ONDERWERPEN

Giftig afval en de New World Order

Giftig afval en de New World Order


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Door By Mitchel Cohen *

De handel in giftig afval is meer dan een lucratieve industrie; het is ook een centrale strategie van de Nieuwe Wereldorde, een opzettelijke manier om voorheen gemeenschappelijke eigendommen en hulpbronnen - de lucht die we inademen - te omsluiten en handel in "rechten op vervuiling" tot stand te brengen.

Handel in afval

Twaalf jaar geleden verliet een schip dat binnenkort sombere roem zou verwerven, de Khian Zee, de territoriale wateren van de Verenigde Staten en begon de oceanen te omcirkelen op zoek naar een land dat bereid was zijn lading te accepteren: 14.000 ton giftige as uit een verbrandingsoven.

Eerst ging het naar de Bahama's, daarna naar de Dominicaanse Republiek, Honduras, Bermuda, Guinee-Bissau en de Nederlandse Antillen. Overal verzamelden mensen zich om te protesteren tegen zijn komst. Niemand wilde dat de miljoenen kilo's as uit de gemeentelijke verbrandingsoven in Philadelphia in hun land zouden worden gedumpt. Wanhopig om te lossen, loog de bemanning van het schip over hun lading, in de hoop een onwetende regering te vinden die het zou accepteren. Soms identificeerden ze de as als 'bouwmateriaal', soms zeiden ze dat het vulmiddel was voor wegenbouw, en als het nog niet genoeg was, waren het 'modderig afval'. Maar ecologen kregen over het algemeen de overhand door de ontvangers op de hoogte te stellen; niemand accepteerde de lading. Dat wil zeggen, totdat hij in Haïti aankwam. Daar gaf de door de VS gesteunde dictator Baby Doc Duvalier een vergunning voor de "mest" en werd 4.000 ton as op het strand van de stad Gonaïves gedumpt.

Het duurde niet lang voordat de publieke verontwaardiging de Haïtiaanse functionarissen dwong plotseling te begrijpen dat ze geen kunstmest kregen. Ze hebben de invoervergunning ingetrokken en gelast dat het afval naar het schip wordt teruggebracht. Maar de Khian Zee ontsnapte 's nachts en liet duizenden tonnen giftige as achter op het strand.

Nog twee jaar lang hapte de Khian Zee van land tot land in een poging de resterende 10.000 ton as uit Philadelphia te verwijderen. De bemanning bedekte zelfs de naam van het schip met verf. Ze waren echter niet in staat iemand over te halen om hun giftige zending in ontvangst te nemen. Een lid van de bemanning verklaarde later dat ze het afval uiteindelijk in de Indische Oceaan hadden gedumpt. De milieuactivistengroep Greenpeace zette de Amerikaanse regering onder druk om de "meststof" te analyseren. Het Amerikaanse Environmental Protection Agency en Greenpeace ontdekten dat het 1.800 pond arseen, 4.300 pond cadmium en 435.000 pond lood, dioxine en andere giftige producten bevatte. Maar niemand wilde het schoonmaken.

De kosten van de schoonmaak in Gonaïves werden geschat op ongeveer $ 300.000. Maar advocaat Ed Rendell uit Philadelphia - toen burgemeester van die stad en nu voorzitter van het Nationaal Comité van de Democratische Partij - weigerde de fondsen bij te dragen, ondanks een overschot van $ 130 miljoen op de begroting van Philadelphia. Joseph Paolino & Sons, die Amalgamated Shipping (eigenaren van het afvalschip uit de Khian Zee) had gecontracteerd om de afvalas te vervoeren, weigerde ook.

In juli 1992 bracht het Amerikaanse ministerie van Justitie - onder druk van milieugroeperingen over de hele wereld - eindelijk aanklachten in tegen twee afvalhandelaren die de 14.000 ton verbrandingsas uit Philadelphia hadden verscheept en gelost. Soortgelijke aanklachten werden ingediend tegen drie personen en vier bedrijven die illegaal 3.000 ton gevaarlijk afval hadden geëxporteerd naar Bangladesh en Australië, ook aangegeven als meststof. Maar geen van de afvalhandelaren werd beschuldigd van het dumpen van hun giftige lading offshore, of het valselijk verklaren als mest en het dumpen op de stranden van Haïti, Bangladesh en Australië. Ze werden beschuldigd van liegen tegen een grand jury.

Waarom? Omdat de Amerikaanse wet handelaren beschermt, niet ontvangers van giftig afval - en de Wereldhandelsorganisatie probeert dergelijke wetten internationaal af te dwingen. In de afgelopen jaren is veel van het afval uit geïndustrialiseerde landen openlijk geëxporteerd, beschreven als "gerecycled materiaal". Ze worden op de markt gebracht als "brandstof" voor verbrandingsovens die energie opwekken in arme landen. "Zodra een afvalstof als 'recyclebaar' is geclassificeerd, is het vrijgesteld van de Amerikaanse wet op giftig afval en kan het worden gekocht en verkocht zoals je wilt, zoals ijs. Slakken, bezinksel en zelfs stof dat wordt opgevangen in filters voor vervuilingscontrole worden in zakken verpakt en naar het buitenland verscheept. ", Schrijft Peter Montague in Rachel's Weekly. "Deze afvalstoffen kunnen aanzienlijke hoeveelheden waardevolle metalen bevatten, zoals zink, maar ze kunnen ook aanzienlijke hoeveelheden giftige bijproducten bevatten, zoals cadmium, lood en dioxine. De maas in de wet via" recycling "in de Amerikaanse wet op giftig afval. Het is groot genoeg om een ​​schip te laten passeren, en vele schepen drijven er voorbij zonder dat iemand ze telt. "

Hoe kan giftige as een meststof zijn?

Elk jaar worden duizenden tonnen "gerecycled" afval uit de VS, misleidend verklaard als "kunstmest", verspreid over boerderijen, stranden en woestijnen in Bangladesh, Haïti, Somalië, Brazilië en tientallen andere landen. De regering-Clinton zette het initiatief van George Bush [Sr.] voort door Amerikaanse bedrijven toe te staan ​​as van verbrandingsovens en ander afval met hoge concentraties lood, cadmium en kwik te mengen met landbouwchemicaliën. Dit wordt verkocht aan nietsvermoedende of zorgzame instanties en regeringen over de hele wereld.

Deze gevaarlijke chemicaliën worden als "inert" beschouwd, aangezien ze geen actieve rol spelen als "meststof" - hoewel ze zeer actief zijn bij het veroorzaken van kanker en andere ziekten. Volgens de Amerikaanse wetgeving hoeven zogenaamde "inerte" ingrediënten niet te worden geëtiketteerd of aangegeven aan de koper.

