap of in cultuur worden gevonden, volgens de Rode Lijst van de World Conservation Union (IUCN). Als gevolg daarvan dreigt een op de drie amfibieën, een op de acht vogels en een op de vier zoogdieren te verdwijnen, samen met een kwart van de coniferen ter wereld. Argentinië draagt ​​helaas bij aan deze situatie omdat zijn 2.500 diersoorten en 9.000 plantensoorten, waarvan respectievelijk meer dan 600 en bijna 300 met verdwijnen worden bedreigd.

Ernstig bedreigde dieren zijn onder meer de tapir, jaguar, conger paling, dorado, pampashert, landschildpad, margay kat, lampalagua boa en walvis. De oorzaken zijn talrijk, zoals willekeurige jacht, overbevissing, dammen, wijziging van hun leefgebieden, clandestiene handel in dieren, bont, leer en toerisme.

Helaas zijn de blauwe ara en de wolfsvos van de Falklandeilanden, samen met de amarantplant, al uitgestorven, en van de tatú carreta zijn nog maar weinig exemplaren over. Ze zijn ook veroorzakers, opwarming van de aarde, vervuiling, brand en willekeurige boskap, jacht en illegale visserij. In de rest van de wereld verdient een aparte paragraaf de ijsberen, roggen, haaien en Aziatische antilopen die tot de meest bedreigde behoren, terwijl orang-oetans niet meer dan tien jaar overleven. Catastrofaal.

En dus, geleidelijk zonder pauze, zullen planten- en diersoorten zelfs wijzelf blijven verdwijnen, daar bestaat geen twijfel over. Het is heel toepasselijk om hier een paragraaf te citeren uit Eduardo Pigretti's boek "Het milieu en fauna" dat was opgenomen in de officiële publicatie van het "First National Congress of Law on the Protection of Fauna", waarin wordt gewezen op "een onderlinge relatie, een bestaande verbinding in onze relaties die we niet hebben ontdekt: het is verboden om te doden, maar ik kan het leven van mijn buurman nemen met totale onverschilligheid en minachting zonder dat hij het merkt; Ik kan het verwijderen door de ergernis veroorzaakt door het geluid, ik kan het onvrijwillig maar effectief verwijderen bij continu tabaksgebruik. Niemand, behalve de criminelen die in gesloten gevangenissen zitten, veroordeeld tot meer dan twintig jaar gevangenisstraf, nemen drastisch hun leven zonder sanctie, zonder dat de effectiviteit van het rechtssysteem dit niet nastreeft. Sommigen ontsnappen van tijd tot tijd, maar we ontsnappen allemaal elke dag aan de vernietiging die we van het leven maken. We vernietigen de bomen, we vergeten dat de lucht die we inademen niets meer is dan een chlorofyl, fysisch-chemisch proces dat niets anders doet dan ons in staat stellen om te allen tijde te leven; Ondertussen begrijpen we dat niet: we kijken naar het bos en we doen het als iemand die naar een mineralisatie kijkt. En we gaan verder met het kappen van het bos… ”.

De manier om milieukwesties te interpreteren is zo wreed dat er geen rekening mee wordt gehouden dat er een perceptie is die wordt gepresenteerd als een intelligente gevoeligheid. Een van de meest beruchte tekortkomingen van de technowetenschap is misschien wel dat men 'menselijk sentiment' beschouwt als een vijand van kennis in plaats van als een aanvulling op het oprechte zoeken naar waarheid. Niets is verstandiger dan hier een citaat van Albert Camus ter sprake te brengen in "The myth of Sísifo" (vertaald door Luis Echávarri, Ed. Losada, Bs.As., 1975) met een verfrissend verhelderende paragraaf: "In the last word Je leert me dat dit prestigieuze en bonte universum is gereduceerd tot het atoom en dat het atoom zelf is gereduceerd tot het elektron ... De vloeiende lijnen van deze heuvels en de hand van de schemering op dit opgewonden hart leren me veel meer ... " .

Welnu, met het gevoel van een ram en zonder de rede en het gezonde verstand te negeren, nodig ik u uit om een ​​fundamenteel concept in deze kwestie te herzien, zoals milieueffectrapportage, aangezien zonder dit procedurele bewijs de impact niet kan worden gemeten. Van een bepaalde site of soort en niet de verdediging ervan bepalen.

