ONDERWERPEN

2015 is morgen!

2015 is morgen!


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Door Éric Toussaint

2015 komt overeen met de deadline voor de millenniumverklaring die in 2000 door de Buitengewone Vergadering van de VN is aangenomen. Niet alleen zullen de doelstellingen om armoede te verminderen en de toegang tot onderwijs te verbeteren niet worden gehaald, maar in veel delen van de wereld zullen ook de levensomstandigheden verslechteren.

We staan ​​aan de vooravond van 2015: slechts 9 jaar scheiden ons, en de vooruitzichten zijn zeer verontrustend.
Het is duidelijk dat de levensomstandigheden van een aanzienlijk deel van de bevolking verslechteren, zowel in West-Europa als in andere delen van de wereld. Deze achteruitgang heeft gevolgen voor inkomen, werkgelegenheid en toegang tot cultuur. Het heeft ook gevolgen voor de toepassing van de grondrechten van mensen, zowel als individuen als als groepen. Degradatie komt ook tot uiting in ecologische evenwichten, in de betrekkingen tussen staten en volkeren, waarbij de grote mogendheden hun toevlucht nemen tot militaire agressie, te beginnen met de Verenigde Staten. Maar ze zijn niet de enigen, ze hebben bijvoorbeeld hun bondgenoten in Europa, een alliantie waarin meerdere landen hebben deelgenomen - of actief hebben deelgenomen - aan de agressie tegen Irak, Afghanistan en ook bereid zullen zijn om in Iran in te grijpen. Ik denk ook aan het staatsterrorisme van de staat Israël tegen de Palestijnse en Libanese volkeren. En niet te vergeten de interventie van Rusland tegen het Tsjetsjeense volk.
Verschijnselen van barbarij manifesteren zich dagelijks voor onze ogen.


Wat mij in West-Europa vooral opvalt, is het weigeren van gerechtigheid aan asielzoekers. Op het moment dat ik met jullie spreek, vindt er in België een belangrijke beweging plaats voor de regularisatie van mensen zonder papieren. Ongeveer dertig katholieke kerken en openbare plaatsen zijn door het hele land bezet door mensen zonder papieren, van wie sommigen de hongerstaking gebruiken als strijdmiddel. Er is daar een absoluut elementaire rechtsweigering.

Een andere vorm van barbarij is die welke erin bestaat, in het discours van politieke leiders, inclusief die van links, het idee te bagatelliseren dat alle ellende van de wereld niet kan worden opgevangen en dat ze perfect collectief naar de mensen kunnen worden overgebracht. degenen die geen asielrecht krijgen. Deze vorm van barbarij laat asielzoekers achter aan de grenzen van de Europese Unie. Dit is wat doodgeschoten mensen hebben geweten toen ze probeerden de barrières van de Europese Unie in de Spaanse enclaves in Marokko over te steken. Ik denk aan de duizenden mensen die het leven lieten bij hun poging de Straat van Gibraltar over te steken of de Canarische Eilanden te bereiken. Dit fenomeen is niet uniek voor Europa. We weten wat er gebeurt aan de zuidgrens van de Verenigde Staten ten zuiden van de Rio Grande.

Als de koers van dit beleid tussen nu en 2015 niet wordt omgekeerd, zie ik niet hoe deze vormen van degradatie en deze rechtsweigering kunnen worden opgelost.
2015 komt overeen met de deadline voor de millenniumverklaring die in 2000 door de Buitengewone Vergadering van de VN is aangenomen. Niet alleen zullen de doelstellingen om armoede te verminderen en de toegang tot onderwijs te verbeteren niet worden gehaald, maar in veel delen van de wereld zullen ook de levensomstandigheden verslechteren. Deze bevinding is absoluut verontrustend en bijgevolg moet men zich afvragen of er krachten zijn die krachtig genoeg zijn om de huidige historische trend tegen te gaan.
Deze trend dateert van meer dan dertig jaar en vertegenwoordigt een menselijke generatie. De militaire staatsgreep van Pinochet in Chili in 1973 diende als een laboratorium voor de uitvoering van neoliberaal beleid dat geleidelijk werd veralgemeend in West-Europa - met Margaret Thatcher in 1979 - en in Noord-Amerika - tijdens het presidentschap van Ronald Reagan in 1981. tot 1989.