Het creatieve gebruik van de termen "gerecycled" en "inert" vindt ook steeds meer toepassing in producten voor lokaal gebruik. Niet-aangegeven 'inerte ingrediënten', waaronder chemicaliën waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zijn, kunnen bijvoorbeeld worden gemengd met de insecticiden malathion en pyrethroïden die in het najaar van 1999 in enorme hoeveelheden op de bevolking en het milieu van New York City zijn gesproeid. Sommige van deze 'inerte ingrediënten, "drijfgassen en synergisten, zoals de bekende kankerverwekkende stof piperonylbutoxide (PBO), verhogen de toxiciteit van de dodelijke nevel op muggen. Maar ook de gevaren voor mens en milieu nemen dramatisch toe. Andere ingrediënten, zoals de petroleumdestillaten die in de meeste gespoten pesticiden worden aangetroffen, hebben invloed op de lever en het immuunsysteem. De vele gezondheidseffecten op de lange termijn van pesticiden (en hun "inerte" en "gerecyclede" ingrediënten) op mensen en ecosystemen blijken nu al ernstig te zijn.

De regering-Clinton trad in 1993 op tegen vluchtelingen die doodseskaders in Haïti ontvluchtten, en sloot velen van hen op, naar verluidt dragers van het hiv-virus, in een concentratiekamp op de marinebasis in Haïti. aan de folteraars en giftige omgeving waaruit ze waren ontsnapt. Het onderwerp giftige "mest" kwam weer op tafel. Een activist zei: "In plaats van Haïtiaanse vluchtelingen naar Haïti te repatriëren, zou de Amerikaanse regering het giftige afval naar haar eigen land moeten repatriëren."

Haïti is tenslotte een favoriete stortplaats geweest voor producenten van bedrijfsafval. De ecologische verwoesting veroorzaakt door het dumpen van giftige producten in Haïti (en elders) heeft een even verwoestende gezondheidscrisis veroorzaakt, nog verergerd door de gedwongen verplaatsing van duizenden landarbeiders van hun land op bevel van het Internationaal Monetair Fonds. De gronden worden vervolgens in beslag genomen en overgedragen aan multinationale landbouwbedrijven, die de monocultuur uitvoeren van genetisch gemanipuleerde katoen en koffie, en luxeproducten voor de export, waardoor het veel moeilijker wordt om aan natuurlijke voedingsmiddelen te komen.

Sommige van de onteigende boeren worden naar centra van uitbuiting gezogen - eufemistisch 'zakenzones' genoemd en toepasselijker 'dwangarbeiderskampen' genoemd, die worden uitbesteed door bedrijven als Disney, Sears, Kathy Lee en Wal-Mart. Daar zijn zelfs de weinige ecologische controles die de rest van het land beheersen niet langer geldig, waardoor het aantal kanker- en tuberculosepatiënten dramatisch stijgt. Longontsteking en andere opportunistische ziekten ("opportunistisch" in de zin dat ze profiteren van immuunsystemen die vernietigd zijn door de wijdverbreide vernietiging van de ecologie) blijven schade aanrichten in Haïti. Een van de eerste stappen die de militaire junta in dat land na de staatsgreep in september 1991 zette, was het beëindigen van alle AIDS-behandelingen en gratis gezondheidszorgprogramma's die waren opgezet tijdens de korte regering van Aristide. Als gevolg van ecologische verwoesting, sluiting van klinieken en blootstelling aan giftige stoffen in voedsel, lucht en water, hebben vluchtelingenvrouwen uit Haïti die nu in de Verenigde Staten wonen, een veel hoger niveau van baarmoederhalskanker dan de gemiddelde rest van de bevolking.

In Nicaragua veroorzaakte een voorstel om gevaarlijk afval en verbrandingsas uit Philadelphia in te voeren een storm van protesten uit alle sectoren van de Nicaraguaanse bevolking, hoewel dit niet in de Amerikaanse pers werd gemeld. De Sandinistische revolutionaire partij, die in 1979 aan de macht kwam en werd verslagen tien jaar later te midden van een intense contrarevolutionaire oorlog gesponsord door de Verenigde Staten, leidde de oppositie in het Nicaraguaanse congres. De enige steun voor het voorstel kwam van Steadman Fahoth, een leider tegen de Miskito-indianen, een discipel van de fascistische evangelist Sun Myung Moon die, na de nederlaag van de Sandinistische regering, door de nieuwe regering werd beloond door hem de leiding te geven over " ecologische problemen. "in de Atlantische regio van het land. De Nicaraguaanse Vereniging van Biologen en Ecologen wierp tegen dat de zware regenval aan de Atlantische kust ervoor zou zorgen dat de dodelijke componenten van de as het aquatische ecosysteem zouden binnendringen en ernstige schade zouden toebrengen aan de grondwaterspiegel, de flora en fauna, evenals aan het menselijk leven.

"Regen voert zware metalen zoals kwik, nikkel en arseen in de bodem en voert ze naar rivieren, plassen, beken, de oceaan en meren. Daar zouden vissen, slakken, garnalen, enz. Vervuild raken ... [Evenals] de fauna die later wordt gegeten door vogels en andere dieren, maar ook door mensen.

"Op deze manier worden chemische verbindingen overgedragen van kleine dieren op mensen en hopen ze zich op in spierweefsel.

"Grondwaterbronnen zouden ook vervuild raken, aangezien het water door de grond wordt opgenomen. Op deze manier komen de chemicaliën in de grondwaterspiegel en in putten en andere bronnen die door mensen en hele gemeenschappen worden gebruikt.

"De planten zouden ook vervuild raken door het water op te nemen en dus alle gewassen die bestemd zijn voor menselijke consumptie.

"Uiteindelijk zou de wind de as over aanzienlijke afstanden vervoeren en zelfs verre steden en gemeenschappen bereiken. De bewoners zouden het in hun ademhalingssystemen opnemen. Huisdieren zouden ook vergiftigd worden." Geconfronteerd met wijdverbreide weerstand, werd de invoer van gevaarlijk afval voorlopig afgewezen.

Wereldwijd verzet tegen het dumpen van giftige producten maakt burgers in de Verenigde Staten wakker, waar de langdurige lokale oppositie tegen het dumpen en verbranden van giftig afval in totale weerstand verandert. Beginnend met de gruwel van het giftige lek in het ironisch genaamde Canal del Amor in de vroege jaren 1980 in de staat New York, zijn lokale overheden door woedende inwoners gedwongen het begraven, door bedrijven, van as van verbrandingsovens of afval dat zware metalen bevat op stortplaatsen te verbieden. (waarvan er vele sowieso al bijna vol zijn en nog steeds bodem en grondwater vergiftigen.) Maar de federale wetgeving blijft ver achter. Zoals we hebben gezien, bleef er 12 jaar lang giftige as achter op de stranden van Bangladesh en Haïti, waardoor het milieu werd vergiftigd en wegwaaide met de wind.

