ONDERWERPEN

Telesur Een kanaal voor integratie

Telesur Een kanaal voor integratie


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Door Aram Aharonian *

TeleSUR, de nieuwe televisie van het Zuiden, is gevestigd in Venezuela en is ontstaan ​​uit een duidelijke Latijns-Amerikaanse behoefte: een medium hebben waarmee alle inwoners van deze uitgestrekte regio hun eigen waarden kunnen verspreiden, hun eigen imago kunnen verspreiden, hun eigen ideeën kunnen bespreken en zenden hun eigen inhoud vrij en eerlijk uit.

Een kanaal voor integratie

TeleSUR, de nieuwe televisie van het Zuiden, is gevestigd in Venezuela en is ontstaan ​​uit een duidelijke Latijns-Amerikaanse behoefte: een medium hebben waarmee alle inwoners van deze uitgestrekte regio hun eigen waarden kunnen verspreiden, hun eigen imago kunnen verspreiden, hun eigen ideeën kunnen bespreken en zenden hun eigen inhoud vrij en eerlijk uit.


Geconfronteerd met het enige discours van grote bedrijven, die het recht op informatie opzettelijk ontkennen, beperken of negeren, is een alternatief dat de fundamentele principes van een authentiek communicatiemiddel kan vertegenwoordigen essentieel: waarachtigheid, rechtvaardigheid, respect en solidariteit. Dat alternatief is teleSUR.

Opgericht als een samenleving met meerdere staten en bestaande uit een netwerk van medewerkers uit alle hoeken van het continent, stelt teleSUR het talent en de meest geavanceerde technologie ten dienste van de integratie van de naties en volkeren van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. 24 uur programmeren, uitgezonden via een satellietverbinding vanuit Caracas, Venezuela, wijst op de verwezenlijking van het Bolivariaanse ideaal.

Ons zien is ons kennen, ons herkennen is ons respecteren, ons respecteren is leren van onszelf te houden, van onszelf houden is de eerste stap om onszelf te integreren. Als integratie het doel is, is teleSUR het middel.

Missie visie

Missie: een nieuw communicatieparadigma voor Latijns-Amerika ontwikkelen. Een die het recht op informatie promoot en waarachtigheid als principe aanneemt. Een die de productie, promotie en verspreiding van inhoud die typisch is voor de regio stimuleert, en zo de erkenning van de Latijns-Amerikaanse denkbeelden bevordert.

Een teken van sociale roeping, dat zowel in het historische geheugen als in de culturele expressie tot uitdrukking komt; een kanaal voor het ontmoeten en debatteren van ideeën, bestaande uit een programma dat zo divers en veelvoudig is als de Latijns-Amerikaanse bevolking divers en veelvoudig is.

Visie: aangezien het mediabeeld dat vandaag van de regio wordt verspreid, niet representatief is voor de realiteit ervan ... Aangezien er momenteel geen middelen zijn met de beschikking en middelen om bruggen te bouwen tussen de Latijns-Amerikaanse volkeren en naties ...

Aangezien integratie al een dringende verplichting is voor onze geschiedenis ...

Het zal het audiovisuele alternatief zijn dat bijdraagt ​​tot de bevordering van de Latijns-Amerikaanse identiteit, door middel van programma's die gericht zijn op integratie, met de bevordering van participatieve democratie, menselijke ontwikkeling, solidariteit tussen de volkeren, het creëren van een pluripolaire wereld, vrede, waarheid en sociale rechtvaardigheid.

Content Factory

Samen met de lancering van teleSUR ontstaat de behoefte om de Latin American Content Factory (Flaco) te lanceren, een entiteit die tot doel heeft de productie, promotie en distributie van Latijns-Amerikaanse audiovisuals te promoten. Of het nu gaat om korte, middellange of speelfilms, fictie, documentaires of experimenteel, serieel of unitair, geproduceerd of gepland, het is Flaco's prioriteit om ervoor te zorgen dat ze in Latijns-Amerika worden verspreid, hetzij via teleSUR, hetzij via andere beschikbare middelen.

Programmering voor integratie

TeleSUR is per definitie een alternatief voor het enkele discours van de grote nieuwskanalen, terwijl het tegelijkertijd een instrument is ten dienste van het ideaal van integratie van Latijns-Amerikaanse naties en volkeren. Programmering, de hoeksteen van dit engagement, moedigt actieve gebruikers aan, stimuleert participatie, koestert een kritische houding, roept op tot actie, maakt kortom de oefening van een leidende kijker mogelijk.