De komst van historische oppositiekrachten

Zijn er historische krachten die in staat zijn deze progressieve dominantie van het neoliberalisme tegen te gaan? Het antwoord is ja. Als anderen de oorsprong in 1999 zien met de slag om Seattle, plaats ik het persoonlijk in 1994, het jaar waarin drie gebeurtenissen hebben plaatsgevonden:

1 - Op 1 januari 1994 brak de Zapatista-opstand uit in Chiapas. Daar manifesteerde zich een acteur die al eeuwen tegen de Spaanse bezetter had gevochten. Dat inheemse volk (de Maya's) fundamentele eisen stelde. In een universele taal sprak hij de hele planeet toe door de stem van Subcomandante Marcos. Een fenomeen dat zijn persoon en persoonlijke kenmerken ruimschoots overstijgt. Het werd de uitdrukking van een diepere beweging aangezien de inheemse bevolking van Chiapas niet de enigen was in de strijd: de inheemse bevolking van Ecuador ontmoette elkaar voornamelijk binnen de Confederation of Indigenous Nations of Ecuador (CONAIE). En in 2005 werd in Bolivia Evo Morales gekozen en werd hij de eerste inheemse president aan de macht in Latijns-Amerika.
Het jaar 1994 markeert dus de explosie van de strijd van een inheems volk - en een minderheid in Mexico - dat een handelsovereenkomst aan de kaak stelt en de Mexicaanse regering de oorlog verklaart. Maar "vreedzaam": " We komen in opstand, we nemen de wapens op, maar we willen ze niet gebruiken"Het is niet de laatste guerrilla-ervaring van de 20ste eeuw, maar eerder de eerste ervaring van een nieuw type guerrillabeweging van de 21ste eeuw.

2 - Het was ook in 1994 dat de 50ste verjaardag van de oprichting van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) plaatsvond. Het evenement werd herdacht door een grote protestbijeenkomst in Madrid. Deze demonstratie inspireerde later de Fransen die bij de mobilisatie tegen de G-7 in Lyon in 1996 de collectieven oprichtten « De andere stemmen op de planeet » [1].
Het Spaanse initiatief bracht ngo's samen, bewegingen zoals « platform 0,7% »Waarin jongeren vochten voor hun land om 0,7% van het bbp te besteden aan overheidssteun voor ontwikkeling, en ook aan vakbonden, feministische bewegingen, milieubewegingen. Reeds ter gelegenheid van die tegentop bundelden een hele reeks bewegingen hun krachten die later weer zouden samenkomen in Seattle in 1999, vervolgens in Porto Alegre in 2001, enz.

3 - Derde sterke moment van 1994: de explosie van de "Tequila" -crisis opnieuw in Mexico. We mogen niet vergeten dat ze in 1993-1994 met ons spraken over het Aziatische wonder, het Mexicaanse wonder, het Tsjechische wonder voor de oosterse landen. Ze vertelden ons over opkomende landen en hun grote successen. De "Tequila" -crisis zal heel Latijns-Amerika opschudden. Het is het begin van een reeks financiële crises die achtereenvolgens Zuidoost-Azië, vervolgens Rusland, Brazilië, Argentinië, Turkije, enz.
Voor mij is 1994 dan een keerpunt in termen van de manifestatie van nieuwe vormen van verzet, nieuwe allianties en de crisis van het neoliberale model.
We zouden andere data kunnen nemen: 1989 markeert de grote mobilisatie in Frankrijk ter gelegenheid van de tweehonderdste verjaardag van de Franse Revolutie en de oppositie tegen de G-7-bijeenkomst die datzelfde jaar in de Bastille werd bijeengeroepen; Het was ook de lancering van de «Basta Ya» -campagne - aan de basis van de geboorte van CADTM. Zonder overigens 1999 met Seattle te vergeten ...

Overal een beetje nieuwe weerstanden

In de loop van de jaren negentig, na een eerste periode onder leiding van de Pinochets, Thatcher en Reagans, verschenen nieuwe vormen van verzet in verschillende delen van de planeet. Dankzij verschillende actoren die zich toen uitspraken, begon de leegte die was achtergelaten door de crisis van de traditionele arbeidersbeweging te worden opgevuld.
Beginnend met haar ontwikkeling in de 19e eeuw, en vervolgens geleidelijk consoliderend, domineerde de arbeidersbeweging het toneel van de emancipatiestrijd gedurende een groot deel van de 20e eeuw in Europa. De verzetsstrijd tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Bevrijding, de veroveringen die volgden en de overwinning op het nazisme en fascisme werden grotendeels geleid door deze arbeidersbeweging die sterke bolwerken had in de industriële arbeidersklasse. Ernstig verslechterd door het neoliberale offensief van de jaren 1970-1980, raakte deze arbeidersbeweging in een crisis.