Nu, meer dan een decennium na de gebeurtenis, is er blijkbaar enige gerechtigheid. Milieu- en sociale rechtvaardigheidsgroepen hebben de Amerikaanse regering en zakenlieden eindelijk gedwongen het afval terug te krijgen dat ze op het strand van Gonaïves hebben gedumpt.

Het herplaatsingsproces kwam alleen tot stand dankzij de constante druk van milieuactivisten in de VS en Haïti. Het duurde bijna een jaar en vereiste de uitgebreide medewerking van veel entiteiten. En het had ook een beetje geluk nodig. Herinner je je Paolino & Sons, Inc. nog? Het was het bedrijf dat door de stad Philadelphia was uitbesteed om zijn afval te vervoeren, en dat van zijn kant de Khianzee huurde. Jaren later probeerde Louis D. Paolino, het voormalige hoofd van het bedrijf, lucratieve contracten binnen te halen voor New De vuilniswagen van York City, via zijn nieuwe bedrijf, Eastern Environmental Services, is inmiddels overgenomen door Waste Management, Inc., dat een groot deel van de uiterst lucratieve vuilnisbusiness van New York beheert. Alvorens nieuwe contracten toe te kennen of de overname van het bedrijf goed te keuren, "verkreeg" de New York Industrial Waste Commission, de entiteit die de verwijdering van commercieel afval in New York City reguleert, de overeenkomst van Paolino, Waste Management Inc., en de stad Philadelphia om " financieel bij te dragen aan de beweging van de as in Haïti - de prijs om meer zaken te doen in New York City.

De Haïtiaanse regering - die jaren eerder het militaire regime had vervangen - hield toezicht op de inspanningen en stemde - door een vreemd toeval - ook in om een ​​deel van de verhuizing te financieren. Een team van arbeiders in Gonaïves werkte vijf maanden lang in de brandende zon om ervoor te zorgen dat het materiaal correct werd behandeld en dat het Haïti in zijn geheel verliet. Het Amerikaanse ministerie van landbouw controleerde de behandeling. Het werd eind maart 2000 voltooid.

Het Amerikaanse ministerie van landbouw ontwikkelde en hield toezicht op het asverwerkingsprotocol, en verklaarde dat het veilig was om in de VS te storten. De New York Industrial Waste Commission beheerde de financiële bijdrage van de VS en de onderhandelingen over het zoeken naar stortplaatsen. (De bedragen die zijn bijgedragen door de verschillende Amerikaanse agentschappen zijn nog niet gerapporteerd.)

Uiteindelijk, op 5 april 2000, verliet de as Gonaïves. Het werd destijds 17 dagen later in de VS gelost en wordt tijdelijk opgeslagen in afwachting van overbrenging naar een permanente opslaglocatie in een Waste Management-gebied. Twaalf jaar na het begin van de reis is het residu 'gerepatrieerd'.

Aan het thuisfront

Terwijl de handel in giftig afval de situatie in het buitenland schrijnend maakt, is het thuis nauwelijks beter. Binnenwateren in de VS zijn gevaarlijk vervuild met industrieel afval. De Environmental Protection Agency zegt dat 40 procent van de waterwegen van het land te vervuild is om te zwemmen of te vissen. Kwik is een van de vele giftige stoffen die aanwezig zijn in industrieel afval dat naar het buitenland wordt verscheept om te worden verbrand of begraven, wat nu onze wateren weer vervuilt. Het is een dodelijk gif met brute effecten op het zenuwstelsel, zelfs in zeer lage concentraties. Kwikvergiftiging veroorzaakt doofheid, verlies van reuk- en smaakzin, maagzweren, mentale achteruitgang, nierbeschadiging en de dood. In 1994 vaardigde de staat New Jersey een gezondheidsadvies uit waarin bewoners werden gewaarschuwd om geen zeebaars, meerval of snoek te eten op 15 locaties in de staat vanwege kwikverontreiniging.

De gouverneur van New Jersey, Christine Todd Whitman, heeft, net als haar collega's in New York en elders, herhaaldelijk geringschattend berichten over hoge niveaus van kwik en andere gifstoffen in de waterwegen van de staat. Eigenlijk was het alleen dankzij publieke verontwaardiging over de poging van het New Jersey Department of Energy Protection om de chroomreinigingsnorm van 75 delen per miljoen naar maar liefst 56 duizend delen per miljoen te verhogen - wat alle 150 met chroom verontreinigde locaties in Jersey opnieuw zou hebben gedefinieerd. Stad als "schoon", zonder enige verandering - waardoor de Whitman-administratie gedwongen werd terug te komen op die specifieke kwestie.

Van de 56 meren, dammen en beken die in New Jersey zijn getest, bevatten 32 verhoogde niveaus van kwik in vis. De ontdekte hoeveelheden varieerden van 1 deel per miljoen tot 8,9 ppm - hoger dan enig niveau dat ooit door de US Environmental Protection Agency is ontdekt en buitengewoon gevaarlijk voor menselijke consumptie.

New Jersey heeft de op een na hoogste incidentie van borstkanker en het hoogste algemene sterftecijfer voor kanker van alle staten in het land. De reactie van gouverneur Whitman was om 250 banen te schrappen bij het Department of Environmental Protection.

Een soortgelijk onderzoek door het New York Department of Health (in 1994) vond een toename van 62 procent in gevallen van borstkanker bij vrouwen die binnen een halve mijl van de chemische, olie- en rubberindustrie woonden.

Bedrijven met hun hoofdkantoor in New Jersey en elders hebben lang de leiding gevolgd van gouverneur Whitman en haar voorgangers door hoge niveaus van kwik en andere verontreinigende stoffen in de waterwegen van de staat te accepteren. Borden Chemicals and Plastics, Calgon Carbon Inc. en American Cyanamid - met het hoofdkantoor in New Jersey, het moederbedrijf Pierre Cardin van de laatste Old Spice, en Breck-shampoo - zijn enorme producenten van kwikafval. Hoewel er wetten zijn die het dumpen van gevaarlijk afval in de VS beperken - zelfs als ze niet worden gehandhaafd - is het iets anders als het gaat om tal van andere landen die zich op enigerlei wijze wanhopig willen ontwikkelen. Dus deze bedrijven verscheepten halverwege de jaren tachtig 10.000 vaten kwikafval naar de Thor-recyclingfaciliteit van American Cyanamid in Zuid-Afrika. De Amerikaanse regering keek de andere kant op toen American Cyanamid meer dumpt. 120.000 pond kwik en ander giftig afval geproduceerd in New Jersey in Zuid-Afrikaanse rivieren, waardoor drinkwater en landbouw drastisch worden bedreigd en honderden mensen stroomafwaarts worden gedood.

