ONDERWERPEN

Belangrijkste concordanties tussen wet 14.346 en de Universele Verklaring van Dierenrechten

Belangrijkste concordanties tussen wet 14.346 en de Universele Verklaring van Dierenrechten


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

a) Wet 14.346 "BESCHERMING VAN DIEREN TEGEN WEDSTRIJDEN" (B. O. 5 / XI / 54).
Artikel 1. Iedereen die mishandeling schendt of het slachtoffer wordt van dierenmishandeling, wordt gestraft met gevangenisstraf van 15 dagen tot een jaar.
b) "UNIVERSELE VERKLARING VAN DIERENRECHTEN" (10-15-1978).

Artikel 3
a) Geen enkel dier mag worden onderworpen aan mishandeling of wrede daden.
b) Als het verwijderen van een dier nodig is, moet dit onmiddellijk gebeuren, zonder pijn of angst.

Artikel 13
b) Geweldscènes waarin dieren het slachtoffer zijn, moeten in de bioscoop en op televisie worden verboden, tenzij ze bedoeld zijn om een ​​aanval op dierenrechten te tonen.

Art 2. Als slechte behandeling worden aangemerkt:

1. Niet in voldoende hoeveelheid en kwaliteit voeren aan huisdieren of in gevangenschap levende dieren;

2. Moedig hen aan om te werken door middel van instrumenten die, niet alleen een stimulans zijn, hen onnodige straffen of pijnlijke gevoelens bezorgen;

3. Laat ze buitensporig veel uren werken zonder voldoende rust te bieden, afhankelijk van de weersseizoenen;

4. Gebruik ze op het werk als ze niet in voldoende fysieke conditie verkeren;

5. Stimuleer ze met medicijnen zonder therapeutische doeleinden na te streven;

6. Gebruik van trekdieren uit voertuigen die hun krachten ver te boven gaan.

Artikel 7
Elk dier dat werkt, heeft recht op redelijke beperkingen van de duur en intensiteit van het werk, op voldoende voedsel en rust.
Art 3. Als wreedheden worden beschouwd:

1. Vivisectie beoefenen voor doeleinden die niet wetenschappelijk aantoonbaar zijn en op plaatsen of door mensen die daartoe niet naar behoren zijn gemachtigd;

2. elk deel van het lichaam van een dier te verminken, tenzij de handeling gericht is op verbetering, merktekens of hygiëne van de desbetreffende diersoort of wordt verricht om redenen van genade;

3. chirurgisch ingrijpen bij dieren zonder verdoving en zonder de titel van arts of dierenarts te hebben, voor andere doeleinden dan therapeutische of chirurgische technische verbetering, behalve in gevallen van naar behoren bewezen nood;

4. Experimenteren met dieren van een hogere graad op zoölogische schaal dan nodig is volgens de aard van de ervaring;

5. Laat de dieren die in experimenten worden gebruikt aan hun lot over;

6. de dood van drachtige dieren veroorzaken wanneer een dergelijke staat een octrooi is voor het dier en behalve in het geval van wettelijk gevestigde industrieën die gebaseerd zijn op de uitbuiting van het ongeboren kind;

7. Opzettelijk dieren kwetsen en overreden, hen onnodig martelen of lijden veroorzaken, of hen doden voor de geest van het kwaad;

8. Voer openbare of particuliere handelingen uit van dierengevechten, stierengevechten, novillada's of parodieën, waarbij de dieren worden gedood, gewond of lastiggevallen.

Artikel 3
a) Geen enkel dier mag worden onderworpen aan mishandeling of wrede daden.

Artikel 8
a) Dierproeven waarbij lichamelijk en geestelijk leed betrokken is, zijn onverenigbaar met dierenrechten, of het nu gaat om medische, wetenschappelijke of commerciële experimenten, of om enige andere vorm van experimenteren.
b) Er moeten substitutietechnieken worden gebruikt en ontwikkeld.

Art 6
a) Elk dier dat de mens als gezelschap heeft gekozen, heeft recht op een levensduur overeenkomstig zijn natuurlijke levensduur.
b) Het achterlaten van een dier is een wrede en onterende daad.

Artikel 10
a) Geen enkel dier mag worden gebruikt voor het vermaak van de mens.
b) Het tentoonstellen van dieren en toont aan dat het gebruik van dieren onverenigbaar is met de waardigheid van het dier.

Artikel 11
Elke handeling waarbij een dier onnodig wordt gedood, is een biocide, dat wil zeggen een misdaad tegen het leven.

Artikel 13
b) Geweldscènes waarin dieren het slachtoffer zijn, moeten in de bioscoop en op televisie worden verboden, tenzij ze bedoeld zijn om een ​​aanval op dierenrechten te tonen.


Video: SPECTCT in de voetdiagnostiek - Prof. Van den Wyngaert - Orthopedie in de brede lijn 2017 (Juli- 2022).


Opmerkingen:

  1. Pan

    Sorry hoor, maar dat past zeker niet bij mij. Ik zal verder kijken.

  2. Shaktilabar

    .. zelden .. het is mogelijk om te zeggen, deze uitzondering :)

  3. Vojin

    Het spijt me, niets dat ik je niet kan helpen. Maar ik weet zeker dat je de juiste oplossing zult vinden. Wanhoop niet.Schrijf een bericht