ONDERWERPEN

Universele verklaring van dierenrechten

Universele verklaring van dierenrechten


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

PREAMBULE

· Gezien het feit dat elk dier rechten heeft

Gezien het feit dat de onwetendheid van deze rechten ertoe heeft geleid en nog steeds ertoe heeft geleid dat de mens misdaden tegen de natuur en tegen dieren begaat

Overwegend dat de erkenning door de menselijke soort van de rechten op het bestaan ​​van andere diersoorten de basis vormt voor het naast elkaar bestaan ​​van soorten in de wereld

Gezien het feit dat de mens genocide pleegt en er een dreiging bestaat dat hij die zal blijven plegen

Overwegend dat respect voor dieren door de mens verband houdt met het respect van mensen onderling

Overwegend dat onderwijs van kinds af aan moet leren om dieren te observeren, begrijpen, respecteren en lief te hebben

HET VOLGENDE WORDT GEPROCLEERD:

Artikel 1
Alle dieren worden gelijk aan het leven geboren en hebben dezelfde bestaansrechten.

Artikel 2
a) Elk dier heeft het recht op respect.
b) De mens kan als diersoort geen aanspraak maken op het recht om andere dieren uit te roeien of te exploiteren in strijd met dat recht. U heeft de plicht om uw kennis in dienst te stellen van dieren.
c) Alle dieren hebben recht op de zorg, verzorging en bescherming van de mens.

Artikel 3
a) Geen enkel dier mag worden onderworpen aan mishandeling of wrede daden.
b) Als de dood van een dier noodzakelijk is, moet dit ogenblikkelijk en pijnloos zijn en geen angst veroorzaken.

Artikel 4
a) Elk dier dat tot een wilde soort behoort, heeft het recht om vrij te leven in zijn eigen natuurlijke, land-, lucht- of wateromgeving en zich voort te planten.
b) Elke vrijheidsberoving, zelfs die voor educatieve doeleinden, is in strijd met dit recht.

Artikel 5
a) Elk dier dat behoort tot een soort die traditioneel in de menselijke omgeving leeft, heeft het recht om te leven en te groeien op het ritme en in de levensomstandigheden en vrijheid die kenmerkend zijn voor zijn soort.
b) Elke wijziging van genoemd ritme of genoemde voorwaarden die door de mens werd opgelegd voor commerciële doeleinden is in strijd met genoemd recht.

Artikel 6
a) Elk dier dat de mens als metgezel heeft gekozen, heeft het recht dat de duur van zijn leven in overeenstemming is met zijn natuurlijke levensduur.
b) Het achterlaten van een dier is een wrede en onterende daad.

Artikel 7
Elk werkdier heeft recht op een redelijke beperking van de tijd en intensiteit van het werk, op een herstellend dieet en op rust.

Artikel 8
a) Dierproeven waarbij lichamelijk of psychisch lijden betrokken is, zijn onverenigbaar met dierenrechten, of het nu gaat om medische, wetenschappelijke of commerciële experimenten, of om enige andere vorm van experimenteren.
b) Er moeten alternatieve technieken worden gebruikt en ontwikkeld.

Artikel 9
Wanneer een dier wordt grootgebracht als voedsel, moet het worden gevoerd, geïnstalleerd en vervoerd, en ook worden geslacht, zonder angst of pijn te veroorzaken.

Artikel 10
a) Geen enkel dier mag worden uitgebuit voor het vermaak van de mens.
b) Dierententoonstellingen en shows waarbij dieren worden gebruikt, zijn onverenigbaar met de waardigheid van het dier.

Artikel 11
Elke handeling waarbij een dier onnodig wordt gedood, is een biocide, dat wil zeggen een misdaad tegen het leven.

Artikel 12
a) Elke handeling waarbij een groot aantal wilde dieren wordt gedood, is genocide, dat wil zeggen een misdaad tegen de soort.
b) Vervuiling en vernietiging van de natuurlijke omgeving leiden tot genocide.

Artikel 13
a) Een dood dier moet met respect worden behandeld.
b) Geweldsscènes waarin dieren het slachtoffer zijn, moeten in de bioscoop en op televisie worden verboden, behalve als ze bedoeld zijn om aanvallen op dierenrechten te vertonen.

Artikel 14
a) De organismen voor de bescherming en bescherming van dieren moeten op regeringsniveau vertegenwoordigd zijn.
b) Dierenrechten moeten bij wet worden verdedigd, evenals mensenrechten.

Deze definitieve tekst van de Universele Verklaring van Dierenrechten is aangenomen door de Internationale Liga voor Dierenrechten en aangesloten nationale competities na de derde bijeenkomst over dierenrechten, gehouden in Londen van 21 tot 23 september van 1977.

De verklaring die op 15 oktober 1978 werd afgekondigd door de Internationale Liga, de Nationale Competities en de natuurlijke personen die daarmee verbonden zijn, werd goedgekeurd door de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO), en later door de Verenigde Naties (VN).


Video: Nielson: John Mayer is echt een meester - RTL LATE NIGHT (Mei 2022).