We zien dan de opkomst van acteurs in de jaren 90 die we waren vergeten sinds ze waren gemarginaliseerd. En het is op planetaire schaal dat ze gaan opleggen boerenbewegingen: de oprichting van «Via Campesina» in 1992, de symbolische figuur van José Bové uit Seattle. Ik ben van de generatie van mei 68. Wie had destijds kunnen denken dat de boeren een buitenpost van de nieuwe anti-globale oorlogvoering zouden bezetten? In 1971 vond de strijd plaats op het Larzac-plateau in Frankrijk [2], al met José Bové, de oprichting van de Beweging van de Landlozen in 1984 in Brazilië, een enorme boerenbeweging in India en in verschillende delen van de planeet.
Deze beweging werd een buitengewoon belangrijke actor in het verzet tegen het neoliberale offensief en tegen de commercialisering van de wereld, tegen patenten op levende wezens. In het bijzonder plaatste hij in de eerste plaats de eisen met betrekking tot gemeenschappelijke goederen: water, land, zaden ... Die eisen of die waarden zijn op zichzelf niet nieuw, maar ze zijn nieuw in de manier waarop ze worden gepresenteerd omdat, klassiek, de veroveringen van de bevrijding, de versterking van de openbare diensten, presenteerden de kwestie van gemeenschappelijke goederen niet als een te bereiken doel.


In de naoorlogse periode van de Tweede Wereldoorlog werd de toegang tot bepaalde gemeenschappelijke goederen verbeterd. Met het neoliberale offensief werden de commons in een rampzalige toestand achtergelaten en vandaag wordt de noodzaak waargenomen om hen te verdedigen of hun dominantie te herwinnen.
Ik zou kunnen praten over de inheemse bewegingen zoals we zien dat ze weer in de aanval gaan. In Bolivia bijvoorbeeld, van de jaren '40 tot '60, waren de mijnwerkers en hun vakbonden de voorhoede van het Boliviaanse volk. Met de sluiting van de steenkoolmijnen in de jaren tachtig zijn het de inheemse bevolking, vooral de cocatelers, die een beweging vormen die zowel boeren als inheems is. We hebben gezien dat mijnwerkers met pensioen gingen of hun baan verloren, steunden en zich bij de boeren- en inheemse beweging voegden: een nieuwe alliantie was geboren.

We kunnen er ook over praten Feministische beweging opnieuw gelanceerd met de World March of Women in 2000; van de verschillende jeugdbewegingen die we begin jaren 90 nog niet zo groot hadden gekend. Maar ik vergeet de medewerkers. De tegenoffensieven, die ik in 1994 heb gelokaliseerd, werden op West-Europese schaal verlengd door de grote sociale mobilisatie van de herfst van 1995 in Frankrijk. Daar mobiliseerde de loontrekkenden zich en raakten ze de rechtse premier Alain Juppé kwijt, die in zijn dynamiek zijn opvolger, de socialistische premier, Lionel Jospin, ertoe bracht Frankrijk terug te trekken uit de onderhandelingen over de multilaterale overeenkomst inzake investeringen ( MAI) en daarmee een belangrijke mijlpaal in het neoliberale offensief.

De nieuwe krachten omvatten ook wat ik zal noemen « nieuwe proletariërs »Of de nieuw uitgesloten, de stemlozen. De rebellie in de buitenwijken van Frankrijk in november 2005 (die zich licht heeft verspreid in België en Duitsland) is de rebellie van de nieuwe proletariërs. Het gaat niet zozeer om uitgebuit in fabrieken in de industriële context, hoewel sommige dat wel zijn. De jongeren van de buitenwijken die in de herfst van 2005 zijn ontstaan, zijn proletariërs in de ware zin van het woord: ze hebben geen eigenaar van hun productiemiddelen en ze moeten vinden waar ze hun armen en hersens kunnen verhuren om te leven en hun gezin te onderhouden.