Industriële productie en giftig afval

Dezelfde kruising van ecologische vernietiging, afgedwongen armoede, strijd tegen opstandelingen, corruptie en politieke brutaliteit, en het dumpen van giftig afval uit het buitenland, plaagt arme landen over de hele wereld. Niet alleen de Republikeinen zijn erbij betrokken, maar ook hun mede-democraten. In Bangladesh vond bijvoorbeeld een explosie plaats bij een olieboorinstallatie van het Amerikaanse bedrijf Occidental Petroleum. Occidental - waarin [voormalig] vicepresident Al Gore tal van aandelen bezit - is ook actief in Colombia, en demonstranten hebben de vicepresident ernstig bekritiseerd omdat hij de U'wa daar had vernietigd. Bij de ontploffing in Bangladesh werd 20 vierkante mijl van het gebied volledig afgebrand, omgesmolten en werd de communicatie volledig vernietigd. Beboste tuinen werden gecremeerd. Honderden mensen kwamen om, onder wie westerse arbeiders. Twintig procent van Bangladesh was door die explosie zes maanden lang geïsoleerd van de rest van het land, en er lekte nog steeds gas in het milieu zonder enige controle.

Industriële en landbouwongelukken vinden routinematig plaats, hoewel er maar weinig gebeuren met de gruwelijke intensiteit van Union Carbide's uitstoot van een immense wolk van giftige gassen uit de fabriek in Bhopal in India in 1984, waarbij in slechts een paar uur tijd 10.000 mensen omkwamen. (Union Carbide heeft ook het trieste record van industriële rampen op Amerikaanse bodem, waarbij 2000 arbeiders met silicose werden besmet tijdens de bouw van de Hawks Nest-tunnel in West Virginia in de jaren dertig van de vorige eeuw.) In de Verenigde Staten sterven elk jaar meer dan 10.000 arbeiders rechtstreeks. De VS als gevolg van ongevallen op het werk, om nog maar te zwijgen van de honderdduizenden gehandicapte arbeiders, textiel- of kolenarbeiders met pneumoconiose, emfyseem en andere levensbedreigende ziekten. En dan zijn er nog de langdurige kankers en ziekten van het immuunsysteem die worden veroorzaakt door het leven in een aangetaste omgeving.

Hoe zit het met het industriële proces zelf? Kan er bijvoorbeeld olie worden gewonnen zonder een hele regio te vergiftigen (en de politieke onderdrukking die het noodzakelijke gevolg is), zoals is gebeurd met de Ogoni in Nigeria, de Maya's van Chiapas of de Navajo / Dineh en Hopi van de Grote Mountain, Arizona?
En hoe zit het met de geproduceerde producten? Alle producten worden op een gegeven moment afval. Hoe zijn ze beschikbaar?

Veel producten - vervuilende herbiciden en pesticiden, en "meststoffen" die naar het buitenland worden verscheept voor bijvoorbeeld landbouwplantages - worden gemaakt in de VS, maar het gebruik ervan is hier verboden vanwege sterke gezondheidsbewegingen van de arbeidersklasse en veiligheid. Ze zijn zowel giftig voor het milieu als voor de menselijke gezondheid. Neem Butachlor, een herbicide vervaardigd door Monsanto (merken: Machete, Lambast), dat zowel acute als chronische gezondheidsrisico's veroorzaakt en watervoorraden kan besmetten. Hoewel het wordt vervaardigd in Muscatine, Iowa (waar de fabriek jaarlijks 265.000 pond gevaarlijke chemicaliën rechtstreeks in de rivier de Mississippi dumpt), heeft de fabrikant, Monsanto, nooit een tolerantie voor voedselresten verkregen voor butachloor. Het bedrijf heeft geen vergunning gekregen voor de distributie van het giftige herbicide in de VS vanwege "problemen met betrekking tot ecologie, residuen, vis, flora en fauna en toxicologie", aldus de Amerikaanse Food Protection Agency. Environment. Monsanto kan volgens de Amerikaanse wet het herbicide daar echter blijven produceren zolang het het niet binnen de landsgrenzen verkoopt. Monsanto verkoopt het dus in het buitenland, waar tientallen landen in Latijns-Amerika, Azië en Afrika butachloor vooral in rijstvelden gebruiken.

Momenteel wordt bijna alle Amerikaanse rijstimport overzee behandeld met butachloor. De stof, die in de VS verboden is, vergiftigt niet alleen de armen in andere landen, maar ook degenen die hier in de VS rijst eten.

Nog een voorbeeld uit duizenden: tampons die in de VS worden geproduceerd maar hier niet te koop zijn omdat ze het toxische shocksyndroom veroorzaken, een dodelijke ziekte. Hoewel het product van de lokale markt is gehaald, verkochten Amerikaanse bedrijven in de jaren tachtig miljoenen tampons in Afrika en Zuid- en Midden-Amerika, hoewel de dodelijke risico's bekend waren.

Geen van deze zijn geïsoleerde voorbeelden die kunnen worden beschouwd als fouten, beleidsfouten of zelfs maar "ongelukkige excessen" van het kapitalistische productieproces. Het financiële tijdschrift Barron van Wall Street vat het kort samen: "Bij de opwekking van kernenergie lijken door de mens veroorzaakte gevaren onvermijdelijk, maar faillissement lijkt een onnodig risico voor ons."

Denk eens aan de recente uitbraak van arseenbesmetting in Engeland en Bangladesh. De afgelopen twee jaar hebben Bangladesh en vier andere landen, uit naam van de hulp, Amerikaanse elektriciteitspalen ontvangen, elk behandeld met 2,5 pond arseen.

Arseen van een paal kan, mits op zijn plaats bevestigd, 2,3 vierkante mijl besmet. De noodzaak voor de landen van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, een groep van 29 rijke en industriële mogendheden, zoals Europa, Japan, Rusland, de VS en Canada) om nieuwe plaatsen te vinden waar ze de residuen van industriële productie kunnen deponeren, is een van de onderschatte krachten die de structurele aanpassingsprogramma's van het IMF en de Wereldbank bevorderen.

Agentschappen zoals de Wereldhandelsorganisatie, de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds en het Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling, die tot doel hebben landen te helpen hun schuldenlast af te lossen en hen te helpen het milieu te redden, doordat ze in feite helpen landen in eeuwige schulden te houden ten koste van het milieu. De "investeringen" van het IMF en de Wereldbank, gecombineerd in hun neoliberale bezuinigingsprogramma's en privatisering (bekend als "structurele aanpassingen"), vormen een belangrijk facet van de Nieuwe Wereldorde, die uiteindelijk de niet-kapitalistische coöperatieve samenlevingen vernietigen. millennia lang op sommige plaatsen, en de privatisering van publieke sectoren afdwingen. Deze agentschappen veroordelen steeds meer delen van de wereld tot de status van afvalstortplaatsen, de winning van natuurlijke hulpbronnen en de bouw van winkelcentra van gewapend beton.

