ONDERWERPEN

Biologische effecten van elektromagnetische velden

Biologische effecten van elektromagnetische velden


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Door Dr. Héctor E. Solórzano del Río

Pas rond 1900 bestond het elektromagnetische veld van de aarde eenvoudigweg uit zijn eigen veld en enkele andere bijbehorende micropulsaties. Dat is het geval met toevallige bliksemflitsen en zichtbaar licht. In plaats daarvan worden we momenteel ondergedompeld in een zee van energie die bijna volledig door mensen is gemaakt.

Als we informatie uit het natuurlijke aardmagneetveld waarnemen en afleiden, is het heel logisch dat al dit onnatuurlijke elektromagnetische veld biologische effecten veroorzaakt die schadelijk kunnen zijn.

De installaties en toepassingen van elektriciteit en elektronica nemen voortdurend toe. De gevolgen voor de gezondheid zijn nu onbetwistbaar en algemeen bekend in de wetenschappelijke omgeving, hoewel de meeste mensen wat het publiek betreft niet weten wat ze kunnen doen om zichzelf te beschermen tegen de schadelijke effecten van bepaalde elektromagnetische velden. Het is nu bekend dat elektrische stimulatie de celgroei beïnvloedt en de genezing van gebroken botten bevordert.

Maar het is ook bekend dat de intensiteiten van de elektromagnetische velden die nodig zijn om dit fenomeen te laten optreden, veel groter zijn dan de intensiteiten van de vervuiling van elektromagnetische velden.

Sinds 1975 is het magnetotrope effect van bacteriën naar de noordpool bekend.

Dit is erg belangrijk als we het hebben over elektromagnetische smog.

We weten allemaal dat we in de huidige samenleving waarin we leven niet risicovrij zijn, maar dat we onze voorzorgsmaatregelen moeten nemen zodat deze risico's minder zijn.

De meeste mensen zijn van mening dat de gezondheidsrisico's die verband houden met elektromagnetische velden van externe oorsprong zijn, in het milieu. De waarheid is dat het grootste risico samenhangt met het gebruik van veel huishoudelijke apparaten die we dagelijks thuis en op kantoor gebruiken.

Momenteel dekt elektromagnetische energie de hele wereld, dat wil zeggen, er is geen plek om je voor te verbergen. Op de meest afgelegen plekken van de planeet zouden we ook worden blootgesteld aan een niveau van alomtegenwoordige stroomfrequenties van 50 of 60 Hz, net als de radiogolven die worden weerkaatst in de ionosfeer. Hiermee kunnen we ons gemakkelijk realiseren dat het probleem van elektroverontreiniging wereldwijd is en dat het oplossen ervan een enorme inspanning en internationale coördinatie vereist. Aan de andere kant hebben we als individu enige controle over onze elektromagnetische apparaten die we normaal gesproken in ons dagelijks leven gebruiken. Het enige basisconcept dat we moeten toepassen, is het risicodoseringspercentage. We weten bijvoorbeeld dat een elektrisch scheerapparaat een extreem hoog vermogen elektromagnetisch veld produceert, als het is aangesloten op elektrische stroom.

We hebben met verschillende apparaten elektromagnetische velden van 60 Hz gemeten, tot wel 400 milligauss op een centimeter van het scheermesje. Deze velden dringen de huid van de operator binnen. Er is wetenschappelijk bewijs dat velden van 60 Hz vanaf 3 milligauss verband houden met een toename van de incidentie van kanker. Dit vertelt ons dan dat deze elektromagnetische velden die worden uitgezonden door het elektrische scheerapparaat (aangesloten op het elektriciteitsnet) 100 keer krachtiger zijn dan het maximum dat als veilig wordt beschouwd.

Daarom is het erg belangrijk om het concept van snelheidsdosering niet te vergeten, aangezien het elektrische scheerapparaat maar een paar minuten wordt gebruikt. Daarom is de belichting minimaal. Daarentegen is de sterkte van het magnetische veld van een elektrische deken bijvoorbeeld 50 tot 100 milligauss, terwijl deze zich nog binnen de gevarenzone bevindt. Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat het gebruik van het laken meerdere uren per dag is, dus de totale toegediende dosis is veel hoger.

Er zijn grote epidemiologische onderzoeken naar de effecten van elektromagnetische velden. De meest consistente associatie wordt gevonden bij elektriciens, kinderen (vooral voor hersenkanker en leukemie) en het abortuscijfer, dat het hoogst is onder gebruikers van elektrische dekens.

Het door de mens veroorzaakte elektromagnetische veld in de omgeving wordt voornamelijk geproduceerd door de lokale transmissie van elektrisch vermogen en het distributienetwerk en is het niveau van veldsterkte waaraan we constant worden blootgesteld.