Een uitdaging: integratie met de rebellen

De jeugd van de buitenwijken is voor mij een soort nieuw proletariaat dat manieren zoekt en vindt om zich uit te drukken met de juiste werkwijzen. We betreuren misschien de vorm die deze opstand heeft aangenomen, maar het is een fundamentele uitdaging voor georganiseerde burgerbewegingen, voor vakbondsbewegingen, om mee te doen aan dit soort rebellie. Ik weet dat het niet gemakkelijk is, maar in het gefragmenteerde kader waarin we leven, als deze integratie niet plaatsvindt, zie ik niet in hoe de actoren die zich verzetten tegen het neoliberale offensief zullen kunnen winnen.
Ik weet dat het niet gemakkelijk is, maar in de gefragmenteerde omgeving waarin we leven, als deze integratie niet plaatsvindt, zie ik niet in hoe de actoren die tegen het neoliberale offensief zijn, echt zouden kunnen winnen. In West-Europese of Noord-Amerikaanse landen, degenen die het geluk hebben een gegarandeerde baan of pensioen te hebben en de energie om te vechten omdat ze nog steeds in goede gezondheid verkeren (mensen die de pensioengerechtigde leeftijd 40 of 50 jaar geleden bereikten, hadden niet dezelfde mogelijkheden) zou moeten promoten een nieuwe sociale alliantie. Als wij, loontrekkenden tussen 20 en 60 jaar oud en gepensioneerd in georganiseerde sectoren, niet de middelen vinden om samen met de stemlozen, met de nieuwe proletariërs, te integreren in een krachtige protestbeweging van fundamentele kritiek op de samenleving, dan kan ik dat nauwelijks Kijk hoe we in de meest geïndustrialiseerde landen radicale veranderingen kunnen verwachten. In feite is alle verandering altijd in hoge mate afhankelijk geweest van de jonge generatie, de generatie die op scholen zit, op de universiteiten, die werkloos is of al werkt. De jongeren uitten zich in Frankrijk in het kader van de beweging tegen de CPE (contract van eerste tewerkstelling) van voorjaar 2006, maar ze uitten zich ook in de buitenwijken.

Het World Social Forum-proces: een mijlpaal

Aan de internationale kant komt de nieuwe alliantie die ontstaat gedeeltelijk tot uiting in het World Social Forum-proces, dat nieuwe kenmerken heeft in relatie tot processen die in eerdere perioden van de geschiedenis zijn gevonden. Er is dus geen geografisch centrum dat hun ritme aan anderen dicteert. De grote revolutionaire omwentelingen van de 18e en 19e eeuw waren in de eerste plaats het werk van de volkeren van Europa en Amerika: de revoluties van de late 18e eeuw in Frankrijk en de Verenigde Staten, de revolutionaire omwentelingen in de loop van de 19e eeuw, vooral toen Marx schreef hij "een spook achtervolgt Europa: het communisme" in de lente van 1848 en dat er een echte Europese revolutionaire dynamiek ontvouwt. In de 20e eeuw schudden revoluties zowel de centrale landen (Duitsland (1918-1923), Spanje (1936-1939)) als de perifere landen (Rusland in 1905 en in 1917, Mexico (1910), China (1949), Cuba (1959). ), Algerije (1962), Nicaragua (1979), enz.). Het neoliberale offensief en het herstel van het kapitalisme in het voormalige Sovjetblok en in China hebben het revolutionaire perspectief bevroren.

Maar de verzetshaarden tegen neoliberalisme en kapitalisme waren niet verdwenen. Vanaf de jaren 90 ontstond er een verzetsbeweging die wist te internationaliseren. Het World Social Forum is een mijlpaal in de oprichting van een uitgebreide internationale verzetsbeweging die volop in ontwikkeling is. Deze beweging is heterogeen en heeft geen epicentrum. Al zijn componenten van pluriform verzet worden niet noodzakelijk erkend in het World Social Forum. De werking ervan in een netwerk zonder een echte commandostructuur heeft de neiging algemeen te worden.

