ONDERWERPEN

Het Argentijnse milieuperceel en onderwijs

Het Argentijnse milieuperceel en onderwijs


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Door Diana Durán

Vechtend tegen droogte, sprinkhanen en overstromingen weet hij met zijn onvermoeibare werk een fortuin te vergaren. Hun kinderen studeerden en ontkenden hun boerenbloed. Wang Lung, die zich in de stad had gevestigd, besluit naar zijn goede oude land te gaan om te sterven.

"- Het is het einde van een gezin ... als ze het land beginnen te verkopen ... - zei hij met gebroken stem. - We hebben het land verlaten en we moeten terugkeren naar het land ... en als je weet hoe om je land te behouden, kun je leven ... niemand kan je land stelen.

En de oude man liet zijn paar tranen op zijn wangen drogen, waar ze zoute plekken achterlieten. En hij ging naar beneden en nam een ​​handvol vuil dat hij in zijn hand hield, mompelend:

Als je het land verkoopt, is dat het einde.

En zijn twee zonen steunden hem, een aan elke kant, nam hij Ze strekte zich uit over zijn armen en hij greep het handvol hete, losse aarde vast. En zijn zonen overweldigden hem, zijn oudste zoon en zijn tweede zoon herhaalden tot vervelens toe:


Wees kalm, onze vader, wees kalm. Het land wordt niet verkocht.

Maar boven het hoofd van de oude man keken ze elkaar aan en glimlachten "

De goede aarde. Pearl Buck. Redactioneel Jeugd. Barcelona. 1935

"Alles suggereert dat de aarde op weg is om een ​​overvolle woestijn te worden ...

Dit dodelijke en ongelukkige landschap is het werk van die klasse van mensen die zullen hebben uitgelachen om de arme duivels die we er al zoveel jaren voor waarschuwen, met het argument dat ze typische fabels van schrijvers waren, van fantasiedichters. '

Ernesto Sábato. Voor het einde. Seix Barral. 1998.

Ernesto Sábato legde in zijn laatste boek -Antes del fin, 1998- uit dat degenen die milieuproblemen verkondigen gekke mensen zijn die niet erg geloofwaardig zijn voor de samenleving. De recente nationale grondwet (1994) verklaart het recht van Argentijnse burgers van vandaag en van de toekomst op een gezond en ecologisch duurzaam milieu. De federale onderwijswet bevat onder meer de artikelen dat het milieu een onderwerp van "transversale" studie op scholen moet zijn. De inschrijving voor de nieuwe niet-gegradueerde en afgestudeerde milieucarrières verspreid over het land explodeert. Alle politici hebben een ecologisch discours. Milieuslogans zijn te lezen op scholen, op straat en in de openbare ruimte. Er zijn tal van niet-gouvernementele organisaties die zich met milieukwesties bezighouden en die een grote reputatie hebben in de samenleving en in de media. In onze hoofdstad worden seminars van planetaire betekenis gehouden die milieuspecialisten van over de hele wereld oproepen.

En toch:

 • De branden in de Patagonische-Fuegische Andes, in de Patagonische steppe, in de Peripampean-bergen en in vele andere Argentijnse omgevingen verwoesten naast de gedeelde hoop ook populaties, dieren, planten en menselijke werken.
  Elke dag worden bossen en oerwouden gekapt door grote transnationale bedrijven, waardoor onze bedreigde biodiversiteit afneemt.
 • Bodemerosie is nu al het eerste nationale milieuprobleem, zoals het National Institute of Agricultural Technology al decennia waarschuwt en bepaalt de duurzaamheid van bodems en de vergroting van de landbouwrendement in veel regio's.
 • Risico's zoals overstromingen en droogtes verergeren en verspreiden zich in overeenstemming met de klimaatverandering en de inefficiëntie van de overheid, waardoor zowel marginale bevolkingsgroepen als de meest bevoorrechte bevolkingsgroepen vanuit sociaaleconomisch oogpunt worden belaagd.
 • In de eeuwige strijd tussen "beestjes" en mensen lijkt het erop dat de eersten winnen, te oordelen naar de opkomst van nieuwe ziekten die bijna vergeten zijn, zoals cholera, dengue of tuberculose.
 • Stedelijke vervuiling verwoest niet alleen landschappen, maar tast ook de gezondheid van het milieu aan. Elke dag verschijnt in de media het rumoer van mensen die gestraft worden voor de locatie van hun huizen in de buurt van industriële instellingen die zich niet houden aan de primaire milieunormen bij de verwijdering van hun afval, vooral als ze gevaarlijk zijn.
 • Uitgestrekte landelijke landschappen worden in schoonheid verminderd door het eeuwige fladderen van plastic tassen - ik heb ze gezien op het schiereiland Valdés, een werelderfgoedlocatie - of de opeenstapeling van bergen roestige wasmachines, koelkasten en andere elektrische apparaten - vooral merkbaar in de stad periferieën.
 • Waanzinnige stank verspreidt zich over de perifere wegen die grenzen aan grote opeenhopingen van stedelijk afval, zoals de "Camino del Buen Aire" - de tegenstrijdigheid waard - in de provincie Buenos Aires.
 • Stedelijk lawaai in stadscentra en perifere wijken drukt de geest, brengt ideeën door elkaar en belemmert menselijke activiteiten.