Argentinië heeft, zoals zoveel landen, met een wisselend geluk gedurende meerdere jaren de steeds diepere integratie in de internationale economische gemeenschap ondernomen, zonder vooruit te lopen op het benadrukken dat het dit heeft gedaan in de historische rol van leveranciers van landbouwproducten en vee. Maar deze invoeging biedt niettemin nieuwe kansen, die ook gepaard gaan met nieuwe eisen die, als ze niet adequaat worden aangepakt, terrein kunnen verliezen in de concurrentie om toegang te krijgen tot volatiele en sterk concurrerende markten. Er is veel, maar zeer veel te doen op het gebied van milieuwetgeving, want hoewel douanebarrières beginnen te worden opgeheven, blijven ze bij elkaar en worden groene barrières versterkt. Van alle juridische instellingen die worden ontwikkeld in vergelijkend recht (dit is wat we extranationaal recht noemen), moet alle methodologie worden aangepast aan een nationaal rechtssysteem, om de bovengenoemde groene barrières te omzeilen, namelijk die welke informatie verstrekken met betrekking tot het productieproces en inclusief milieueffectrapportage.

In alle definities die we gebruiken, is te zien dat het beschermde juridische actief het milieu in de breedste zin van het woord is. En ik wil dat u de volgende definities opschrijft, omdat het essentiële concepten zijn om milieuproblemen te begrijpen en hoe u een diagnose kunt krijgen van de schade die aan de gang is of al is veroorzaakt.

Milieubelasting is de verandering die optreedt in het milieu als gevolg van het uitvoeren van een activiteit ten opzichte van de situatie die zou bestaan ​​als deze niet zou worden uitgevoerd. Dit is wat de vergelijking vormt tussen twee toekomstige situaties.

De milieueffectrapportage is de administratieve procedure gericht op het identificeren, voorspellen, beoordelen, communiceren en voorkomen van de effecten van een project, plan of actie op het milieu.

De milieu-impactstudie is de technische studie die een documentaireset vormt waarin de milieueffecten van een project worden geïdentificeerd en gewaardeerd. Het moet een voorstel voor corrigerende maatregelen en een milieumonitoringsprogramma bevatten.

Het milieu-effectrapport is het rapport dat uitgaat van de milieuautoriteit en waarmee het evaluatieproces wordt beëindigd. Het wordt uitgegeven op basis van de studie van de impact die is bijgedragen door de eigenaar van het project of de promotor, de aantijgingen en suggesties die voortvloeien uit het openbare informatieproces, institutionele raadplegingen en studies die door de administratie zelf zijn uitgevoerd.

Ten slotte is de schatting van de milieu-impact de vereenvoudigde evaluatieprocedure voor bepaalde werken en projecten die sommige wetgevingen voorzien. Het vereist de afronding van de milieueffectenstudie en sluit af met de inschatting van de impact in plaats van de verklaring. De methodologie van de impactstudies moet worden aangepast aan de kenmerken van het te evalueren project. Er zijn echter bepaalde stappen of gedefinieerde punten die u moet volgen en die onderhevig zijn aan enkele variabelen. Houd er rekening mee dat wanneer het project industrieel is, er ook een rechtszaak moet worden aangespannen met betrekking tot de productieprocessen.

Een vooraanstaande professor in het gebied, Martín Mateo, definieerde de milieueffectrapportage als een participatieve procedure voor de verwachte weging van de milieugevolgen van een voorgenomen publiekrechtelijke beslissing.

Samenvattend blijven we bij dat de milieueffectrapportage bestaat uit een analyse van de verwachte resultaten, zonder dat deze studie de verantwoordelijkheid van degenen die de werkzaamheden uitvoeren, uitsluit. Enige gelijkenis van wat er is gezegd met het huidige conflict over de papierfabrieken aan de rivier de Uruguay, is precies die, pure gelijkenis van het voorspellen van een monumentale ecologische ramp in korte tijd, als, zoals ik helaas veronderstel, de bedrijven in de marge schoten. zijn niet gestopt Uruguayaans. En ik denk niet dat we er iets aan kunnen doen, ik hoop dat ik het mis heb.