Het WSF is helemaal niet wonderbaarlijk

Dat gezegd hebbende, moet het World Social Forum niet alleen worden geanalyseerd op zijn innovatieve en positieve aspecten, aangezien het duidelijke beperkingen heeft. Om te beginnen, zoals hierboven aangegeven, vertegenwoordigt het niet alle wereldwijde verzetsbewegingen. Twee voorbeelden: de Zapatista's van Mexico maken geen deel uit van het Forum, de verzetsstrijd van China heeft geen contact met het WSF. Bovendien staat het idee van alternatieve strategie nog maar in de kinderschoenen en is het oude debat tussen reformisten en revolutionairen niet gesloten. Is het nodig om met het systeem te breken of het gewoon te conditioneren en de reguleringsmechanismen te herwinnen die het kapitalisme beschaafder maken? Dit debat is altijd goed aanwezig en zal zeker weer op krachten komen. Het kan een tweedeling in de beweging veroorzaken. Tegenwoordig is de beweging de uitdrukking van een alliantie tussen revolutionairen en reformisten op een minimaal platform. Dit platform omvat basisvereisten gaande van de Tobin-belasting tot de kwijtschelding van schulden in de derde wereld, de strijd tegen belastingparadijzen ... Maar als er een overeenkomst is om samen voor deze eisen te vechten, hoe kunnen we dan de meest fundamentele doelstellingen bereiken? Deze andere mogelijke wereld die we willen en die we zouden willen verschijnen zodat de nieuwe generaties echt kunnen leven (niet simpelweg dromen of het verlangen verkondigen) wat is het werkelijk? Over dat onderwerp moeten strategische discussies plaatsvinden. Het is noodzakelijk om zowel het alternatief te bespreken als de middelen om dit te bereiken. Op die actie kunnen we niet bezuinigen.

Waar kan verandering vandaan komen?

Ik denk dat de krachten die werken aan verandering, die verzetsbewegingen, tot uiting komen in alle geografische sectoren van de planeet, zelfs in een land dat momenteel aan de rand van het proces van de Sociale Forums ligt: ​​China. Dat land ervaart buitengewoon belangrijke sociale strijd. Ze herinneren aan het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw.In het licht van het offensief van het kapitalisme, ontstaan ​​vormen van arbeiders- of burgerverzet die oproepen tot wat we 70, 80 jaar of meer geleden hebben geweten. Als je mij vraagt ​​waar de verandering vandaan kan komen, zou ik zeggen dat het overal ter wereld kan komen.

Venezuela en Bolivia: actoren van verandering

Maar als we het hebben over een revolutionaire verandering, dan zie ik die meer vanuit het zuiden dan vanuit het noorden komen. Wat vandaag het meest innovatief is en ons dichter bij grote veranderingen zou kunnen brengen, is de Venezolaanse en Boliviaanse ervaring.
Het is natuurlijk nodig om niet te idealiseren. Het is noodzakelijk om een ​​kritische geest te behouden. Deze twee ervaringen zijn niet beperkt tot de rol van Hugo Chávez en Evo Morales, hoewel beide cijfers belangrijk zijn. Deze cijfers spelen tot nu toe een positieve rol in het proces en zijn de uitdrukking van machtige bewegingen die in hun land gaande zijn. Maar Evo Morales zou er niet zijn zonder de grote Cochabamba-mobilisaties van april 2000 tegen de privatisering van water en de nog belangrijkere beweging van oktober 2003 tegen de privatisering van aardgas. Chávez zou in 1998 niet tot het presidentschap zijn toegetreden als er niet de grote muiterij tegen het IMF van 1989 en het krachtige verzet van de Venezolanen was geweest.
Deze twee landen geven het voorbeeld, omdat de beweging in hen tot uitdrukking komt in de regering. De twee regeringen hervatten het initiatief vanuit het oogpunt van de commons. Bolivia herwon de controle over gas en water, Venezuela verzekerde de publieke controle over de olieproductie en stelde de olie-inkomsten ten dienste van een nieuw sociaal project in het kader van een regionale herverdeling. Venezuela heeft overeenkomsten gesloten met niet-olie-exporterende landen in de regio en verkoopt olie aan hen tegen een prijs die lager is dan de wereldmarkt. Bovendien heeft Cuba, waar 20.000 artsen vrijwillig in Venezuela werken om gratis gezondheidszorg aan de bevolking te bieden, enorm interessante samenwerkingsrelaties ontwikkeld met dat land en met Bolivia. Het is een bepaalde vorm van ruilhandel tussen landen met verschillende capaciteiten, verschillende geschiedenissen en verschillende politieke modellen. Deze huidige ervaring is echt interessant. De verwijzing naar de strijd van Tupac Amaru of Simón Bolívar [3] toont de wil aan om de huidige ervaring te relateren aan eerdere revolutionaire ervaringen en deze te verankeren in de Latijns-Amerikaanse realiteit.

