ONDERWERPEN

Multistakeholderdialoog over duurzame energie en transport - deel twee

Multistakeholderdialoog over duurzame energie en transport - deel twee


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Eerste deel

IV. Prioriteiten van de Commissie inzake duurzame ontwikkeling

20. De lidstaten en grote groepen moeten hun werk intensiveren om de rol van de Commissie voor duurzame ontwikkeling als internationale kracht te versterken, en de Commissie van haar kant moet het voortouw blijven nemen met een principiële benadering van Agenda 21. Bovendien moet de De Commissie moet de deelname van grote groepen (een gebied waarin zij een innovatieve rol heeft gespeeld) blijven aanmoedigen, met de nadruk op de unieke bijdragen die zij kunnen leveren. Dienovereenkomstig stellen we de volgende acties voor voor de negende zitting van de Commissie voor Duurzame Ontwikkeling:

a) Veranderingen in de regelgeving in de lidstaten aanmoedigen, met name het benadrukken van veranderingen in regelgeving en succesvolle ervaringen van lidstaten die als leidraad voor anderen kunnen dienen;

b) Bevordering van belangrijke beleidswijzigingen op de lange termijn. Gezien het belang van vervoer in de doelstellingen van Kyoto, moeten de lidstaten bijvoorbeeld onmiddellijk kwantitatieve maatregelen vaststellen voor hun vervoerssectoren die bijdragen tot de verwezenlijking van hun doelstellingen;

c) Consensus bereiken met geïnteresseerde partijen. De Commissie moet de publieke participatie in internationale organen die zich bezighouden met energie, vervoer en menselijke nederzettingen benadrukken door de volledige participatie van het maatschappelijk middenveld, waaronder ngo's en vakbonden, te bevorderen;

d) Een nieuwe coöperatieve mentaliteit op de werkvloer bevorderen. De Commissie moet goede arbeidsverhoudingen bevorderen als instrument voor duurzame ontwikkeling, bijvoorbeeld door erkenning van de 3,3 miljoen collectieve overeenkomsten in de wereld die betrekking hebben op samenwerking tussen werknemers en werknemers;

e) Bevordering van arbeids- en gemeenschapsmodellen voor democratische besluitvorming, door de rol van arbeiders en gemeenschappen bij het plannen, uitvoeren, controleren en evalueren van beleid en programma's met betrekking tot energie en transport te bevorderen.

f) Financiële stromen in de energiesector aantrekken om transitie- en andere sociale uitgaven te financieren, met name financiële stromen gegenereerd door de mondiale energiesector, om adequate transitieprogramma's te financieren. Werknemers en hun vertegenwoordigers moeten een leidende rol spelen bij het waarborgen van een efficiënt gebruik van de fondsen en ervoor zorgen dat fouten die in het verleden zijn gemaakt met "aanpassings" -programma's niet worden herhaald;

g) Voer een kritische evaluatie uit van ondersteuning en beurzen. De vakbeweging roept de Commissie voor Duurzame Ontwikkeling op om te reageren op de steeds intensievere eisen voor een herziening van de vervoers- en energiesubsidies, aangezien steeds meer studies aantonen dat subsidies in veel gevallen
negatief voor de doelstelling van duurzame ontwikkeling, en dat de eliminatie ervan zou bijdragen tot een substantiële vermindering van de CO2-uitstoot en tegelijkertijd de economische groei zou stimuleren. Bovendien zou de herziening subsidies en tarieven bepalen die beantwoorden aan gezonde politieke motieven, zoals het bevorderen van het gebruik van het openbaar vervoer of transitieprogramma's;

h) Versterken van de rol van de overheid. Vakbonden roepen de Commissie op om een ​​sterke publieke sector en meer regelgeving te bevorderen, samen met vrijwillige benaderingen, om de doelstellingen van duurzame ontwikkeling op het gebied van energie en vervoer te bereiken. Het is duidelijk dat het overheidsbeleid moet worden versterkt door middel van inspectiesystemen, aangevuld met werkplekbeoordelingen en rapportagesystemen, zowel op lokaal als nationaal niveau;

i) Strategieën voor capaciteitsopbouw bevorderen. De Commissie kan aanzienlijk bijdragen tot capaciteitsopbouw in ontwikkelde en ontwikkelingslanden door middel van onderwijs en informatie op basis van gedegen onderzoek. Werknemers en vakbonden kunnen deelnemen aan capaciteitsopbouw op het gebied van handel, investeringen, technologie en regelgeving als basis voor beleidsbeslissingen;

j) Koppel het verband tussen "inkomensarmoede" en het verband tussen energie en transport. De Commissie moet deze kwesties blijven promoten, aangezien ze essentiële componenten van duurzaamheid zijn; werkplekbeoordelingen van deze problemen kunnen het mogelijk maken markt- en beleidsmaatregelen te koppelen aan specifieke implementatieprogramma's om brandende problemen op te lossen en doelgroepen te bereiken;

k) Promoot de nieuwe OESO-richtlijnen voor multinationale bedrijven om ze aan te passen aan de enorme toename van macht en invloed van multinationale energie- en transportbedrijven. Vakbonden waren betrokken bij de ontwikkeling van deze richtlijnen en zijn ervan overtuigd dat ze handhavingsprocedures bevatten, evenals openbaarmakings- en nalevingsnormen met betrekking tot werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen, gezondheid, veiligheid, omkoping, enz. We kijken ernaar uit om deel te nemen aan het lopende beoordelings- en handhavingsproces;