Bij teleSUR zijn we niet alleen op zoek naar kijkers, we hebben ook medewerkers nodig die een nieuw televisiemodel willen bouwen.

Plan om te integreren

Vierentwintig uur per dag programmeren gemaakt in Latijns-Amerika, door Latijns-Amerikanen. Veelheid aan stemmen, verschillende benaderingen. De onmetelijke diversiteit van een continent en zijn imaginaire. TeleSUR is meer dan een signaal, het is een ontmoetingsplaats, een ruimte om te (her) kennen, begrijpen en integreren ...

Drie pijlers

Informeren: Omdat informatie een onvervreemdbaar recht is, zal teleSUR zeven dagen per week nieuws aanbieden via onze nieuwsuitzendingen, het ochtendnieuwsmagazine, uurlijkse voorschotten, journalistieke analyses, kronieken, interviews en rapporten.

Vaste correspondenten in Bogotá, Brasilia, Buenos Aires, Caracas, Mexico City, Havana, Montevideo, La Paz, Washington en een netwerk van medewerkers in de hele regio garanderen een brede en verantwoorde dekking, binnen het kader van hun eigen agenda. Met andere woorden, de waarheid zonder beperkingen.

Opleiding: Omdat onderwijs een onvergeeflijke plicht is, zal teleSUR inhoud aanbieden die bijdraagt ​​aan de opleiding van zijn gebruikers. Van de oude wijsheid van de oorspronkelijke culturen van Amerika tot de postulaten van de nieuwe eeuw, kennis is een essentieel onderdeel van onze programmering ... en voor de ontwikkeling van onze volkeren.

Recreatie: Omdat entertainment een gemeenschappelijk erfgoed is van Latijns-Amerikanen, is teleSUR-programmering steevast doordrenkt met dat speelse karakter, typisch voor onze regio.

Programmeren voor iedereen

Ons programmatisch raster bestaat uit een breed scala aan onderwerpen en interessegebieden. Geschiedenis en aardrijkskunde, kronieken van verzet, het academische en het alternatief, claims, wetenschap en technologie, etiquette en het informele, kunst en cultuur, muziek, film, dans, theater, literatuur, fotografie, beeldende kunst, zij die schreeuwen en zij die Ze zijn stil, het geziene en het onzichtbare, het goddelijke en het alledaagse, redenen en passies, het beproefde en het experimentele, geneeskunde en naturisme, begaafd en bedrog, nieuwe trends, sociale bewegingen, aanklachten, creatie, de gemeenschapsmedia, de korte films en de lange, biodiversiteit, toerisme en landloperij, stad en platteland, tradities, rituelen en gebruiken, ambachtslieden, arbeiders, boeren, kantoorpersoneel, studenten, werklozen, gepensioneerden, ficties en documentaires, Mensenrechten, het manifest en de stilzwijgende, mensen en karakters, het collectieve en het bijzondere, coöperativisme, ethiek en esthetiek, "+" en "-", "X" en "Y", "Fulano" en "Sutano" ... Iedereen en alles heeft zijn ruimte in het programmatische raster van teleSUR.

... een ruimte voor iedereen ...

Door een nauwgezet acquisitieplan en de totstandkoming van strategische samenwerkingsovereenkomsten, zullen filmmakers, producenten, distributeurs en omroepen van over het hele continent, ongeacht of ze nu staat, gemeenschap of onafhankelijk zijn, onze belangrijkste programmaleveranciers worden.

teleSUR zal ook zijn eigen programma's produceren, toegewijd aan het verspreiden van de waarden die onze bestaansreden vormen: integratie, solidariteit en historische identiteit.

Kortom, het gaat om het creëren van ruimte voor gezamenlijke articulatie, distributie en collectieve productie, waardoor een meervoudig, evenwichtig informatienetwerk wordt bevorderd, professioneel uitgewerkt in vorm en inhoud, dat kan concurreren met de oligopolies die de dynamiek van communicatie monopoliseren.

… En alles om te programmeren

Omdat een planning alleen kan bestaan ​​op basis van gebruikers, hebben zij het laatste woord over de planning.

