ONDERWERPEN

Visserijpiraterij

Visserijpiraterij


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Door Dr. M. Sommer

De Europese Unie moet van Spanje eisen dat hij verantwoord handelt.
Piratenvisserij is wijdverbreid in de Zuidelijke Oceaan rond Antarctica. Na de arrestatie (06.06.2001) door Frankrijk van het piratenschip "Castor", van de Spaanse hoofdstad, dat vist op diepzeekabeljauw of tandvis (Dissostichus eleginoides). Diezelfde boot was al drie keer gearresteerd tijdens het illegaal vissen door de Australische autoriteiten.

DE ILLEGALE DIEPTE KABANVISSERIJ OVERSCHRIJDT BIJNA TIEN KEER DE TOEGESTANE VISSERIJ (18.000 ton is het vastgestelde jaarlijkse visquotum, het wordt met 130.000 ton overschreden).

De visbestanden, die zeer gewaardeerd worden op de Amerikaanse, Japanse en Europese markten, staan ​​op de rand van instorten in de zes jaar dat piratenbeugschepen erop vissen. In slechts een paar jaar tijd waren de bestanden van deze soort op de Prince Edward- en Marion-eilanden verwoest en bereikten ze bijna commerciële uitsterving.

Naar schatting 330.000 zeevogels, waaronder verschillende bedreigde soorten albatrossen, hebben de accidentele vangsten van deze piratenschepen verhoogd.

Spanje zou hard moeten zijn tegen de Spanjaarden die het zeeleven van Antarctica blijven plunderen. Spaanse burgers zijn de afgelopen jaren betrokken geweest bij de meeste arrestaties van illegaal opererende boten.

In Mexico is de tonijnindustrie de sector die het meest wordt getroffen door piratenvisserij. Sinds januari 1998 waarschuwde Dr. James Joseph, directeur van de Inter-American Tropical Tuna Commission (CIAT), voor de gevaarlijke groei van de tonijnvloot in de oostelijke Stille Oceaan (EPO) die het niveau van 127 duizend ton had bereikt.

Ondanks deze waarschuwingen is de Spaanse visserij-industrie, gesteund door ongekende subsidies van de Europese Unie, de regio binnengekomen met 4 onder Guatemalteekse vlag varende schepen; in Panama voerde hij de vlag van het schip
Het grootste tonijnschip ter wereld en twee andere schepen voerden de vlag van El Salvador. Deze vaartuigen vergroten niet alleen de tonijnvangst, maar door gebruik te maken van FAD's hebben ze ook invloed op de jonge populatie van
deze bron en miljoenen individuen van verschillende niet-doelsoorten.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft verklaard dat illegale, ongereglementeerde en ongemelde visserij een van de ernstigste problemen is waarmee de visserij in de wereld momenteel wordt geconfronteerd.

De toename van de visserij en de olie-exploitatie schaadt de kwetsbare biodiversiteit van de volle zee. Omdat ze openstaan ​​voor ongereguleerde toegang, zijn de volle zeeën steeds vatbaarder geworden voor overexploitatie. Het vergroten van de capaciteit en het bereik van vissersvloten en de technologische vooruitgang waardoor olieboringen kunnen worden uitgevoerd tot een diepte van minstens 2000 meter, brengen het kwetsbare zeeleven op volle zee in gevaar.

Het IUCN World Conservation Congress in Aman in oktober 2000 drong er bij regeringen, internationale organisaties en ngo's op aan om bestaande juridische overeenkomsten te herzien en geschikte gebieden op volle zee te identificeren voor gezamenlijk beheer en overeenkomsten te sluiten om ze te beheren en te behouden. Een deel van de oplossing, zegt het rapport, zou de aanwijzing kunnen zijn van verschillende soorten beschermde gebieden op volle zee (HSMPA's) om de onzekere exploitatie van hun levende rijkdommen aan te pakken. Sommige elementen van internationale overeenkomsten vereisen al dat staten samenwerken bij het beheer van de rijkdommen op volle zee. Wat regeringen en internationale natuurbeschermingsorganisaties moeten doen, is doorgaan en dringende maatregelen nemen om de politieke, juridische en institutionele obstakels voor de praktische uitvoering van activiteiten ter bescherming van de volle zee te overwinnen.

Er zijn momenten waarop de moeilijkste beslissing is om het voor de hand liggende toe te geven. Het is duidelijk dat nationale economieën over de hele wereld gebaseerd zijn op goederen en diensten die zijn afgeleid van ecosystemen, en dat het menselijk leven afhangt van het vermogen van deze ecosystemen om hun vele voordelen te blijven bieden. Maar in zowel rijke als arme landen zijn ontwikkelingsprioriteiten lang gericht op wat we uit ecosystemen kunnen halen, zonder al te veel rekening te houden met de impact van onze acties. Als we besluiten om door te gaan met de huidige gebruikspatronen, zullen we vrijwel zeker te maken krijgen met een afname van het vermogen van ecosystemen om hun brede spectrum van voordelen te produceren, van schoon water tot een stabiel klimaat, van brandhout tot voedselgewassen, van hout tot habitats voor wild leven.