Zijn dit niet enkele voorbeelden van de tegenstelling tussen ecologie en economie? In ons land staat het centraal: de stabiliteit en convertibiliteit die zo gewaardeerd worden, hangen niet af van de omvang en ernst van de Argentijnse milieuproblemen. Voorheen werden ze weinig erkend door de samenleving. Nu is het bewustzijn uitgebroed en het is niet mogelijk om ze te ontkennen. Er bestaat echter nog steeds een bijzondere sociale verwarring over de hiërarchie van deze problemen. De school geeft les en in de media wordt de nadruk gelegd op kwesties die verband houden met de dood van pinguïns veroorzaakt door olie of de dood van vissen in vervuilde beken en rivieren. Problemen die verband houden met erosie en woestijnvorming worden echter niet met dezelfde intensiteit en frequentie verspreid of er is geen continuïteit in het voorkomen van natuurlijke risico's. Het lijkt erop dat er maatschappelijke consensus bestaat over het milieuprobleem in brede zin, maar er is ook een scheiding tussen discours en feiten en hier begint de rol van milieueducatie centraal te komen.

Milieueducatie is opgevat als een proces om het maatschappelijk bewustzijn over milieuproblemen en hun alternatieve oplossingen te vergroten. Deze definitie, woorden plus woorden minder, wordt sociaal erkend door de algemene bevolking, door degenen die actief deelnemen aan het milieu - "milieuactivisten" genoemd - door professionals en deskundige wetenschappers, en door onderwijzers. Er is echter een opmerkelijke afstand tussen spraak, dat wil zeggen wat verbaal wordt uitgedrukt, en actie, wat wordt gedaan. De praktijk lijkt niet samen te vallen met de bekende slogans, want als dat zo is, zou het contrast tussen de gelukkigste economische resultaten en de indicatoren van de bedreigde aarde als gevolg van overconsumptie en armoede, de oorzaak van milieuproblemen, niet zo zijn. evident.

Milieukennis is interdisciplinair en heeft een zeer solide theoretisch kader samengebracht, zoals te zien is in het boek samengesteld door Enrique Leff, "Social Sciences and Environmental Training" (1994), waarvan ik de lezing aanbeveel. Daar wordt gedefinieerd dat deze kennis geen nieuw kennisveld of een nieuwe discipline is, maar een kennisgebied waarin de bijdragen van concepten en methodologieën uit verschillende wetenschappen die te maken hebben met complexe omgevingssystemen die functioneren als sets van interacties tussen de verschillende sferen van de aarde en de mens samenkomen.

Milieueducatie zou kunnen worden opgenomen in de basisinhouden die sinds 1994 op nationale schaal moeten worden onderwezen, omdat deze milieukennis werd ontwikkeld in academische en professionele omgevingen. Op deze manier hebben alle leergebieden van het nationale onderwijssysteem een ​​inhoud die wordt erkend vanwege hun ecologische karakter. Zoals het al duizend keer is herhaald, is de milieudimensie op grote schaal opgenomen in wat er wordt onderwezen en zowel handboeken als alle andere soorten lesmateriaal weerspiegelen deze culturele verspreiding van de omgeving. Naar mijn mening is het echter mogelijk om het gebrek aan gedegen en diepgaande kennis over milieuproblemen op te merken. In werkelijkheid komt er een oppervlakkige, eerder declaratieve kennis van leraren, studenten en de onderwijsgemeenschap in het algemeen aan het licht over milieuproblemen, maar geen training die culmineert in preventieve of actieve acties om ze op te lossen. Aan de andere kant is het positieve feit dat de burgerparticipatie met de dag toeneemt via fora, gemeenschapsactiviteiten, clubs, populaire bibliotheken, stichtingen, enz .; maar dit is niet genoeg.

In plaats van er op tijd voor te zorgen dat populaties met milieurisico's door de locatie van hun huizen, banen of ecologische routes samenvallen met de geografische spreiding van een of andere anomalie van de natuur in haar relatie met de samenleving - overstroming, vervuiling, vulkanisme, tornado, onder anderen - wees gewaarschuwd voor aanstaande gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op hen; We doen het "a posteriori".

In plaats van landbouwproducenten te waarschuwen om hun boerderijen niet verder te ontwikkelen in gebieden met risico op droogte of overstromingen, bevordert het overheidsbeleid speculatieve landbouw en veeteelt. Vervolgens rouwen ze om het verlies van oogsten of de liquidatie van buiken.