Dit veld is zowel binnen als buiten onze huizen aanwezig en is bijna niet te vermijden. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de niveaus van het elektromagnetische veld in de omgeving, in stedelijke gebieden, bijna altijd hoger zijn dan 3 milligauss. Het bereik in de buitenwijk is 1 tot 3 milligauss. Deze waarden kunnen sterk variëren afhankelijk van de nabijheid van elektrische transmissielijnen en transformatoren voor elektrische leidingen.

Dr. Nancy Wertheimer van de Universiteit van Colorado, die de eerste epidemiologische studie naar veranderingen in de stroomfrequentie publiceerde, heeft soortgelijke studies gedaan bij gebruikers van elektrische dekens.

Enkele andere studies geven aan dat blootstelling van woningen aan elektromagnetische velden in de omgeving van meer dan 3 milligauss nauw verband houdt met een toename van de incidentie van kanker bij kinderen. De meeste onderzoekers zijn het erover eens dat een veilig niveau maximaal 0,3 milligauss is. Wertheimer en Leeper rapporteerden dat kinderen die in huizen in de buurt van hoogspanningslijnen woonden 2 tot 3 keer meer kans hadden op het ontwikkelen van kanker, met name leukemie, lymfomen en tumoren van het zenuwstelsel dan kinderen die in huizen verder van deze elektrische omgevingen woonden. Deze resultaten werden over het algemeen bevestigd door daaropvolgende gecontroleerde onderzoeken door Savitz et al. In 1989 publiceerde het Office of Technology Assessment (OTA) een belangrijke ontdekking waaruit bleek dat elektromagnetische velden van 60 Hz en andere lage frequenties kunnen interageren met individuele organen en cellen die biologische veranderingen veroorzaken.

We raden aan om, om ons niveau van kracht in ons interne elektromagnetische veld te verminderen, al onze elektrische apparaten los te koppelen wanneer we ze niet gebruiken, aangezien veel van hen, ondanks dat ze zijn uitgeschakeld, een elektromagnetisch veld blijven produceren als ze verbonden blijven met de Powerline. Een van de meest voorkomende huishoudelijke apparaten is tegenwoordig de televisie, die naast een kleine hoeveelheid ioniserende straling (zoals röntgenstraling) ook niet-ioniserende elektromagnetische straling produceert die uit het hele apparaat komt.

Ik verduidelijk dit omdat veel mensen denken dat elektromagnetische velden alleen voor de televisie worden uitgezonden. Onze televisies zijn een breedband stralingsbron, van 60 Hz tot radiofrequenties binnen het MHz-bereik De straling van de tv gaat alle kanten op. We kunnen in het algemeen zeggen dat hoe groter de televisie, hoe sterker het elektromagnetische veld dat het uitzendt en dat het zich daarom verder zal verspreiden. Voor dit alles raden we aan dat mensen (vooral kinderen) die tv kijken op een afstand gaan zitten waar het krachtniveau van het elektromagnetische veld maximaal 1 milligauss is.

Met betrekking tot de video-aansluitingen van de computers kunnen we zeggen dat het probleem hier groter is, aangezien bij veel computers het toetsenbord op het scherm is geplakt, wat de stralingsdosis verhoogt. Behalve dat het precies op het niveau van het hoofd zit. In deze gevallen raden we aan dat de operator minstens één meter verwijderd is van de video-terminal om risico's te vermijden en dat het elektromagnetische niveau ongeveer 1 milligauss is. Tegenwoordig produceren steeds meer bedrijven computers die weinig straling uitstralen.

Een ander punt met betrekking tot elektromagnetische velden zijn fluorescentielampen. We weten allemaal dat ze goedkoper zijn en langer meegaan dan gloeilampen. Het is erg belangrijk om te benadrukken dat fluorescerend licht, naast het produceren van licht met een veel smaller spectrum (wat biologisch niet goed is), een sterker elektromagnetisch veld produceert. Als we bijvoorbeeld het magnetisch veld van een 60 watt gloeilamp meten, vinden we een niveau van 0,3 milligauss op een afstand van 5 cm. Als we het elektromagnetische veld meten op een afstand van 15 cm, zullen we zien dat het is 0,05 milligauss. Aan de andere kant, als we hetzelfde doen met een fluorescerende lamp, zullen we zien dat op een afstand van 5 cm een ​​lamp van 10 watt een elektromagnetisch veld produceert van 6 milligauss en bij 15 cm is het veld 2 milligauss; biologisch gezien buiten het veilige bereik.