We hebben echter nog een andere optie.
Dit vereist dat we de manier waarop we naar ecosystemen kijken heroriënteren, zodat we hun duurzaamheid als essentieel beschouwen voor die van ons.

Het aannemen van deze 'ecosysteembenadering' houdt in dat we onze beslissingen over het gebruik van visserij en hulpbronnen evalueren in termen van hoe dit het vermogen van ecosystemen om in leven te houden beïnvloedt, maar niet alleen het menselijk welzijn, maar ook de gezondheid en het productiepotentieel van planten en dieren. en natuurlijke systemen. Het behouden van dit vermogen wordt onze "hoofdsleutel" voor nationale en menselijke ontwikkeling, onze hoop om een ​​einde te maken aan armoede, onze bescherming voor de biodiversiteit en ons paspoort voor een duurzame toekomst.

Het is duidelijk moeilijk om te weten wat duurzaam zal zijn in de fysieke of politieke omgeving van de toekomst. Daarom legt de ecosysteembenadering de nadruk op de behoefte aan goede wetenschappelijke informatie en sterk beleid en instituties.

Vanuit wetenschappelijk oogpunt moet een benadering van het mariene ecosysteem:
# Erken het "SYSTEEM" in ecosystemen, respecteer hun natuurlijke grenzen en beheer het op een holistische en niet-sectorale manier.
# Beoordeel regelmatig de omstandigheden van het ecosysteem en bestudeer de processen die ten grondslag liggen aan het vermogen om het leven in stand te houden, om de gevolgen van onze keuzes te begrijpen.

Vanuit een beleidsperspectief moet een ecosysteembenadering:
# Demonstreer dat er veel kan worden gedaan om het beheer van mariene ecosystemen te verbeteren door slimmer beleid te formuleren en efficiëntere instellingen te ontwikkelen om deze uit te voeren.
# Verzamel de informatie waarmee we een zorgvuldige afweging kunnen maken tussen de verschillende ecosysteemgoederen en -diensten en tussen ecologische, politieke, sociale en economische doelen.
# Bevorder de participatie van het publiek, en in het bijzonder van lokale gemeenschappen, aangezien deze gewoonlijk degenen zijn die het meeste belang hebben bij de bescherming van het milieu.

Het doel van deze benadering is om de verscheidenheid aan goederen en diensten die mariene ecosystemen produceren, te optimaliseren en tegelijkertijd hun vermogen om deze in de toekomst te genereren, te behouden.

We moeten ons er volledig van bewust zijn dat het ons vandaag de dag ontbreekt aan zowel de wetenschappelijke kennis als de politieke wil die nodig zijn om de uitdaging aan te gaan. Als er goede beslissingen moeten worden genomen over het beheer van mariene ecosystemen in de 21e eeuw, is het essentieel dat er drastische veranderingen plaatsvinden in de
de manier waarop we de kennis en ervaring die we hebben gebruiken, evenals het soort informatie dat gewicht zal hebben in de beslissingen die worden genomen over het beheer van mariene hulpbronnen.

Om aan de geïdentificeerde informatiebehoeften te voldoen en lokale en regionale beoordelingen te stimuleren, is een werkelijk alomvattende en geïntegreerde beoordeling van de mariene ecosystemen in de wereld vereist die veel verder gaat dan onze pilotanalyse.

Aan het begin van de nieuwe eeuw hebben we het vermogen om de levenssystemen van deze planeet te veranderen, in positieve of negatieve zin. Als we het eerste willen, moeten we erkennen dat het welzijn van de mensen en de
Ecosystemen zijn met elkaar verweven en dat deze stof steeds meer wordt aangetast. Het moet worden gerepareerd, zeker nu we het nodige gereedschap bij de hand hebben.

HET HUIDIGE RITME VAN TECHNOLOGISCHE VOORUITGANG MAAKT DAT TIJDENS HET LEREN KENNEN VAN DE WAARDE VAN EEN HULPBRON; DIT IS MISSCHIEN REEDS UITGEBREID.

We moeten vandaag plannen maken voor het behoud en het duurzame en billijke gebruik van mariene hulpbronnen in gebieden die buiten de nationale jurisdictie vallen.

Dr. M. Sommer ÖKOTECCUM Duitsland

e-mail: [email protected]


Video: De wereld van de zee De video van de Paus 8 - augustus 2020 (Mei 2022).


Opmerkingen:

 1. Snowden

  Deze uitstekende zin klopt zo ongeveer

 2. Dewitt

  Mag ik bij jou thuis vragen?

 3. Amory

  Goed gedaan, je bent bezocht door het opmerkelijke idee

 4. Laban

  Juist! Ik vind dit een heel goed idee. Ik ben het helemaal eens met jou.

 5. India

  Het is de fout.Schrijf een bericht