Tot de tekst van artikel 41 van de Nationale Grondwet in 1994 werd belichaamd, wat de basis is van de hele zaak en het startpunt voor het bestaan ​​van precieze wetgeving die ons in staat stelt om op de feiten te anticiperen, diegenen te voorkomen en te onderdrukken die niet voldoen. Met de regelgeving die werd opgelegd om milieuschade te voorkomen, was er binnen de jurisprudentie van de Argentijnse rechtbanken al een milieubewuste stroming die 'praetoriaans' had gewerkt (zonder positieve wet maar interpreterende omstandigheden op basis van de bestaande totale wettelijke voorschriften) die zich uitsprak ter verdediging van leefgebied. Van daaruit kan worden gezien dat er altijd twee goed gedefinieerde stromen waren: de ene genaamd ecocentrisch en de andere antropocentrisch.


We betreden een terrein waar filosofische ideeën de confrontatie aangaan, waarin een bijna belachelijke vraag het uitgangspunt is. "Kunnen bomen worden gelegitimeerd om in gerechtigheid te handelen?", Zo'n titel van een artikel dat in 1971 door Christopher Stone werd gepubliceerd, beschouwde de start van het debat over de rechten van de natuur. De auteur zegt dat de vraag bijna bij toeval is ontstaan, niet vanwege een bepaald ecologisch belang, maar tijdens een les in zijn cursus over eigendomsrecht. In feite vroeg hij zich af wat het mogelijke recht is van een entiteit die geen persoon is. Zelf verrast door zijn eigen vraag, begon hij zich te herinneren hoe de wet zich heeft ontwikkeld en voorrechten heeft verleend aan bepaalde onderdanen die deze op een ander moment niet hadden (bijv. Slaven, gehuwde vrouwen, verenigingen). Stone wees op een bescherming van het milieu op zichzelf, niet door een collectief belang van een groep die op die plek een soort activiteit uitoefende of die er simpelweg vanwege zijn buurt van genoten. Het was niet bedoeld om het collectieve belang van mensen te rechtvaardigen om indirect de natuur te beschermen om dat menselijk belang te behouden.

Hij verwees naar de belangen en rechten van de natuur en andere vormen van levende wezens. Subjectieve rechten verleend in de gelijkenis van degenen die de mens heeft. Dit punt houdt verband met het debat tussen antropocentrisme en egocentrisme of biocentrisme, verwijzend naar een globale analyse van de realiteit waarin voor de een de mens centraal staat bij beslissingen, en voor anderen 'redenen' of 'wetten' de voorkeur zouden moeten krijgen van de natuur omdat de mens is er gewoon een deel van. Dat is de vraag.

Remond-Gouilloud is van mening dat antropocentrisme gebaseerd is op moderne filosofische stromingen van René Descartes, wanneer de wereld zich begint te "herbouwen rond de mens die denkt, en de natuur, die niet denkt, wordt gereguleerd als accessoire". Deze auteur stelt dat door het humanisme een onnatuurlijkheid is ontstaan ​​waardoor de mens de beschermheer en bezitter van de natuur moest worden. Dergelijke ideeën werden versterkt door de Verlichting en het Rationalisme en vinden hun grootste pracht in Goêthe's Faust. Op hetzelfde juridische niveau manifesteert zich het Franse burgerlijk wetboek, dat zich reserveert als de enige plaats voor de natuur, die van dingen die in het bezit zijn van de mens, dat wil zeggen als een object van echte rechten.

Het idee van een natuurrecht is verleidelijk, maar het weerstaat analyse niet, behalve onder het vergrootglas van degenen die alles baseren op natuurwetten, afkomstig van God, waarmee alles wat geschapen is, overeenstemt omdat het gewoon 'goddelijk schepsel' is. (Gouilloud, "Du droit de Detroit"). Het dialectische spel tussen beide denkposities gaf aanleiding tot een reeks tussenliggende proposities gebaseerd op de overweging van de religieuze factor. Dit is hoe Sergio Bartolomei ("Ética e natura", Universale Laterza, Roma-Bari, 1995) en Silvana Castignone ("Oltre la grande catena dell'essere per un'etica interespecifica") kunnen worden gelezen in "I diritti degli animali" , Centro Bioethics, Genua, 1987.

Het egocentrisme stelt op zijn beurt een nieuwe visie op het milieu voor als een autonome waarde van de natuur in tegenstelling tot het eeuwenlange gebruik en misbruik ervan, onder een louter utilitaire overweging waarin de elementen van het milieu hulpbronnen of eenvoudige menselijke objecten waren.

Ten slotte vraagt ​​dit voorstel ons dat "de mens de natuur niet moet toe-eigenen en registreren als louter object, maar zijn organische plaats moet herontdekken in een vreedzame gemeenschap ermee".

