ONDERWERPEN

Op zoek naar oplossingen voor waterbeheer

Op zoek naar oplossingen voor waterbeheer


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Door Cristian Frers

Water, een eenvoudig molecuul met buitengewone eigenschappen, is veel meer dan een hernieuwbare hulpbron; het is niet meer en niet minder, de basis van het leven op planeet Aarde. Het sleutelwoord dat de huidige watersituatie en de toekomstperspectieven wereldwijd weerspiegelt, is schaarste.


Water, een eenvoudig molecuul met buitengewone eigenschappen, is veel meer dan een hernieuwbare hulpbron; het is niet meer en niet minder, de basis van het leven op planeet Aarde. Water is niet alleen essentieel voor het leven: het is leven. Het sleutelwoord dat de huidige watersituatie en de toekomstperspectieven wereldwijd weerspiegelt, is schaarste.

Dit tekort is het gevolg van het feit dat de groei van de wereldeconomie in de laatste vijftig jaar van de twintigste eeuw met zeven is vermenigvuldigd, waardoor het leven van veel mensen in de eenentwintigste eeuw beslissend is bepaald. De gelijktijdige opkomst van een snel toenemend watertekort in zoveel landen vraagt ​​om een ​​geheel nieuwe benadering van het waterbeleid, een aanpak die niet gericht is op het vergroten van het aanbod maar op het beheersen van de vraag. Het beheersen van waterschaarste heeft invloed op wat er wordt gegeten, hoe afval wordt verwijderd en zelfs waar iemand woont.

De bevolkingsexplosie van de afgelopen decennia en de vooruitzichten voor bevolkingsgroei op korte termijn hebben een ongekende druk op de watervoorraden in de menselijke geschiedenis tot gevolg gehad. Van oudsher werden de stedelijke, industriële en agrarische sectoren beschouwd als de belangrijkste gebruikers van water. De laatste tijd is er echter met geweld een andere sector opgedoken die een deel van de middelen opeist; het is de milieusector die niet langer een residu is en een hoge prioriteit heeft. Deze prioriteit is gerechtvaardigd, aangezien de vraag naar het milieu niet alleen moet worden begrepen om het milieu te beschermen, aangezien het milieu, zelfs vanuit een utilitair standpunt, een essentiële rol speelt bij de vernieuwing en zuivering van watervoorraden. Om deze rol te vervullen, heeft het milieu een deel van de hulpbron nodig, zoals elke andere sector. Het volstaat om de omvang op te merken van de problemen die momenteel prioriteit hebben:

1) Op de planeet zijn er meer dan 1 miljard mensen die geen faciliteiten hebben om water in te slaan en 2,4 miljard mensen hebben geen toegang tot sanitaire voorzieningen.

2) 70% van het water dat door de mensheid wordt gebruikt, wordt gebruikt voor landbouw, met name irrigatie.

3) Elke dag sterven 6000 mensen in de wereld, voornamelijk kinderen onder de vijf jaar, als gevolg van diarreeziekten veroorzaakt door waterproblemen.

4) Sinds 1900 is 50% van de wetlands in de wereld verdwenen.

5) Tussen 1990 en 2001 werd de aarde geteisterd door 2.200 natuurrampen in verband met water.

Tegen 2025 zullen er 2,5 miljard meer mensen dan nu moeten worden bevoorraad en gevoed. Als de trend naar toenemende ongelijkheid tussen geïndustrialiseerde landen en ontwikkelingslanden, tussen arm en rijk, zoals het geval is tussen landen en binnen elk land, de spanningen over de verdeling van watervoorraden blijft vergroten.

Latijns-Amerika vertoont een van 's werelds hoogste indexcijfers van waterverbruik per inwoner, zowel voor gebruik in de landbouw als voor huishoudelijk gebruik, maar ook voor het gebruik van rivieren voor energieopwekking en voor de exploitatie van andere natuurlijke hulpbronnen.

In Latijns-Amerika kan een enkel deel van een rivier, om nog maar te zwijgen van het stroomgebied, gemakkelijk worden ingegrepen door meer dan 150 verschillende actoren, waaronder gemeenten, ministeries, regionale secretarissen, opzichters, openbare bedrijven en gebruikers, zonder dat ze communiceren met elkaar of coördineren hun acties.