Neem deel via onze website en draag actief bij aan teleSUR-programmering. Van een zin tot een speelfilm, van een idee tot een televisieserie, van een klacht tot een manifest, de oproep is open en het is voor iedereen hetzelfde: op teleSUR wordt je stem gehoord ...

Een kleine steekproef

Panorama van enkele van de ruimtes die het programmatische raster zullen vormen:

Nieuwsuitzending: volledige, waarheidsgetrouwe en verantwoordelijke journalistieke berichtgeving. Een informatieve agenda op zichzelf, gecontextualiseerd en evenwichtig. Emissies gedurende de 24 uur. Professionals van over het hele continent leggen de gebeurtenissen stap voor stap vast.

The Magazine: Morning informatie tijdschrift. Het nieuws in context. Analyse en opmerkingen over de dagelijkse gebeurtenissen in de regio.

Journalistieke strip: een scherpe aanvulling op het nieuws. Kronieken, interviews, rapporten, dossiers, onderzoeken.

Vooruitgang: Met elk uur nieuws-micros kunt u de ontwikkeling van evenementen in detail volgen. Herinneringen aan vuur: overzicht van de historisch-sociale processen die hebben bijgedragen tot de conformatie van de Latijns-Amerikaanse identiteit.

Metro: de ervaring van (over) wonen in de Latijns-Amerikaanse metropool. Kronieken van het alledaagse. Stedelijke cultuur.

Werk en land: traditie en moderniteit toegepast op landbouwwerk. Het werk van het land en zijn protagonisten.

Meesterleven: gezichten en karakters van de inwoners van dit continent. Profielen van Latijns-Amerikaanse karakters en persoonlijkheden. Sones y pasiones: Latijns-Amerikaanse populaire muziek: van tango tot bolero, van zoon tot vallenato, van bossa nova tot danzón, van joropo tot merengue ...

Herinneringen in uitvoering: Klassieke Latijns-Amerikaanse cinema: van Cantinflas tot Tomás Gutiérrez Alea, van Román Chalbaud tot Daisy Granados, van María Félix tot Glauber Rocha, van Emilio Fernández tot Juana Sujo, van Gabriel Figueroa tot Jorge Sanjinés, van Pedro Armendáriz tot Miguel Littín , van Arturo Ripstein tot Libertad Lamarque, van Patricio Guzmán tot Fernando Solanas… De grote werken van onze cinema gepresenteerd in context.

Markeer stappen: reisroutes door Latijns-Amerika. Steden en dorpen in de regio als toeristische bestemmingen. Ecologische en culturele routes. Praktische gids om van Latijns-Amerika te genieten.

Gedocumenteerd: documentaire speelfilms.

Nojolivud: hedendaagse films geproduceerd in niet-Latijns-Amerikaanse landen en buiten het Hollywood-systeem. Telsurgentes: Gedachte en sociale actie. Mensen worstelen voor hun eisen. Organisatorische alternatieven, uitdrukking van Latijns-Amerikaanse sociale bewegingen.

Stemmen in het hoofd: nieuwe Latijns-Amerikaanse muzikale trends: hiphop, rap, rock, pop, punk, ska, raggamuffin, elektronisch ...

Cinexcepción: Premiere films. Het cinematografische nieuws op ons scherm.


Telesur is zonder twijfel een politiek en strategisch project. Na decennia van geleidelijke lediging - en privatisering - van natiestaten, kregen deze, aangedreven door steeds politiek volwassener wordende groepen, hun rol bij het bevorderen van de opbouw van een hemisferische audiovisuele media terug, met de missie om een ​​echte versie van de sociale en culturele diversiteit van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, om het aan de wereld aan te bieden.

Het doel is de ontwikkeling en implementatie van een wereldwijde hemisferische televisiecommunicatiestrategie die de processen van verandering en regionale integratie bevordert en consolideert, als een instrument in de strijd van ideeën tegen het hegemonische proces van globalisering.

Telesur is een hulpmiddel om bij te dragen tot de Latijns-Amerikaans-Caribische integratie en tegelijkertijd het alternatief voor de communicatieve hegemonie, voor het unieke denken en imago.