En ik verzeker u dat de enige manier om ons de volledige uitoefening van dat objectieve recht te garanderen, is door - zoals ik permanent beweer - een vergroening van het recht te bereiken die is gebaseerd op het concept van gemeenschappelijk erfgoed voor het milieu en de verantwoordelijkheid. van de mensheid voor met hetzelfde. Als we, vanuit een strikt christelijk standpunt, aanvaarden dat de mens door God naar zijn beeld en gelijkenis werd geschapen, en van daaruit absolute heerschappij verleende over alles wat in deze wereld wordt gegeven, plaatsen we ons onmiddellijk in het antropocentrisme, waardoor alles is onderworpen aan zijn ontwerpen en een coëxistentie met de omgeving is niet geharmoniseerd, gezien als "rationele coëxistentie".

In Argentinië is het milieu dat als een unitair juridisch concept wordt beschouwd, - zoals we al hebben gezegd - gebaseerd op de tekst van artikel 41 van onze Magna Carta.

Maar er is nog een ander zeer belangrijk concept om te analyseren, zoals "openbare orde op milieugebied", dat in Argentinië voor het eerst werd voorgesteld door Guillermo Cano via zijn werk "Openbare orde op milieugebied" dat is gepubliceerd in de Law Review, volume 1979-A. , pagina 224 en volgende, waar de auteur een minderheidsstem van de herinnerde rechter van La Plata Dr. Gualberto Lucas Sosa analyseert, in de zaak "Celulosa Argentina SA vs. Gemeente Quilmes ”opgelost door de Tweede Burgerlijke en Handelskamer van La Plata, kamer 1, op 10/11/1977. In het kort, daar probeerde het papierbedrijf een louter declaratieve actie te ondernemen om de ongrondwettigheid en niet-toepasbaarheid vast te stellen van bepaalde gemeentelijke vergoedingen voor de afvoer van industriële afvalvloeistoffen. Het centrale argument was dat de gemeente geen enkele tegenprestatie of dienst verleende en dat het bedrijf het beschamend rechtvaardigde door te zeggen dat het de zeer vervuilende vloeistoffen in de Río de la Plata had gedumpt via zijn eigen "sloot" die in de open lucht was gegraven. Voor rechter Sosa maakte de erkenning van de schending van de openbare orde de oorzaak van de actie onwettig en verzocht om tussenkomst van de handhavingsautoriteit om de stopzetting van de lozing van afvalwater zonder voorafgaande behandeling op te leggen. Helaas omschrijven de meerderheidsstemmen van twee rechters die het Hof vormden, de openbare orde als een "ongrijpbaar concept" en waren ze tevreden met de verwijzing van de gegevens naar het strafrechtsysteem. Een goed begin als het gedeeltelijk goed is.

Tegenwoordig twijfelt niemand eraan dat het concept van openbare orde bedoeld is om, binnen en via de wet, te zorgen voor de verdediging en bevordering van waarden en belangen die de sociale organisatie structureren en behouden. Door hen wordt een hiërarchie tot stand gebracht tussen fundamentele waarden en niet-fundamentele belangen, omdat openbare orde de reeks regels vertegenwoordigt waarop het gemeenschappelijk welzijn berust en waarvoor individuele rechten worden afgestaan, omdat ze meer van belang zijn voor de samenleving dan voor individuen afzonderlijk beschouwd. De erkenning van de Argentijnse jurisprudentie tot een zogenaamde "openbare milieu-orde" komt in 1999 voor in de zaak "Underground of Buenos Aires", aangezien deze "niet beschikbaar en onvervreemdbaar" is omdat het biologische en sociale rechten en waarborgen inhoudt. De andere partij bij de rechtszaak was de eigenaar van het Shell-tankstation in Lima tussen de Verenigde Staten en Independence, en is te zien in het Argentine Jurisprudence Magazine, volume 1999-IV, pagina 309 en volgende.

Guillermo Cano gaf een van zijn werken de titel "Een mijlpaal in de geschiedenis van de Argentijnse milieuwetgeving", gebaseerd op de minderheidsstem van Lucas Sosa, wiens interessante argumenten en details kunnen worden geraadpleegd in de Law Review, volume 1983-D, pagina 568 en sigs.