l) Bevorderen van de rol van internationale organisaties. De vakbeweging speelt een prominente rol in de IAO, en we juichen de recente initiatieven toe die de organisatie heeft genomen om het belang van de sociale dimensie te benadrukken, aangezien deze van invloed is op werknemers en hun gemeenschappen. Bovendien beschouwen we onze rol in de OESO als doorslaggevend en verwelkomen we recente kansen om deel te nemen aan het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de bijeenkomsten van ministers van Milieu;

m) Strategieën creëren in de context van internationale inzet om veranderingen door te voeren. De Commissie voor Duurzame Ontwikkeling heeft een leidende rol gespeeld in de internationale context en moet blijven ijveren voor een wisselkoers waarbij de volgende voorwaarden worden gerespecteerd: het beginsel dat de vervuiler betaalt, transparantie, onafhankelijk toezicht en naleving van internationale mensenrechten. U moet doorgaan met het promoten van:

. Het duurzaam beheer van de wereldeconomie, in overeenstemming met de groeiende bezorgdheid over de sociale gevolgen van globalisering, de macht van multinationale ondernemingen en de concentratie van middelen, invloed en beslissingsbevoegdheid;

. De opname van nationaal energie- en transportbeleid in het kader van internationale overeenkomsten en protocollen, met mechanismen die consumenten en regeringen in staat stellen te weten welke landen en leveranciers de normen voor duurzame ontwikkeling overtreden;

. Verbanden tussen energie, vervoer en natuurlijke hulpbronnen en arbeidsbeleid, bijvoorbeeld door substantiële samenwerking tussen de Wereldhandelsorganisatie en de IAO te bevorderen om ervoor te zorgen dat bij alle bedrijfsactiviteiten rekening wordt gehouden met sociale normen, inclusief arbeidsnormen;

. Integratie van energie- en vervoersbeleid in andere beleidsterreinen, met name op het gebied van landgebruik, armoede, water en energie, waarover de lidstaten sinds 1992 afspraken hebben gemaakt, evenals de afspraken en verdragen die zijn bereikt tijdens bijeenkomsten zoals de Wereldtop voor Sociale ontwikkeling gehouden in Kopenhagen;

. Het bevorderen van internationale aandacht voor de sociale dimensie en de rechtvaardige transitie. De Commissie voor duurzame ontwikkeling heeft een sleutelrol gespeeld bij het bevorderen van de oproep van secretaris-generaal Kofi Annan uit 1999, waarin werd opgeroepen tot steun voor de kernwaarden van mensenrechten, arbeidsnormen en milieupraktijken;

n) Open de weg naar nieuwe sociale en economische prioriteiten. Ontwikkelingslanden of economisch achtergestelde groepen in geïndustrialiseerde landen zullen nooit zien dat niet-duurzame ontwikkelingsproblemen op het gebied van energie en transport worden opgelost, tenzij er sociale en economische prioriteiten worden gesteld. Het publieke verzet tegen het globaliseringsproces heeft geleid tot roep om handelsregels die ten goede komen aan de armen in de wereld en tegelijkertijd bijdragen aan duurzame ontwikkeling. De Commissie voor Duurzame Ontwikkeling moet er bij internationale organen op aandringen om mondiale welvaart na te streven, gericht op:

. Nieuwe vormen van overheid en samenwerking met multinationale ondernemingen, waarbij het OESO-proces als leidraad wordt genomen om hun gedrag te reguleren en te controleren;

. De goedkeuring van handelsregels die rekening houden met de minst ontwikkelde landen, die het meest getroffen zouden worden door veranderingen die gericht zijn op meer duurzame energie en vervoer;

. Het doorvoeren van veranderingen bij internationale organisaties, zoals de Wereldbank en het IMF, om de voorwaarden voor schuldverlichting te veranderen, rekening houdend met doelstellingen zoals armoedebestrijding;

. Gunstige behandeling voor de minst ontwikkelde landen zodat ze hun belangen kunnen beschermen; bijvoorbeeld het creëren van prikkels om de overdracht van nuttige technologie naar deze landen aan te moedigen;

. Het gebruik van commerciële en investeringsmacht om de naleving van mensenrechten, arbeids- en milieunormen te beïnvloeden.

21. Vakbonden hebben de ervaring, competentie en organisatorische capaciteit om alle bovengenoemde doelstellingen te helpen bereiken. Wij zijn een wereldwijde beweging, in staat om het lokale en internationale niveau te verenigen in het belang van een duurzame wereld waar vrede en gerechtigheid heersen. - EcoPortal.net

* Verzonden door José Luis Ordóñez
Coördinator van het federale gebied voor ecologie van Izquierda Unida
[email protected]


Video: Passive House = 90% Home Energy Reduction! (Juni- 2022).


Opmerkingen:

 1. Cyprian

  Ik heb er nog steeds niets van gehoord

 2. Mezentius

  erg goed idee

 3. Tojazshura

  Als specialist kan ik helpen.

 4. Azaria

  Ik denk dat u zich vergist. Laten we bespreken.

 5. Bahir

  Mijn excuses voor het niet kunnen helpen. Ik hoop dat ze je hier kunnen helpen.Schrijf een bericht