In de onderzoeken die we enkele jaren geleden hebben gedaan in het Alternative Medicine Studies Program van de Universiteit van Guadalajara, hebben we bevestigd dat een elektrische klok een verrassend hoog magnetisch veld produceert vanwege de kleine elektromotor die hem activeert. We hebben gezien dat een gewone elektrische klok in de slaapkamerkast een magnetisch veld produceert van 5 tot 10 milligauss op 70 cm afstand, dat wil zeggen direct op het hoofd van de eigenaar. Daarom raden we het gebruik van horloges op batterijen aan.

Gewone haardrogers produceren over het algemeen een zeer sterk magnetisch veld. Een 1200 watt produceert bijvoorbeeld een veld van 50 milligauss op 15 cm afstand. Voor iemand die het dagelijks gebruikt om zijn haar te drogen, is de dosis misschien niet erg hoog, maar er zijn voorlopige rapporten dat stylisten die ze dagelijks meerdere uren gebruiken, vaker borstkanker krijgen dan bij het grote publiek.

Met betrekking tot elektrische kachels kunnen we zeggen dat de meeste van hen een veld van 23 milligauss tot 15 cm produceren en sommige modernere die op de plafonds worden geplaatst, kunnen een veld van 10 milligauss in de hele kamer produceren!

Magnetrons bieden hetzelfde probleem als computers als het gaat om de emissie van elektromagnetische velden. Er is nog geen veilig niveau van blootstelling aan microgolven vastgesteld, daarom raden we gebruikers aan om ze regelmatig te controleren om abnormale afgifte van straling te voorkomen en we benadrukken dat ze niet in de buurt van de magnetron mogen komen terwijl deze in werking is.

Tegenwoordig hebben we een grote verscheidenheid aan radiozendapparatuur, die voorheen alleen gebruikten van mensen die ze nodig hadden om te kunnen werken, zoals politie, brandweer, etc. Nu hebben we CB-radio, draadloze telefoons, mobiele telefoons, beveiligingssystemen voor thuis en op kantoor, speelgoed met afstandsbediening en zoveel andere gadgets. Dr. Samuel Miham van het Washington State Department of Health heeft een veel hogere incidentie van leukemie gemeld bij radioamateurs dan bij het grote publiek. Daarom wordt aanbevolen om al deze apparaten alleen te gebruiken wanneer dat nodig is en voor de kortst mogelijke tijd.

Zoals we allemaal weten, worden we momenteel geconfronteerd met ziekten die een paar jaar geleden onbekend waren. Men heeft ook gezien dat veel ziekten die als uitgeroeid werden beschouwd, een comeback maken. De nieuwe wetenschappelijke paradigma's kunnen ons enkele aanwijzingen geven om de opkomst van deze ziekten en de terugkeer van ziekten die als uitgeroeid worden beschouwd, te kennen. In theorie kan een ziekte die uit het niets verschijnt, worden veroorzaakt door een genetische verandering in een reeds bestaand micro-organisme (een bacterie of een virus) dat nieuwe pathologische kenmerken produceert.

Aan de andere kant zijn sommige onderzoekers van mening dat wat er gebeurt, is dat de verzwakking van het magnetische veld van de aarde en de overmaat aan andere elektromagnetische velden op andere frequenties ervoor zorgen dat de immuunweerstand van de mensheid geleidelijk afneemt.

Een interessante relatie tussen de ziekte van Alzheimer en blootstelling kan worden toegevoegd aan de discussie over elektromagnetische velden en gezondheid. Tijdens een recente conferentie in Minneapolis rapporteerde Joseph Sobel, onderzoeker aan de Universiteit van Zuid-Californië, over drie onderzoeken die een dramatisch verband aantonen tussen blootstelling op de werkplek aan sterke elektromagnetische velden en een daaropvolgend risico op degeneratieve hersenziekten. Personen met een hoge blootstelling hadden drie keer meer kans om de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen dan mensen die niet rond elektrische velden werkten. Twee van deze onderzoeken zijn uitgevoerd in Finland, een ander in Los Angeles. 386 patiënten en 475 controlepersonen werden geïncludeerd.

Steeds meer overheden ondernemen concrete actie om burgers te informeren over de effecten van magnetische velden. Het California State Department of Health Services publiceerde bijvoorbeeld een studie met de titel Electric and Magnetic Fields: Measurements and Possible Effects on Human Health. Er is ook een protocol voor het meten van 60 Hertz magnetische velden in woningen.

* Voorzitter van de Medical Society of Enzyme Research, A.C. en coördinator van de diploma's in alternatieve geneesmiddelen van de Universiteit van Guadalajara
[email protected] http://www.hector.solorzano.com


Video: Straling meten Utrecht centrum (Mei 2022).