En tot mijn persoonlijke genoegen kwam er opnieuw uit mijn stad La Plata een andere interessante rechterlijke uitspraak over de kwestie naar voren. Op 5/4/1995 heeft de plaatselijke federale rechter Dr. Manuel Humberto Blanco in eerste aanleg een vonnis uitgesproken in de zaak “Macceroni, Francisco y otros vs. General Directorate of Military Manufacturing ', waar hij de openbare orde voor het milieu definieerde als' restschade 'en het identificeerde met die schade die' wordt toegebracht aan elk van de subjecten wiens leefgebied is verslechterd zonder het bestaan ​​van afgeleide schade, specifiek en fragmentarisch voor elke actor in hun gezondheid, eigendom en moraal ”. De federale kamer van La Plata bevestigde deze voorwaarden via de eerste kamer, op 9/3/96, uitspraak gepubliceerd in het Argentine Jurisprudence Journal, volume 1998-III, pagina 261 en volgende. En Pastorino betreurt het omdat hij vindt dat hij daar een visie heeft gevonden die te antropocentrisch is en die de rechters ertoe bracht de eisers te vergoeden voor de schade, maar geen enkele maatregel te gelasten om de verslechterde omgeving te herstellen, zoals ze zouden hebben gedaan als ze supporters waren geweest. van het proefschrift ecocentrisch (Conf. Pastorino, Leonardo Fabio, "Damage to the Environment", Ed. Lexis Nexis, pagina 157).

We zien zonder veel moeite dat milieuschade moet worden voorkomen, en waar nodig stoppen we het proces dat dit in de toekomst kan veroorzaken, zodat het zo min mogelijk is. Uiteindelijk blijft er niets anders over dan te proberen weer op te bouwen wat er gedaan kan worden, zodra de schade is opgetreden. En als laatste uitvloeisel, de vaststelling van een geldelijke compensatie, die de dingen nooit zal terugbrengen naar de oorspronkelijke staat van de respectieve ecologische niche. Daarom is het nuttig om andere concepten te brengen die de mogelijkheden van handelen in elk geval aangeven, vooraf geëvalueerd.

Behoud bestaat uit het vrijwel volledig neutraliseren van de menselijke invloed op de natuur, waarbij alleen de toepassingen worden toegestaan ​​die de natuur kan aannemen zonder op zichzelf enige verandering te veroorzaken.

Behoud daarentegen laat een grotere mate van activiteit toe en dus van menselijke impact. Het is een interventie die de wetten en balansen van het ecosysteem respecteert om zijn duurzaamheid in de loop van de tijd mogelijk te maken.

Ondertussen opnieuw samenstellen is een bepaald feit terugkeren naar de vorige staat. Er zijn letterlijk geen grote verschillen met herstellen.

De grondwet van de provincie Buenos Aires introduceert de term "herstellen", wat letterlijk zou zijn om weer in gebruik te nemen wat al nutteloos was.

Er treedt ook verbetering op, die elke taak kan omvatten die gericht is op het opleggen van een situatie van hogere milieukwaliteit, zonder te denken aan herstel van het reeds bestaande evenwicht of heropbouw van het getroffen gebied.

Ten slotte blijft het om te verhelpen, om een ​​behoefte of urgentie te verlichten, door speciale technieken zoals het verwijderen van vloeibare verontreinigingen of het vervangen van de aangetaste grond.

Men kan zeggen dat een uiteindelijk 'militant milieubewustzijn' in de Verenigde Staten werd geboren door de hand van bioloog Rachel Carson in 1962 met haar boek 'Silent Spring'. Allí se aborda el estudio de las consecuencias por el uso de pesticidas, y su valor fue haber vinculado el tema de la "salud del ecosistema” con la salud de los seres humanos, iniciando un camino de conexiones entre ambiente y salud que permite ver los problemas ambientales desde una dimensión social, donde el hombre es el perjudicado.

El ecologismo se entiende en la actualidad como un movimiento social que procura la conciliación del hombre con la naturaleza.