Giftig afval als strategie. De commerciële waarde van vervuiling

De handel in giftig afval is meer dan een lucratieve industrie; het is ook een centrale strategie van de Nieuwe Wereldorde, een opzettelijke manier om voorheen gemeenschappelijke eigendommen en hulpbronnen - de lucht die we inademen - te omsluiten en handel in "rechten op vervuiling" tot stand te brengen. Het is een middel om boeren en dorpelingen te proletariseren en hen naar nieuwe vormen van uitbuiting van werk en natuur te leiden. Terwijl de oppositie tegen het dumpen van giftig afval en het verbranden van gevaarlijk afval hartstochtelijk wordt en uitgroeit tot massale politieke bewegingen, is er een groeiend besef dat 'noch overheidsregels noch de kapitalistische markt in staat zijn om adequate bescherming te bieden aan natuurlijke ecosystemen of aan getroffen gemeenschappen door milieuverontreiniging. "

In december 1971 was Lawrence Summers de hoofdeconoom van de Wereldbank. In die hoedanigheid bracht hij een verrassend eenvoudig memorandum uit aan hooggeplaatst personeel van de Wereldbank waarin hij hen opriep hun structurele aanpassingsprogramma's te plannen en opnieuw te onderhandelen over plannen voor schuldaflossing om de relatief onbezoedelde delen van de wereld te stimuleren om onder andere in te stemmen met een 'eerlijkere herverdeling van afval en vervuiling in de industriële wereld. Dit zou een grote vooruitgang zijn om, zoals hij zei, de huidige giftige "onbalans" recht te zetten.

'Ik heb altijd gedacht,' schreef Summers, 'dat de dunbevolkte landen in Afrika oneindig onderverontreinigd zijn; dat hun luchtkwaliteit waarschijnlijk inefficiënt lager is [in vervuilende stoffen], vergeleken met Los Angeles of de stad Mexico. "

Summers, die het Wereldbankrapport over Wereldontwikkeling voor 1992 schreef, beweerde dat hij "de economische logica had ontwikkeld die het dumpen van een hoeveelheid giftig afval in het lagelonenland rechtvaardigt". Hij ontdekte dat de logica "onberispelijk was, en dat we dat feit onder ogen moesten zien".

"Er wordt zoveel vervuiling gegenereerd door industrieën die niet kunnen worden verplaatst (transport, elektriciteitsopwekking) [dat het maakt] de transportkosten per eenheid vast afval ... zo hoog", klaagde Summers. Helaas voorkomen deze niet-draagbare industrieën "winstgevende handel in luchtverontreiniging en afval", zoals bepaald in de Clean Air Act van 1991 voor lokale verontreinigende stoffen. In plaats van gevaarlijke verontreinigende stoffen en kankerverwekkende stoffen te verbieden, voorziet de wet in "vervuilingskredieten" - ecologische vernietigingsquota - aan bedrijven en gemeenten in de VS Degenen die "minder vervuilen" kunnen hun "overtollige" kredieten van vervuiling verkopen - hun "recht" op verwoesting. het milieu - voor bedrijven die weigeren of niet in staat zijn hun giftige afval te verminderen en zo hun winstniveau te handhaven - de "vrije markt" in zijn meest wrede en woeste vorm.

Summers ging door en maakte grapjes over de klachten van de armen die zeiden dat hun gezondheid werd verstoord door het dumpen van gifstoffen in hun gemeenschappen. Vanwege hun armoede, zo betoogde hij, zouden de armen nooit lang genoeg leven om de ziekten op te lopen die blootstelling aan gedumpt of verbrand afval gewoonlijk zou veroorzaken bij mensen die langer leven - met andere woorden, degenen die in de VS, Europa en delen van de wereld wonen. van Azië. "De bezorgdheid om een ​​agent die een verandering van één punt op een miljoen veroorzaakt in de kans op prostaatkanker", schreef hij, "zal duidelijk veel groter zijn in een land waar mensen lang genoeg leven om prostaatkanker te krijgen, dan in een land waar sterfte. onder de vijf jaar is dat 200 per duizend. " Dus, concludeerde Summers, maakt het niemand zorgen om giftig afval te dumpen in gebieden waar mensen al een korter leven hebben.

En la visión del mundo de Summers, "los países pobres deberían explotar su ‘ventaja comparativa’ de salarios bajos, o acceso a los recursos naturales, o bajos estándares ecológicos," explican Russell Mokhiber y Robert Weissman, que fueron autores en conjunto de Corporate Predators: The Hunt for MegaProfits and the Attack on Democracy [Aves de Rapiña Corporativas: La Caza de Mega ganancias y el Ataque Contra la Democracia.] "Aunque pocos países se han ‘desarrollado’ con este enfoque, ha resultado muy efectivo para compañías como Nike, que ha aprovechado los bajos salarios en toda Asia, o incluso GM, que produce automóviles y camiones en México con la misma tecnología que en Michigan, pero con trabajadores con salarios más bajos. Los fabricantes de tecnologías contaminantes tales como los incineradores que están siendo eliminados en los países industriales, también se han beneficiado, porque pueden seguir funcionando, vendiendo a los países del tercer mundo. Los fabricantes estadounidenses que querían escapar las regulaciones medioambientales (tales como los fabricantes de muebles que utilizan adhesivos, disolventes, y pinturas tóxicas) se han aprovechado mudándose de sitios como Los Ángeles a México."

El ex activista de Greenpeace Jim Vallette (ahora en el Servicio Internacional de Información Comercial) sigue en la misma línea: Bajo las políticas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y ahora la Organización Mundial de Comercio, "el comercio mundial ha florecido con cargamentos desequilibrados: pesticidas prohibidos, gasolina con plomo, clorofluorocarbono, asbesto, y otros productos restringidos en el Norte, son vendidos al Sur; maderas tropicales, petróleo, carbón, y otros recursos naturales fluyen del Sur al Norte, con poco o ningún beneficio para las comunidades receptoras; y mientras las regulaciones se hacen más estrictas respecto a plantas de energía que usan carbón sucio y energía nuclear peligrosa en el Norte, proliferan en Asia, África, Europa Oriental y América Latina, donde son controladas y operadas por corporaciones del Norte.

"Este comercio ha sido facilitado con decenas de miles de millones de dólares de financiamiento por el Banco Mundial, la Corporación de Inversiones Privadas en Ultramar de EE.UU., y el Banco de Exportación e Importación de EE.UU., instituciones gubernamentales en las cuales Mr. Summers ha blandido su lógica económica. Su memorando de 1991 puede ser considerado una tesis de trabajo para las políticas económicas globales dominantes en esa década."

En 1992, la gente comprendió lo que significaba realmente el gran ardid de Summers para envenenarla aún más en nombre del "libre mercado." Causó un escándalo.