De loop van de geschiedenis omkeren

Waar kunnen dan de krachten komen die in staat zijn om de loop van de afgelopen dertig jaar te keren? Voorbeeldervaringen zoals die van Venezuela en Bolivia zullen worden gecombineerd met de mobilisaties in Noord-Amerika, West-Europa en Japan.Deze combinatie van krachten uit de oude wereld met die van de nieuwe kan een ware ommekeer in de loop van de geschiedenis teweegbrengen. Dat gezegd hebbende, we kunnen sowieso niets garanderen. Daarom is het voor ieder van ons belangrijk om deel te nemen aan burgeractie.

Op weg naar het socialisme van de 21e eeuw

Ik hoef niet te geloven in de ineenstorting van het kapitalisme of in de overwinning van een revolutionair project om van dag tot dag te handelen en de ontkenning van gerechtigheid te weerstaan. Er is niets onontkoombaars in de geschiedenis. Het kapitalisme zal bijvoorbeeld niet vanzelf instorten. Ik ben er op mijn leeftijd niet zeker van dat ik een nieuwe grote revolutionaire ervaring zal beleven, maar ik denk niettemin dat het redelijk is om te veronderstellen dat we opnieuw zullen beginnen naar een vorm van ervaring van het socialistische type. Dit idee is zeker niet unaniem in de beweging, in het World Social Forum…, maar ik ben een van degenen die vinden dat het noodzakelijk is om het socialisme in de 21e eeuw opnieuw uit te vinden.
Afgezien van de traumatische ervaringen van de 20e eeuw, voorbij de vreselijke figuur van het stalinisme of wat er in China of Cambodja gebeurde met Pol Pot, is het noodzakelijk om het emancipatoire socialistische project van de 19e eeuw en de revolutionaire waarden van de 18e eeuw over te nemen. . Het is noodzakelijk om rekening te houden met de nieuwe bijdragen van meerdere actoren en de nieuwe eisen en dit alles opnieuw te integreren in de realiteit van de 21ste eeuw. Socialisme van de 21ste eeuw is de vrije unie van producenten, het is de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, het is een internationaal project, een federatie van landen en regio's in het kader van grote continentale eenheden en met respect voor de fundamentele teksten van internationale verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948, het Verdrag inzake sociale, economische en culturele rechten van 1966, een reeks instrumenten voor de definitie van rechten in het internationale en universele kader waarin ze waren geschreven en verworven ter gelegenheid van de e vorige revoluties. De verwezenlijking van deze fundamentele rechten kan niet worden bereikt zonder de creatieve implementatie van een nieuw model van socialisme in de 21e eeuw, maar ik kan niet garanderen dat dit tijdens mijn leven zal gebeuren. Aan die kant ben ik niet bepaald optimistisch. Maar de 21ste eeuw heeft nog negen decennia te leven ...

Schuld met een horizon van 2015.