En su génesis se conformó con un grupo minoritario, defensor de ideas románticas o sentimentales vinculadas al naturalismo, que postulaba la vuelta del hombre a la naturaleza para gozar de sus encantos, y la protección de las especies silvestres por ser objeto de ese goce. Esa postura inicial es paralela a la primera etapa de la ecología, y puedo colocar allí a hombres como Guillermo Hudson, quien además de varios trabajos científicos, nos deleitó con la obra “Allá lejos y hace tiempo”. Y era el tiempo del romanticismo filosófico que había llegado con Schelling a decir que “el sistema de la naturaleza es al mismo tiempo el sistema de nuestro espíritu, porque la naturaleza es el espíritu visible y el espíritu la naturaleza visible”. Ese romanticismo llegó a admirar por primera vez la diversidad de las formas de la naturaleza y la sabiduría de ésta que hace seres diversos, todos perfectos en su unidad partiendo –al mismo tiempo- de una interdependencia universal. El mismo romanticismo que generó hombres como Alexander von Humboldt, dispuesto a gastar su opulenta herencia para conocer toda la vida botánica y zoológica del Nuevo Mundo, o un magnífico Charles Darwin, que con sus estudios de la evolución acercó al hombre –no sin generar zozobra al decir de Pastorino- al mundo de lo naturalmente creado.

Si las definiciones de medio ambiente y de orden público ambiental son necesarias para comprender toda la problemática ecologista, sumemos una tercera: el desarrollo sustentable que incorpora el artículo 41 de la Carta Magna, también se llama “sostenible” y debuta recién en 1994 con la reforma constitucional, donde lo define como aquél que permite satisfacer “las necesidades presentes sin comprometer las de generaciones futuras”. Entendiendo nuestra Nación como una vinculación intergeneracional respetuosa y responsable, llegamos necesariamente al objetivo de evitar contraer en el presente “una deuda ambiental” que deba ser soportada o sufrida por el porvenir. Y el esfuerzo social se justipreciará por una “unidad temporal de análisis”, lo que nos remite al concepto de “generación”, que tanto José Ortega y Gasset como su discípulo Julián Marías definen como “un nuevo cuerpo social íntegro, con su minoría selecta y su muchedumbre, que ha sido lanzado sobre el ámbito de la existencia con una trayectoria vital determinada”. Estiman que su duración se extiende temporalmente por quince años, que involucran etapas del crecimiento humano como la niñez (cero a quince años), juventud (quince a treinta años), iniciación (treinta a cuarenta y cinco años), predominio (cuarenta y cinco a sesenta años) y vejez (más de sesenta años).

Leyendo un hermoso libro de Therry Dutour “La Ciudad Medieval”, que habla de los orígenes y triunfo de la Europa urbana, puede verse cómo entre los siglos X y XIII hubo una migración del campo a la ciudad y se fueron conformando poblados organizados como hoy son nuestras ciudades. En aquella época no había por qué medir cómo se harían las radicaciones de la gente, si se piensa que todo comenzaba.

Pero esa época es también la cuna originaria de lo que hoy entendemos como urbanismo, y ya se hablaba de cómo diagramar calles y paseos, cómo tratar los desechos humanos y la basura, etc. Y en estos momentos, da pena escuchar a los habitantes de la hermosísima Ciudad sureña de San Martín de Los Andes, o a los del Calafate, quejarse porque el auge de viviendas se ha sobredimensionado y existen problemas con la provisión de agua corriente y con las cloacas. Esto pone al descubierto que el “progreso” incontrolado nos degrada en calidad de vida, y también que lo económico prevalece sobre toda otra cuestión. Imagino (aunque me cuesta hacerlo de ésta forma) que los gobernantes de turno en esos lugares pensarán “bueno, total….que lo arreglen los que vienen detrás nuestro…”. Patético.

En términos ecológicos todo el cuidado en el sistema que podamos poner, se basa en la solidaridad, pues lo “solidario” es un sentimiento o emoción, exclusivamente individual de un valor adscrito a nuestra condición de entes pensantes, que únicamente la especie que nos cobija puede experimentar o expresar (Martinoli, Jorge en la publicación oficial de las“Terceras Jornadas de Reflexión sobre Humanismo Ambiental” Ed. Academia Nacional de derecho y Cs. Sociales de Córdoba, 2001). Al respecto Fernando Savater sostiene que todos nosotros buscamos nuestras acciones bajo un concepto de “lo intrínsecamente bueno”. Generalmente la solidaridad se entiende como una especie de ayuda o colaboración. En la historia de las ideas existen antecedentes específicos sobre éste punto, ya que fue Aristóteles quien al sostener la teoría del justo medio (“medio virtus”) abrió la puerta de la búsqueda constante y permanente del equilibrio humano, lo que en el tema que nos ocupa es sinónimo de solidaridad civil. Y Martinole nos sorprende afirmando –quizás con acierto- que para poder actuar solidariamente y no sentir meramente el deseo de solidaridad sin actuarlo, abr que reconocer que cada uno de nosotros deberemos de gozar de un mínimo de bienestar individual, de desarrollo propio, de seguridad personal, que nos permitan disponer de nuestro tiempo a favor de los otros sin estar abrumados por esas carencias, de lo contrario no sólo no habrá reciprocidad, sino que la regla será la de la selva o la del sálvese quien pueda, más allá de cualquier mandato normativo jurídico.