De groeiende mondiale watercrisis vormt een bedreiging voor de veiligheid, stabiliteit en duurzaamheid van het milieu. Dit komt omdat de problemen van dit essentiële element verband houden met inefficiëntie, vooral vanwege politieke en technologische beslissingen. In de ontwikkelingsprocessen van watervoorzieningssystemen werd technologie jarenlang beschouwd als de belangrijkste oplossing voor problemen, en daarom was het noodzakelijk om deze op grote schaal over te dragen van geïndustrialiseerde landen naar ontwikkelingslanden. Deze geïmplementeerde technologieën, zonder rekening te houden met de plaatselijke omstandigheden, faalden en hadden ernstige gevolgen voor de bevolking en het milieu. Ze werkten niet omdat ze blijkbaar vergaten dat het uiteindelijke doel van technologie was dat mensen het zouden gebruiken, dat het in de loop van de tijd zou werken en dat het gebruik dat door gemeenschappen werd gegeven, werd bepaald door hun sociaal-culturele, economische en ecologische context.

In de afgelopen jaren is de overtuiging versterkt dat het beheer van watervoorraden op een geïntegreerde manier moet worden uitgevoerd, dat de evaluatie van hulpbronnen essentieel is voor rationele besluitvorming en dat de capaciteiten volledig moeten worden ondersteund. Nationale organisaties om de noodzakelijke evaluaties. Administratieve beslissingen die gericht zijn op het verlichten van armoede, het bevorderen van economische ontwikkeling, het waarborgen van voedselzekerheid en de gezondheid van de bevolking en het in stand houden van vitale ecosystemen, moeten gebaseerd zijn op een beter begrip van alle betrokken systemen. Geconfronteerd met deze situatie is er gewerkt aan waterbeheer en basismodellen voor sanitaire voorzieningen, rekening houdend met de deelname van de gemeenschap. Dit is het model dat moet worden geïmplementeerd, aangezien is bewezen dat participatie van de gemeenschap in ontwikkelingsprojecten goede resultaten oplevert, wanneer de getroffen bevolking bij de projecten wordt betrokken en hun kennis mag bijdragen aan de configuratie hiervan, waardoor het werk efficiënter en productief. Tegelijkertijd wordt het vermogen van individuen om zichzelf te organiseren om oplossingen te vinden voor de problemen waarmee ze kampen, vergroot. Het genereren van beheerscapaciteit in de gemeenschappen impliceert het aangaan van projecten die verband houden met waterproblemen, vanuit een breder perspectief.

We moeten de primitieve waarde van water, zijn sociale en persoonlijke waarde, terugwinnen. Water is, net als vroeger, nog steeds een schat. Een dynamische schat die meegroeit met een gebruiksfilosofie waaraan de hele samenleving deelneemt. Een gebruiksfilosofie die is gebaseerd op twee pijlers: besparingen en de geleidelijke vermindering van vervuiling. Kortom, een samenleving die ook betrokken is bij het correct beheren van de hulpbron om deze te verdelen met parameters van solidariteit.

Er is een maatschappelijk debat nodig dat een nieuwe groepsleiding stimuleert op basis van waarheidsgetrouwe informatie, in een continue dialoog; dat berooft het water van een te handelsdruk die de maatschappelijke relevantie ervan niet begrijpt. Een management dat een vergeten alternatief overweegt, zoals multifunctioneel, selectief gebruik van water, in plaats van willekeurig gebruik ervan. Management dat weet dat het verminderen van afval in het heden een van de meest waardevolle opties voor de toekomst is.

Ongetwijfeld verplicht de crisis die de planeet doormaakt ons ertoe om duurzaam beleid te ontwikkelen, waarbij vindingrijkheid altijd misbruik maakt van het vermogen om de strategie te orkestreren die ons in staat stelt te anticiperen op de ernstige gevolgen, of simpelweg om het probleem van het probleem op te lossen.

* Cristian Frers - Senior technicus milieubeheer en senior technicus sociale communicatie


Video: 30 OPLOSSINGEN VOOR AL UW PROBLEMEN (Juli- 2022).


Opmerkingen:

  1. Conary

    Volgens mij geef je de fout toe. Schrijf me in PB.

  2. Momuro

    Niets vreemds.

  3. Bud

    Ben het helemaal met haar eens. Het idee van een goed, ben ik met je eens.Schrijf een bericht