In de huidige logica is de helse schuldencyclus een versterking van het ondergeschiktheidsmechanisme van de landen van het Zuiden van nu tot 2015. We zijn absoluut niet voor een vlotte manier om het probleem op te lossen. We bevinden ons op een heel bijzonder moment waarin, objectief gezien, landen met schulden zich kunnen bevrijden van het juk van de schulden, omdat de deviezenreserves die ze hebben opgebouwd nog nooit zo belangrijk zijn geweest. Als de landen met schulden een fonds zouden creëren, als ze hun deviezenreserves zouden bundelen, zouden ze zich kunnen onthouden van schuldeisers uit het noorden en van nieuwe leningen. Het probleem is dat de regeringen van het Zuiden voor het grootste deel niet de wil hebben om een ​​alternatief financieringsmodel te implementeren, aangezien dit een andere welvaartsverdeling zou impliceren. De financiële afhankelijkheid ten opzichte van het Noorden doorbreken, ontwikkelingsprojecten in het Zuiden financieren door een andere welvaartsverdeling, internationaal optellen van de globale tarieven die objectief gezien inkomen zouden opleveren, is mogelijk. Maar van de kant van de regeringen van het Zuiden wordt de wil om dat te doen niet ingezien. Behalve Venezuela, Bolivia, een beetje in Argentinië en, op een heel erg timide manier, in Brazilië: deze Latijns-Amerikaanse landen denken samen na over de oprichting van een Zuid-Bank en een Zuid-monetair fonds. Het debat wordt gevoerd en de bijeenkomsten worden gehouden, inclusief bijeenkomsten met de centrale banken van die landen. Dit is een positieve evolutie, maar in wezen denk ik dat de oplossing zal komen uit een wil, uit druk van de straat op een aantal regeringen die bijna klaar zijn om de betaling van hun buitenlandse schuld te verwerpen.
Ik denk dat we de komende jaren getuige zullen zijn van een zeer sterke spanning met betrekking tot de kwestie van de buitenlandse schuld, de solvabiliteit van een aantal landen en dat dit zal leiden tot sterke volksreacties in de landen van het Zuiden in termen van van verzoeken om niet-betaling van schulden. We hebben het voor het eerst gezien in december 2001, toen Argentinië de betaling van zijn schuld jegens de meerderheid van zijn particuliere schuldeisers opschortte, en daarna de volgende vier jaar. Ik denk dat de Argentijnse ervaring over twee of drie jaar zal worden gereproduceerd. www.ecoportal.ent

* Eric Toussaint, voorzitter van CADTM (Comité voor de afschaffing van de schulden van de derde wereld) België, auteur van La Bolsa o la vida. Financiën tegen volkeren, CLACSO, Buenos Aires, 2004. Co-auteur met Damien Millet van 50 vragen / 50 antwoorden over schulden, het IMF en de Wereldbank, Icaria- Intermon / Oxfam, Barcelona 2004 (verschillende aanvullende edities in Ecuador - redactionele Aby -Yala-, Argentinië -Ediciones Luxemburg-, Venezuela -Ministerie van Hoger Onderwijs-, Cuba -Editorial del Oriente-); co-auteur met Damien Millet van The Tsunamis of Debt, Icaria-Intermon / Oxfam, Barcelona 2006; co-auteur met Arnaud Zacharie van Out of the Crisis. Schulden en aanpassing. CADTM - Peace with dignity, Madrid, 2002. Meer informatie: www.cadtm.org
Deze tekst zal in het Frans worden gepubliceerd door ATTAC 04 France in het verzamelboek "Voces rebeldes" ("Voix rebelles").

Opmerkingen:

[1] Dat inspireerde het Comité voor de kwijtschelding van de schuld van de derde wereld (CADTM) tot de naam van zijn driemaandelijkse tijdschrift "Other Voices of the Planet". www.cadtm.org

[2] In oktober 1971 besloot de Franse regering, onder leiding van de minister van Defensie, Miguel Debré, het in 1902 opgerichte militaire kamp Larzac uit te breiden. dit uitbreidingsproject dat meer dan honderd boerderijen zou onteigenen. Dit project wordt uiteindelijk in 1981 geannuleerd door de nieuwe president van de republiek, François Mitterrand, na tien jaar van geweldloze strijd.

[3] Simon Bolívar (1783-1830) was de eerste die probeerde de landen van Latijns-Amerika te verenigen om één enkele natie te vormen. Na lange strijd slaagde hij erin Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru en Bolivia te bevrijden van de Spaanse overheersing. Omdat hij als een echte held wordt beschouwd, is zijn naam gebruikt om veel geografische plaatsen in Latijns-Amerika aan te duiden.

September 2006 CADTMhttp://www.cadtm.org
Vertaald door Guillermo Parodi (Paraguay)


Video: 24h Nürburgring 2015 - 09 Morgen (Juli- 2022).


Opmerkingen:

 1. Brasar

  Ik denk dat ze het mis hebben. Schrijf me in PM.

 2. Johnathon

  De auteur, waarom update je de site zo ziekelijk?

 3. Marlowe

  Ik vind dit idee leuk, ik ben het helemaal met je eens.

 4. Tam

  Als specialist kan ik de hulp verlenen. Samen komen we tot het juiste antwoord.

 5. Levi

  Ik onderschrijf al het bovenstaande. Laten we dit probleem bespreken.

 6. Kolya

  Sierlijk onderwerpSchrijf een bericht