Greenpeace y numerosos defensores del planeta exigieron que el Banco Mundial despidiera a Summers. El Secretario del Medio Ambiente de Brasil, Jose Lutzenberger, escribió directamente a Summers: "su razonamiento es perfectamente lógico pero totalmente insano… Sus pensamientos [suministran] un ejemplo concreto de la increíble alienación, del pensamiento reduccionista, de la falta de misericordia y de la arrogante ignorancia de muchos ‘economistas’ convencionales respecto a la naturaleza del mundo en que vivimos… Si el Banco Mundial lo conserva a usted como vicepresidente, perderá toda credibilidad. Esto me confirmaría lo que he dicho a menudo… lo mejor que podría ocurrir es que el Banco desapareciera." Lutzenberger fue despedido poco después de escribir su carta.

Después de la publicación del memorando en el Economist de Londres en febrero de 1992 y el correspondiente revuelo en su contra de los países dependientes del imperio, el Banco Mundial fue llevado a un frenesí de contrición. Pero en lugar de indignarse por el horror de la devastación ecológica prescrita por Summers, las grandes corporaciones y los gobiernos de los países industrializados consideraron la proposición y la argumentación de Summers de manera bastante favorable. La expropiación del medio ambiente y la privatización de terrenos públicos es, después de todo, tan central para la acumulación de capital como la explotación de la mano de obra.

Sin comprender su dimensión de clase, muchos activistas ecologistas pensaron que con la nueva administración Clinton en Washington en 1993, se salvaría el medio ambiente, las cosas mejorarían, reinaría la paz y que Summers, en aquel entonces en el Banco Mundial, se iría. Al contrario, Clinton y Gore pudieron hacer pasar legislación en el Congreso – las medidas de fundación de NAFTA, GATT, y la Organización Mundial de Comercio, la "reforma" de la seguridad social, leyes nuevas que socavan por completo la Constitución (bajo el disfraz del "antiterrorismo"), vastos aumentos en los gastos militares, la devastación casi total de los últimos bosques antiguos y de secuoyas en Estados Unidos, la derrota de los movimientos progresistas de Haití y la continuación de la ocupación militar de ese país por EE.UU., la vasta promoción de alimentos genéticamente modificados y de la industria de la biotecnología, el continuo bombardeo y las sanciones contra Irak y Yugoslavia, el intento de desarticular los estándares orgánicos, la legalización de la irradiación de alimentos, y el colapso gerenciado de un movimiento otrora poderoso por la atención sanitaria universal gratuita -con una habilidad que hasta el ex presidente George Bush ha tenido que admirar. Incluso antes de llegar al poder, el presidente Clinton trató de nombrar a Summers a una posición de política nacional: presidente del Consejo de Consejeros Económicos del Presidente.

Los grupos ecologistas y otros grupos radicales se escandalizaron y lucharon contra su nombramiento. Por un tiempo tuvieron éxito. Pero el trabajo de Summers por cuenta del capitalismo global no podía quedar sin recompensa. El día después de la inauguración de Clinton como el 42º Presidente de EE.UU., nombró a Lawrence Summers como Subsecretario de Asuntos Internacionales en el Tesoro de EE.UU., una posición tradicionalmente responsable de "la formulación de la política económica de EE.UU. en el Tercer Mundo, incluyendo la política de EE.UU. respecto al FMI, el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo. "En 1995, el medio ambiente estaba en peores condiciones que nunca antes, y había niveles récord de toma de ganancias en Wall Street.

También otros funcionarios del Banco Mundial ayudaron a elaborar la política gubernamental. Antes de su período como presidente del Banco Mundial de 1968 a 1981, Robert McNamara había sido, recordarán, Secretario de Defensa de EE.UU. y, en esa capacidad, el principal arquitecto del "campo de batalla automatizado," que el gobierno de EE.UU. aplicó en Vietnam, masacrando más de dos millones de vietnamitas y envenenando sus cultivos, sus tierras cultivables, y el suministro de agua para las generaciones venideras. Fue McNamara el que aprobó el uso del Agente Naranja y de otros defoliantes que envenenaron la tierra en toda la región, y al mismo tiempo las vidas de soldados estadounidenses. Al mudarse al Banco Mundial, McNamara ayudó a abrir Tailandia a la industria del comercio sexual y dirigió las políticas del Banco Mundial orientadas hacia la privatización de tierras utilizadas públicamente -las tierras comunales- en ese país, y las catástrofes ecológicas resultantes.

Estas estrategias se basan en la aceptación de la "reestructuración de la deuda" de países que deben grandes sumas a los bancos occidentales. (Si no aceptan ese protocolo, se les bombardea y sanciona hasta que lo hacen.) Aunque los bancos individuales quieren cobrar sus préstamos, el capital financiero global en su conjunto -tal como se refleja en la política gubernamental- no quiere que sus préstamos sean pagados por completo. Alienta el endeudamiento como un apalancamiento para lograr una serie de elementos que son críticos para la expansión continua del capital:

1) forzar a las clases trabajadores en los países endeudados a permanecer en su sitio;
2) eliminar ("cercar") las antiguas formas comunales de vida;
3) establecer los nuevos gerentes globales del capital -ONGs- para que intercedan en los nuevos movimientos "por cuenta de" la gente indígena, los trabajadores y los movimientos comunitarios, impidiéndoles que hablen con su propia voz sobre sus propias necesidades, y menguando sus victorias contra la imposición de relaciones capitalistas, a cambio de mejoras inmediatas (y temporales) en sus situaciones materiales dentro de esas relaciones;
4) claudicar en ventajas obtenidas en décadas de lucha;
5) presentar un pretexto para "equilibrar el presupuesto" en el interior, y suministrar así un pretexto para atacar los logros obtenidos aquí en los niveles de vida de los trabajadores; y,
6) desarrollar pequeñas clases capitalistas indígenas dependientes del capital global, y mantenerlas en el poder.

El Secretario del Tesoro Summers ha sido también identificado como "el astuto arquitecto de un esprint final alrededor del Congreso, que resultó en el paquete de rescate de 42 mil millones de dólares para México" de 1995, según el reportero del NY Times David Sanger. En la época en que aprobó el paquete de rescate para México de 1995, Summers trabajaba para el Secretario del Tesoro de aquel entonces, Robert Rubin.

En junio de 1998, el Secretario del Tesoro Summers fue el principal economista que formuló la ayuda financiera de EE.UU. al gobierno de Indonesia, mientras incendios masivos asolaban los bosques indonesios, y mientras sus militares se estaban preparando para volver a asesinar civiles en Timor Oriental. En una declaración del 25 de junio de 1998, el Secretario del Tesoro de Clinton dijo: "Saludamos el anuncio de hoy en Yakarta, de que el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno de Indonesia han llegado a un acuerdo sobre un programa económico modificado, elaborado para estabilizar la economía indonesa. EE.UU. tiene un fuerte interés económico y de seguridad nacional en que Indonesia tenga éxito en esos esfuerzos, que dependerán de su capacidad de apoyar tanto las reformas económicas como las políticas. Consultaremos con las instituciones financieras internacionales y otros países del mundo para asegurar que el apoyo internacional para Indonesia sea suficiente para que enfrente los difíciles desafíos que confronta actualmente. Esperamos la oportuna aprobación por el consejo y el desembolso de estos fondos, así como de aquellos del Banco Mundial.