Het is niet alleen een hulpmiddel, maar ook om het woord te heroveren dat al meer dan drie decennia was ontvoerd door dictators, corrupte politici en genuflectors voor de grote hoofdstad, en de eeuwige 'experts' die de plundering van onze naties en zij bevestigden wilde ons ervan overtuigen dat met levering en globalisering alles beter zou worden.

Dankzij hen is een groot deel van de Latijns-Amerikanen tegenwoordig uitgesloten van onderwijs, gezondheidszorg en een eenvoudig burgerleven: ze zijn onzichtbaar voor statistieken en miljoenen van hen hebben zelfs geen documentatie.

Decennialang hadden (de meeste van) onze intellectuelen en academici het forum verlaten, ze zochten hun toevlucht in academische of bureaucratische posities, in onderzoekscampagnes en lieten publieke aangelegenheden in handen en vooral in de mond van politici en 'experts' die legden hun potentieel op om de enige professionals van het woord te zijn met het recht om visioenen en versies van de werkelijkheid te geven. Of beter gezegd, van een realiteit die is aangepast aan de belangen van de machtigen.

We zijn ervan overtuigd dat er geen manier is om de werkelijkheid te veranderen als we haar niet beginnen te zien zoals ze is, want om haar te transformeren, moeten we beginnen door haar aan te nemen. Dat is het grootste probleem dat wij Latijns-Amerikanen hebben: we zijn blind voor onszelf geweest. Eduardo Galeano zegt dat we 513 jaar lang zijn opgeleid om onszelf met andere ogen te zien, met de ogen van buitenlanders.

Vandaag beginnen we onszelf met onze eigen ogen te zien, moe van te horen wie we zijn, hoe we zijn, wat we zouden moeten doen. Vanuit het noorden zien ze ons in zwart-wit - vooral in het zwart: we verschijnen alleen in het nieuws als er iets misgaat - en in werkelijkheid zijn we een continent in technicolor. We beginnen onszelf met onze eigen ogen te zien, onszelf te herkennen, onszelf te kunnen integreren.

Het gaat over het terugwinnen van het woord, het herstellen van geheugen, tradities, onze eigen voorouderlijke kennis. Het is tijd om wakker te worden met deze nieuwe dageraad. Het is tijd om in de spiegel te kijken en van de eeuwige, immobiliserende diagnose naar actie te gaan. Er zijn mensen die zeggen dat een andere wereld mogelijk is.

Misschien hebben ze gelijk. Maar wij Latijns-Amerikanen en de Caraïben weten al jaren dat een andere wereld niet mogelijk is, maar noodzakelijk, essentieel, en dat we die elke dag moeten opbouwen, en allemaal samen, verenigd. Het beleid van overheersing en plundering heeft ons 513 jaar lang verdeeld. En we zijn ervan overtuigd dat we niet kunnen bijdragen aan dit proces van regionale integratie dat voortschrijdt, aangedreven door onze staten en ook door de sociale bewegingen die de eenheid bevorderen, als we elkaar niet kennen.

Tegenwoordig worden we vanuit het noorden gebombardeerd met een grote hoeveelheid informatieafval die alleen dient om ons verkeerd te informeren en ons afhankelijk te voelen. We kennen Tsjetsjenië, maar we kennen niet eens onze weerspiegeling.

Telesur is een kanaal om nieuwe bruggen te bouwen, om ruimtes te bouwen van integratie, ontmoeting en genegenheid. Het is een plek om onszelf te ontdekken, van onszelf te houden en onszelf opnieuw uit te vinden door onze eigen lens, waarbij we ontsnappen aan de stereotypen die de blikken van anderen hebben omlijst. Met een eigen taal, met een visuele identiteit waardoor we vanuit een ander perspectief naar onszelf kunnen kijken: het onze.

Latijns-Amerika is een continent in gerundium, in permanente constructie. Het is een gebied dat bruist en wordt uitgevonden, vol tegenstrijdigheden, vreugden, texturen, rozen en kleuren; van strijd, mislukking, frustratie en rijkdom, van pogingen, van verhalen, van heerlijkheden, van groen, van licht, van water, van waardigheid en vooral van een onstuitbare levenskracht.