In plaats van nieuwe infrastructuurwerken te lokaliseren na evaluatie van hun milieueffecten of nieuwe vestigingen te bouwen in gebieden waar de geografische logica dit aangeeft, betreuren we de ernstige gevolgen van de reservoirs voor de bevolking en het landschap, anders zullen we ze in de toekomst moeten uitroeien. onderwijsinstellingen gebouwd op ondergrondse arseen "meren" in een droge Argentijnse provincie.

Kortom, we handelen zonder vooruitziende blik, we waarschuwen niet bewust omdat verantwoordelijke professionals en wetenschappers het hebben geschreven en verspreid, we onderwijzen niet genoeg over het onderwerp. Omdat anders de problemen op het punt staan ​​te worden opgelost of, in ieder geval de gevolgen ervan, niet zo ernstig zijn.

Laten we het erover eens zijn dat er aanzienlijke tekortkomingen zijn op het gebied van milieubeleid en onderwijs. Het milieubeleid van het afgelopen decennium is in Argentinië overdadig geweest door wetten aan te nemen, documenten op te stellen en te publiceren, en vergaderingen, seminars en congressen bijeen te roepen voor instellingen en professionals die tonnen rapporten en publicaties hebben geproduceerd. Kortom, een geweldige milieubureaucratie. Al deze geschreven documenten zouden kunnen worden opgegeten door de periodieke bosbranden in het zuiden en midden van het land. Voor de rest is er een tekort aan vliegtuigen om deze hellen te blussen en zou de bevolking evenzeer overgeleverd zijn aan deze milieurisico's.

Met betrekking tot de risico's is bekend dat de waarschuwingssystemen niet werken. Laten we dankbaar zijn dat ons land is vrijgesteld van het pad van orkanen en cyclonen, want als we grote steden zouden moeten evacueren, zouden menselijke rampen wereldnieuws zijn in de stijl van Aziatische cyclonen of Afrikaanse droogtes.

Ondanks het feit dat onze lage demografische dichtheid het aantal slachtoffers vermindert bij natuurlijke en technologische rampen, zijn er altijd milieuvluchtelingen in Argentinië, ook al is hun lijden niet verspreid. Onder hen kan ik de populaties noemen die getroffen zijn door de droogte van 1999 in de Chaco-regio, die hen dwong zich te concentreren in de buurt van de gebieden waar de watervoorziening mogelijk was omdat hun vee stierf en hun bodem barstte. Helaas was deze dramatische menselijke situatie geen nieuws in onze media, zo geconcentreerd op economisch, politiek of beroemdhedennieuws.

Dit zware Argentijnse milieuperceel heeft ook educatieve gevolgen. Er is een beruchte onbalans tussen de dichtheid van ecologische onderwerpen die in het huidige curriculum zijn opgenomen en de mogelijkheid voor leraren om deze veelvoudige inhoud te onderwijzen. Aan de hand van zeer goede criteria is uitgelegd dat milieueducatie niet alleen een leerplan vereist, maar ook institutioneel en maatschappelijk of sociaal. De omstandigheden waarin de gemeenschappen en onderwijsinstellingen opereren, bevorderen deze acties echter niet. Om milieuproblemen en alternatieve oplossingen aan te leren, hebben leraren institutionele tijd nodig om bijvoorbeeld nieuwe computertechnologieën te leren waarmee ze milieurisicokaarten kunnen tonen of om interdisciplinaire activiteiten te plannen in combinatie met andere leraren die verschillende gebieden van het curriculum vertegenwoordigen. Deze primaire voorwaarden zijn er nog niet en de lerarenopleiding was vrijgesteld van milieukennis omdat deze simpelweg niet was gevorderd toen ze de huidige nesten bestudeerden die voor de klas staan. Om deze reden staat de lerarenopleiding in milieueducatie centraal en zal deze positieve effecten hebben in termen van kwaliteit wanneer deze permanent is en met een grote disciplinaire en didactische articulatie.

* Lic. Diana Durán.
Educambiente Stichting Geograaf
E-mail [email protected]


Video: Carlos y Mirella - Argentijnse Tango - TIME TO DANCE (Mei 2022).


Opmerkingen:

 1. Perkin

  Deze versie is verouderd

 2. Baruti

  Ik feliciteer, je werd bezocht met een opmerkelijk idee

 3. Tegami

  Zeer nuttige zin

 4. Ezhno

  Ze schreven prachtig, maar niet veel, als het niet moeilijk voor u is om het onderwerp in toekomstige publicaties in meer detail uit te breiden

 5. Mykal

  Het naderen van de tweede Obzatz zal het nodig zijn om de wens om het over te slaan te overwinnen

 6. Shakanos

  de coolste!)Schrijf een bericht