"También saludamos el anuncio del Banco Asiático de Desarrollo de que ha aprobado un préstamo considerable para mejorar las prácticas del sector financiero en Indonesia. Ese préstamo apoyará los esfuerzos por fortalecer el sistema bancario de Indonesia y es crucial para restaurar la estabilidad financiera y el crecimiento."

Incinerando Armas Químicas

Agréguese a la pesadilla el aparato militar de EE.UU., que desde cualquier punto de vista es el mayor contaminador en todo el mundo. El modo de pensar de los militares es tan insano que incluso cuando se les obliga a hacer lo correcto -por ejemplo, sacar del servicio una parte del mayor arsenal de armas químicas del mundo- utiliza invariablemente los medios más destructivos. En el caso siguiente, la incineración es su método preferido. Los militares escogieron Kalama -la Isla Johnston, un Refugio Nacional de Flora y Fauna- como el sitio para incinerar viejos misiles de la guerra química y otras armas similares.

Kalama -un territorio de EE.UU. a 825 millas al sudoeste de Hawai y a 1400 millas al este de las Islas Marshall- es una isla antaño idílica, de 56 acres, rica en vida marina y ornitológica, que fue expandida a 690 acres por los militares de EE.UU. y que ahora está contaminada con Agente Naranja y con plutonio. Conocida como JACADS, la instalación en la isla Johnston, que inició su funcionamiento en junio de 1994, es la única planta de incineración de armas químicas de envergadura de EE.UU. Ha sido diseñada para quemar el agente HD ("gas mostaza") y los agentes nerviosos GB y VX -este último ha salido mucho en las noticias recientemente, ya que EE.UU. pretendió haber encontrado indicios en el suelo alrededor de una planta farmacéutica en Sudán, que procedió a bombardear, así como en Irak, que adquirió precursores del agente nervioso de EE.UU. a fines de los años 80, a cuya pretendida presencia EE.UU. tuvo la misma respuesta irracional y asesina.

El Ejército dice que JACADS está siendo utilizado sólo: 1) para quemar el arsenal de armas químicas embarcadas al atolón en 1971 desde Okinawa (el Congreso prohibió el transporte de las armas de Okinawa al área continental de EE.UU.), y, 2) para quemar más de 100.000 proyectiles GB y VX del arsenal de armas de hace 30 años, transportadas desde Alemania en 1990. Los oponentes a JACADS, basados en Hawai, subrayan una historia de problemas peligrosos causados por la incineración, desde 133 soldaduras de calidad inferior en las tuberías, a explosiones en varias partes del horno que ya habían liberado pequeñas cantidades de agente nervioso GB a la atmósfera (en marzo de 1994), a la generación de subproductos inesperados de gas mostaza descompuesto. Señalan que la tecnología "de final abierto" utilizada por el incinerador de la Isla Johnston (y todos los incineradores de residuos) emite sustancias transportadas por el aire y carcinogénicos tales como dioxinas y furanos. Tales emisiones, y cualquier gas nervioso que se escapara, se establecen en la capa superior del océano circundante y pueden ser transportadas por los vientos a áreas pobladas, incluyendo la parte continental de EE.UU.

Hay alternativas mucho más seguras, de probada eficacia, para la incineración, igual que existen para la pulverización de insecticidas -pero, son más caras. Alternativas factibles incluyen el biosaneamiento con enzimas naturales, la neutralización química, y la "oxidación supercrítica" (usando agua). El gobierno de EE.UU., sin embargo, rehúsa aceptar que la protesta internacional que ha despertado su incineración de las armas químicas y el almacenamiento de los residuos, "obstruya" sus planes. trata de argumentar que semejante oposición viola las reglas de la Organización Mundial de Comercio que cubren el "libre comercio," sin impedimentos, con residuos tóxicos.

Mientras el resto del mundo trata de reglamentar el comercio internacional en residuos peligrosos, el gobierno de EE.UU. -el mayor productor de residuos en el mundo- se ha negado hasta ahora a firmar ninguno de los principales tratados que limitan los embarques al extranjero. Como era de esperar, tales "efluvios de la afluencia" son desastrosos para el medio ambiente y la salud de la gente. En una crucial conferencia internacional en Ginebra, Suiza (21 al 25 de marzo de 1994), Estados Unidos con sólo un puñado de países exportadores de residuos, se enfrentaron al resto del mundo y se opusieron a una prohibición de los embarques de residuos peligrosos a los países no industrializados.

El gobierno de EE.UU. ha tomado también la delantera en el bloqueo de una proposición de Mostafa Tolba, en aquel entonces jefe de ecología de la ONU, y de muchos países llamados "en desarrollo," que hubiera prohibido todas las exportaciones de residuos de 24 países industriales al resto del mundo. En el momento exacto en que EE.UU. estaba utilizando tácticas obstruccionistas contra un acuerdo en una conferencia internacional en Uruguay, para prohibir los embarques de residuos tóxicos, una barcaza estadounidense cargada con 8000 toneladas de sedimentos de Hawai navegaba hacia un vertedero en las Islas Marshall, en el Pacífico del Sur, que una vez fue idílico.

Jim Vallette escribe: "En 1994, a propósito, casi todos los demás países del mundo rompieron la "lógica económica" de Mr. Summers, -con su formación en Harvard- de descargar los venenos de los países ricos sobre sus vecinos más pobres, y se ponían de acuerdo en prohibir la exportación de residuos peligrosos de los países de la OCDE a países no miembros de la OCDE según la Convención de Basilea. Cinco años más tarde, EE.UU. es uno de los pocos países que aún no han ratificado la Convención de Basilea, o la Enmienda de Prohibición de la Convención de Basilea sobre la exportación de residuos peligrosos de los países de la OCDE a países no miembros.

La descarga de residuos líquidos peligrosos puede costar 2000 dólares por tonelada. Los gastos totales anuales llegan a decenas de miles de millones de dólares, compitiendo con el tráfico de drogas en las ganancias potenciales para los intermediarios. Mucho más barato, por lo tanto, es verterlos o quemarlos en el extranjero, a sólo una fracción del costo económico. Ciertamente, los países industrializados están bajo presión constante para encontrar nuevas regiones para desembarazarse de sus residuos. A fines de los años 80 y a principios de los 90, Somalia, Haití, y Guatemala se convirtieron en los últimos territorios elegidos por el Nuevo Orden Mundial de George Bush para descargar inmensas cantidades de residuos industriales e incinerados. En realidad, la descarga de residuos peligrosos, fue uno de los factores que impulsaron la intervención militar, en sitios tales como Somalia y Haití.