Va de suyo entonces que si la caridad es el manantial del que dimana y se nutre la potestad preservativa de la naturaleza, debemos aceptar que -al igual que los demás axiomas éticos- este es eminentemente personal e individual antes que institucional o adscribible a las entelequias jurídicas. Se basa en la voluntad humana de reconocimiento y aceptación que pueda hacer cada uno y no en imposición estatutaria alguna. De aquí se deduce algo importantísimo: el éxito de una regulación jurídica en la materia, recaerá en aquella que propenda más a la prevención que a la reparación de daños. Incluso no son pocos los que opinan de ésta manera, sosteniendo que el Estado debería reconocer su rol subsidiario y para conseguir los objetivos buscados trabajar en una legislación que propenda a la autogestión empresaria, con acuerdos programáticos pactados por las fuerzas productivas a fin de que sus emprendimientos no alteren la sustentabilidad ambiental, con asunción de responsabilidad por sus actos. Esto significa enrolarse en una corriente pactista que sustituye -al menos en principio- las restricciones punitivas o sancionatorias, aunque reconoce el poder de policía estatal. Ello así porque explican que han estudiado varias experiencias internacionales que prefirieron asumir imposiciones de políticas coercitivas, y el efecto fue la pérdida de competitividad de esas economías y el desaliento de las inversiones.

Parece entonces que la idea de dejar en un principio en manos de los particulares la regulación de su actividad -sin perjuicio del poder de policía estatal para monitorear cualquier situación que pueda amenazar o dañar el medio ambiente- es una faceta preventiva que prefiere otorgar ésta prerrogativa antes que “obligar” normativamente. Podríamos decir que estamos ante el “principio de precaución” en materia ambiental, utilizado desde inicios de la década del 90 (Tratado de la Unión Europea de 1986, Tratado de Maastrich de 1992 y Tratado de Ámsterdam de 1997) en aquellos casos donde no se tiene certidumbre científica del riesgo para el ambiente como consecuencia de una actividad dada. Hay una aparente similitud entre éste principio y el “principio de prevención”, pero en el caso de la precaución no hay base científica suficiente como para tener una convicción razonable de que el daño va a producirse, mientras que en la prevención está la idea de “diligencia debida” y la adopción de medidas proporcionales con la magnitud de las fuerzas en juego.

No existen dudas, al menos para mí, que siempre ha de ser preferible prevenir que resarcir, porque ésta ultima sanción judicializada en la mayoría de los casos no devuelve a la naturaleza el “status” anterior al daño ambiental causado por alguna actividad. Prevenir, básicamente, significa adelantarse a una acción porque se prevé su resultado. No obstante se discute la conceptualización de daño “irrelevante” o “relevante”, en cuanto que todo daño ambiental no ha de ser necesariamente un daño considerado como relevante. Cierta doctrina considera que la línea divisoria se vincula con la posibilidad de la naturaleza de “auto-re-generar” lo destruido o degradado, distinguiendo las hipótesis de “alteración” (o daño no relevante) caracterizada como una consecuencia no irreversible provocada al ambiente que el propio sistema natural puede remediar, y la de “daño” que se caracteriza por degradación que afecta la diversidad genética o los procesos ecológicos esenciales y que el sistema natural afectado no puede auto-re-generar.

Y el artículo 41 de la Constitución Nacional obliga a “recomponer” como obligación prioritaria de quien ocasiona el daño ambiental. El término significa “arreglar”, “componer nuevamente”,”volver las cosas a su estado original” (algo parecido a la acción “in integrum restitutio” del Imperio Romano).

En materia ambiental esto supone restablecer la alteración ocasionada, pero el quàntum es lo que genera discrepancias. Y esto sucede, sencillamente, porque es muy difícil que en el tema ecológico pueda haber arreglo luego de comenzado un daño relevante al medio ambiente. Dos casos en los que se “ordenó“judicialmente recomponer el ambiente dañado, fueron “Subterráneos de Buenos Aires vs. Shell” (Rev. de Jurisprudencia Argentina, Tomo 1999-IV) y “Municipalidad de Magdalena vs. Shell CAPSA” (Jdo. Federal nro. 4 de La Plata, 22/11/2002). Para quienes quieran profundizar sobre la utilidad de ésta medida, puede consultarse a Duaygues, María “La recomposición en el art.41 de la Constitución de 1994: su naturaleza y alcance”, en Rev. de Jurisprudencia Argentina, Tomo 2002-III, Pág. 1094 y sigs.).