Ze staan ​​erop ons te vragen wie garandeert dat het geen propagandakanaal wordt, regeer ik. En we antwoorden dat niemand. Niemand anders dan de geloofwaardigheid van volwassen staten die hun politieke en historische rol claimen, niemand dan de geloofwaardigheid van een project dat gebaseerd is op diversiteit, pluraliteit, de strijd voor verandering en integratie, als alternatief voor de hegemonische boodschap en monochord van de transnationale communicatie bedrijven. Geconfronteerd met de poging om een ​​unieke gedachte, boodschap, beeld op te leggen, duikt Telesur op in het meervoud en claimt het wij, de collectieve droom van een Amerika.

De kwestie van de media heeft te maken met de toekomst van onze democratieën. Vandaag wil de media-dictatuur de militaire dictatuur vervangen. Het zijn de grote economische groepen die de media gebruiken en beslissen wie het woord heeft of niet, wie de hoofdrolspeler en de antagonist is. Wie het meest tekeer gaat tegen veranderingen, krijgt meer scherm. De waarheid is dat we nog niet hebben aangenomen dat commercieel discours - gebombardeerd door informatie, reclame en massacultuur of recreatie, met dezelfde container, vermomd als realiteit of natuurlijke feiten - ook een ideologisch discours is, agressief, dat onze vrijheid beperkt als een burger. Het serieuze is om de waarheid te hebben en deze alleen met jezelf te delen. De informatie die ons bereikt, is vervuild met een reeks feitelijk aantoonbare halve waarheden, verkeerde voorstelling van zaken, manipulatie. Niemand twijfelt aan de noodzaak om gemeenschapsmedia, echt horizontale ruimtes voor informatie en opleiding, bouwers van burgerschap te promoten.

Communitymedia zijn een stap in de richting van democratisering, maar op zichzelf zijn ze niet voldoende. We kunnen honderden gemeenschapsmedia hebben, maar als 93% van het publiek wordt beheerst door een monopoliestructuur van bedrijfsmedia, zullen we weinig vooruitgang boeken in de richting van democratisering. Trouwens, degenen onder ons die jarenlang campagne hebben gevoerd voor het bedenken van alternatieve communicatie, hebben onze taken niet goed kunnen doen. We verliezen - door een aardverschuiving - de ideeënstrijd, conceptueel en op het slagveld. Het werd tijd om groots te denken, om een ​​hemisferisch audiovisueel communicatiemedium te bouwen dat een echte visie op onze sociale en culturele diversiteit verspreidt. Onszelf leren kennen, onszelf herkennen om te integreren

Het is een structuur met een wereldwijd bereik en hoge kwaliteit voor de overdracht van progressieve inhoud, om de realiteit van het continent op een onmiddellijke, waarheidsgetrouwe, geloofwaardige, evenwichtige, gecontextualiseerde manier aan te bieden, die de voorkeur geeft aan opiniematrices die gunstig zijn voor de integratie van onze volkeren, van Verspreid diverse en meervoudige perspectieven rond de belangrijkste kwesties en zorgen die groepen aangaan, om debat en kritisch publiek bewustzijn te bevorderen. Het gaat om het promoten van culturele diversiteit om het historische geheugen en de collectieve identiteit van onze volkeren te versterken, om de leidende participatie, organisatie en articulatie van volkeren te bevorderen door het creëren van ruimtes voor de verspreiding van de stemmen van onze sociale organisaties. Het gaat om het democratiseren van de productie van inhoud om die diversiteit en pluraliteit te garanderen.

Er zijn mensen die spreken van een "teleChávez", ze "maken zich zorgen" over hun politieke onafhankelijkheid en over mogelijke druk van degenen die het kapitaal inzetten om het project te realiseren, ze vergelijken het met Al Jazeera, ze proberen vanaf het begin te diskwalificeren een project dat wordt gepromoot door natiestaten (Venezuela, Argentinië, Uruguay, Cuba).

Het is duidelijk en te verwachten: we beginnen de Latijns-Amerikaanse media-latifundia te ontbinden en we zullen niet stoppen voordat we het televisiespectrum in onze regio democratiseren. Natuurlijk: wij zijn ons ervan bewust dat het pad alleen lopend gemaakt wordt. www.EcoPortal.net

* Aram Aharonian
Journalist, directeur van het Latijns-Amerikaanse maandblad Question en het Alia2-bureau. Algemeen directeur van TeleSur


Video: Telesur doe-het-zelf internet installatiepakket (Mei 2022).