Meses antes de que EE.UU. enviara tropas a Somalia, supuestamente para proteger las líneas de suministro de alimentos contra los hurtos por los "malvados caudillos," Italia -un importante aliado de la OTAN que había enviado cientos de soldados a Somalia- estaba completando disposiciones para embarcar los residuos del sur de Europa a ese país, sin protesta alguna de EE.UU.

Las compañías italianas dirigían un consorcio que estaba involucrado en la construcción de dos incineradores que iban a ser instalados en Somalia, que se había previsto iban a tratar por lo menos dos embarques de 550 mil toneladas de residuos tóxicos por año, con una ganancia estimada de 4 a 6 millones de dólares.

Además, Nur Elmy Osman, el "ministro de salud" bajo el presidente de Somalia, Ali Mahdi Mohamed, firmó un compromiso por 20 años a fines de 1991 -un año antes de la ocupación militar de EE.UU. -con una compañía privada, Acher Partners, para permitir la construcción de otro incinerador cerca de Mogadishu y un vertedero para contener 11 millones de toneladas de residuos industriales y hospitalarios "tratados," incluyendo "residuos sólidos y líquidos de tipo tóxico." El jefe de ecología de la ONU, Mostafa Tolba, condenó el vertedero propuesto, diciendo que agravaría la destrucción del ecosistema de Somalia y amenazaría la pérdida de más vidas en ese asolado país. El teléfono de Acher Partners era el del hogar de una joven en Lausana, Suiza. Dijo que no tenía idea de lo que hacía la compañía.

Un montón de mercaderes y compañías sospechosas, igualmente emprendedoras en el "mercado libre", involucradas en residuos industriales y peligrosos, surgió virtualmente de un día para otro. Cuando Ann Leonard, de Greenpeace, llamó a Terra International -una compañía involucrada en embarques de residuos peligrosos a Guatemala- sus llamados llegaron repetidamente a la oficina de un cirujano plástico en Miami. Por su perseverancia, sin embargo, logró descubrir que Terra International, con negocios por miles de millones de dólares, era manejada por un individuo -el hermano del cirujano plástico- que usaba un escritorio en una habitación trasera de la oficina del cirujano. Pero las ganancias hechas por los traficantes en residuos tóxicos ascienden a decenas de miles de millones de dólares por año, comparables con las ganancias del tráfico internacional de drogas.

Muchas de las compañías son dirigidas por expatriados derechistas de países de Centroamérica y del Caribe. Las compañías tienen poco capital propio; utilizan sus contactos políticos en sus países nativos – a menudo juntas instaladas en el poder por la CIA y mantenidas allí gracias al apoyo financiero y militar del gobierno de EE.UU. – para organizar sus negociados tóxicos. Por cierto, ven la creciente catástrofe con los desechos en EE.UU., Europa, y Japón como "una industria en crecimiento," y la indigencia fabricada en países tales como Guatemala, Somalia, y Haití -conduciendo a la intervención militar de EE.UU.- como una oportunidad de ganar una fortuna en ganancias sin correr grandes riesgos ellos mismos.

Terra International, por ejemplo, basada en Florida, sirve de intermediario a Energy Resources, NV, de Holanda. Energy Resources, NV, obtuvo contratos para vender 1,2 millones de toneladas de residuos líquidos tóxicos por año a Guatemala, para ser quemados en un incinerador que aún no ha sido construido. No hay error, el país receptor "compraría" efectivamente el desecho, como un medio para obtener energía barata. Como incentivo, se "permitiría" a Guatemala que le mezclara sus propios residuos generados localmente y los quemara gratis, comprimiera los desechos tóxicos y los utilizara para construir viviendas.

A principios de los años 90, el gobierno de El Salvador aprobó que se construyera una instalación de tratamiento de residuos peligrosos en la ciudad de La Unión, que aceptaría tres veces el volumen de la unidad guatemalteca. El régimen salvadoreño comenzó a ampliar sus puertos para recibir las barcazas con residuos esperadas de EE.UU., Europa, y Japón. Mientras tanto, a pesar de intentos de llegar a acuerdos internacionales (que EE.UU., Canadá y Japón se negaron a firmar), hasta Panamá está husmeando excitadamente en la dirección de la incineración mientras el tórrido aliento tóxico del Tío Sam cosquillea el cuello de su Zona del Canal.

En lugar de reducir la producción de productos tóxicos y de desintoxicar los residuos remanentes, sobre todo subproductos de la producción industrial, muchas compañías han tomado el camino de American Cyanamid ¡descárgalos en ultramar! Para reducir el volumen de residuos, muchos gobiernos apoyan la incineración y el vertido de las cenizas -mezclando las cenizas como "ingredientes inertes," por ejemplo -como la opción más "amistosa hacia la ecología". Pero la incineración trae riesgos medioambientales adicionales -genera residuos en forma de cenizas en las que están concentrados los metales pesados, para no hablar de la dioxina y de otros gases peligrosos liberados al incinerar. Y sin embargo, los países que compiten por los millones de dólares en "ingresos disponibles," invitan al depósito de residuos industriales, saltándose los pocos controles que existen. Se induce a los países pobres a aceptar los residuos a cambio de préstamos del Fondo Monetario Internacional, que prescriben el uso de los fondos para proyectos de construcción de incineradores que también pueden servir como plantas de generación de energía.

La explotación masiva del medio ambiente en el "Tercer Mundo," incluye la conversión de residuos letales en mercancías, y el comercio internacional con ellos. También incluye la imposición por parte del capital de trueques de deudas por medio ambiente, la construcción de inmensos incineradores y vertederos, y muchos otros proyectos aparentemente sin sentido. Pero para el Nuevo Orden Mundial del capitalismo, esas son las formas en las que se expresa la crisis internacional de la deuda. El comercio con residuos no es una excrescencia evitable de la dominación imperial y de la globalización del capital, sino que es una parte esencial de ésta, exigiendo que nosotros, si queremos resistirlo efectivamente, desarrollemos nuevas formas de lucha y una nueva visión para recuperar nuestras vidas.

Título Original: Toxic Wastes and the New World Order. Origen: ZNet Traducido por Germán Leyens y revisado por Carlos Carmona.

* Mitchel Cohen
organiza junto con los Verdes de Brooklyn y el Partido Verde del Estado de Nueva York, el Colectivo Red Balloon, y la Red de Acción Directa para Liberar a Mumia Abu Jamal y Leonard Peltier.


Video: We Explain The New World Order Conspiracy Theory (Mei 2022).


Opmerkingen:

 1. Clyfland

  Wat een grappig onderwerp

 2. Ala'

  Post iets anders

 3. Montaro

  het uitstekende idee

 4. Xenophon

  Naar mijn mening is dit relevant, ik zal deelnemen aan de discussie. Samen kunnen we op het juiste antwoord komen.

 5. Kedrick

  Totdat?Schrijf een bericht