Conste que queda siempre la posibilidad de que la recomposición la haga la propia naturaleza, peroese no es el supuesto constitucional del que hablamos aquí. Además, si el daño ha sido grande, el tiempo probable en el que ello ocurrirá no ayuda a nadie si lo que se ha dañado o perdido es un recurso natural básico para la supervivencia humana.

Finalmente, quiero repasar rápidamente con qué elementos contamos en el ámbito del Código Penal para perseguir criminalmente a los depredadores ambientales. En el Capitulo IV enumera los Delitos contra la salud pública. Envenenar o adulterar aguas potables, o alimentos o medicinas, contemplando las figuras delictivas en los artículos 200 a 208 inclusive.

Cuando en el Titulo III regula los delitos contra el orden público, llamativamente no aparece ninguna figura que penalice actitudes contra el medio ambiente en general o en particular, con lo cual queda demostrado palmariamente que nuestros Legisladores no están dispuestos aún a perseguir penalmente a quienes atenten contra el “orden público ambiental”. La jurisprudencia ya citada que en 1999 decidió el caso “Subterráneos de Buenos Aires” es absolutamente e increíblemente ignorada por los miembros del Congreso Nacional. Y esto es sencillamente vergonzoso, porque si bien el Código Civil Argentino establece que la Ley debe ser conocida por todos, en el caso de los integrantes del Honorable Congreso de la Nación, también se presume que conocen los fallos jurisprudenciales más importantes de cada caso al que se abocan. ¿Y los asesores?

Veamos ahora si existen leyes complementarias del Código Penal. Necesito explicarles que en ésta materia se aplica el sistema de “orden cerrado” o “números clausus” que significa que, delitos penales son únicamente los que figuran en el Código Penal. Pero luego, existen leyes especiales que contienen capítulos penalizantes, con lo cual se las inserta en los textos bajo el nombre de “leyes complementarias” del Código Penal obviamente.

Los animales están protegidos por la Ley 14.346 sancionada en el año 1954. Es la norma que vulgarmente se conoce como “Ley Sarmiento”.

La fauna silvestre está contemplada en la Ley 22.421, sancionada en 1981.

El tratamiento de los residuos peligrosos está contemplado en la Ley 24.051 del año 1992.

La adulteración de sustancias alimenticias se contempla en la Ley 24.827 del año 1997.

Hasta aquí todo lo que existe sobre una problemática extrema como hemos analizado en éste intento de dar una visión global al problema del medio ambiente y su destrucción parcial o definitiva, junto con la biodiversidad existente en el planeta y en nuestro suelo Argentino.

Las leyes nacionales actuales no son herramientas utilizables sobre nuestra realidad ecológica ni con la velocidad necesaria para tratar de evitar daños mayores.

Desde el punto de vista preventivo basta con leer los diarios cotidianamente para entender que, aunque existen muchas leyes no hay resultados concretos a la hora de defender a la naturaleza y al género humano.

Definitivamente, vuelvo a la frase que sirvió de título a éste humilde aporte de colaboración para los lectores de EcoPortal: no hay posibilidad de luchar contra el daño.


* Dr. Rubén Mario Sarlo, Fiscal Coordinador del Área de Juicios Orales del Departamento Judicial de La Plata, Provincia de Buenos Aires.


Video: Beter Duurzaam: PVT panelen, hybride zonnepaneel, warmtepomppanelen (Juli- 2022).


Opmerkingen:

  1. Breri

    Hello, dear users of this blog, who have gathered here for the same purpose as me. Having climbed dozens of sites on similar topics, I decided to opt for this particular blog. I think it is the most competent and useful for people who prefer this topic. I hope to find here a lot of my colleagues and, of course, a lot of informative information. Thanks to everyone who supported me and will support me in the future!

  2. Zololar

    Naar mijn mening worden fouten gemaakt. We moeten bespreken. Schrijf me in PM.

  3. Scirwode

    Ik feliciteer, je idee is erg goedSchrijf een bericht