ONDERWERPEN

WAT IS DE A.L.C.A?

WAT IS DE A.L.C.A?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Door Oscar Natalichio

Wanneer begint het en waarom? De verschillende verenigingen. Kan het naast Mercosur bestaan? 10 redenen om nee te zeggen tegen de FTAA en ... nog een.

We beginnen met de meest basale: het is een acroniem dat betekent: Vrijhandelszone van Amerika.

NAAR: Voor hem Oppervlakte dat omvat: van Tierra del Fuego tot Alaska. LC: Voor de van Vrijhandel, dat het de kleine en middelgrote ondernemingen van de lidstaten zal "in staat stellen" om "op volkomen gelijke voet te concurreren" met de grote transnationale monopolies waarvan het operationele centrum zich in de Verenigde Staten bevindt en bij uitbreiding in Canada. En de NAAR einde: dus van Amerika, dat geeft aan welke landen het zullen integreren. De noodzakelijke en voldoende voorwaarde is natuurlijk om een ​​afhankelijk of onderworpen land te zijn. Om deze reden is Cuba uitgesloten. Het is de consolidatie daarvan "Amerika voor (Noord) Amerikanen". De 34 landen die lid zijn van de O.E.A.

Het is een geheime overeenkomstDaarom rapporteren regeringen niet officieel wat er wordt besproken of overeengekomen, of dit nu technische of politieke aspecten zijn. Hoewel deze onderhandelingen geheim zijn, maakt het aantal bureaucratische ambtenaren dat eraan deelneemt, meer dan 900, het onmogelijk dat de "overeenkomsten" die zij bereiken, verborgen blijven.

WANNEER DOET DE A.L.C.A. EN OMDAT?

De conformatie van ALK. Het heeft veel te maken met inter-imperialistische concurrentie, vanwege de behoefte van de grote transnationale groepen om de bezetting van de bezette gebieden te consolideren om hun plunderingen te vergroten. met exclusiviteit, het elimineren van vervelende concurrenten.

Dit moederorganisatieproject begon in Miami, van 9 tot 11 december 1994, met de derde Pan-Amerikaanse bijeenkomst Top van Amerika, bijeenkomst aangestuurd door de Verenigde Staten.

Het eerste doel van de Yankees in die "Summit of the Americas" was om openlijk de confrontatie aan te gaan met de Ibero-Amerikaanse Summits. Waarom? : omdat Spanje en Portugal deelnamen aan de Ibero-Amerikaanse topontmoetingen en de Verenigde Staten en Canada niet deelnamen. En in dat van Amerika zouden de Verenigde Staten en Canada deelnemen en niet Spanje en Portugal. Het is een simpele kwestie van concurrentie om koloniaal bestuur. Simpel, maar fundamenteel om die van de inter-imperialistische concurrentie te begrijpen.

In Miami werd op die top eind 1994 de goedkeuring verkregen van een "vrijhandelsproject" voor Amerika, dat vanaf 2005 zou worden uitgevoerd.

Dat jaar 1994, van de opmars van het neoliberalisme, bevat pareltjes als deze: op 27 juni sluit Rusland zich aan bij het "partnerschap voor vrede" dat door de NAVO is voorgesteld. Tegelijkertijd machtigt de VN Frankrijk om in te grijpen in Rwanda (resolutie 929 van de Veiligheidsraad), toen de genocide op meer dan 500.000 mensen al had plaatsgevonden. Dagen later machtigt de VN-Veiligheidsraad bij resolutie 940 de Verenigde Staten om militair in te grijpen in Haïti. Op 29 augustus vindt met 182 landen de III Conferentie van de Verenigde Naties voor Bevolking en Ontwikkeling plaats. In plaats van over armoede te debatteren, ligt de nadruk op abortus.

Op 4 oktober vieren het IMF en de IBRD 50 jaar Bretton Woods-instellingen. En op 1 november vindt de eerste economische "top" voor de ontwikkeling van het Midden-Oosten en Noord-Afrika plaats in Casablanca, Marokko, waar Arabieren en Israëli's samenkomen. Dan, op 15 november, vindt de II "top" van de Asia Pacific Economic Cooperation plaats. Ze ontmoeten elkaar in Bogor, Indonesië, 16 landen en Chili wordt als nieuw lid geaccepteerd. De T.A.F.T.A., de trans-Pacifische vrijhandelszone, wordt geprojecteerd voor het jaar 2020. Eveneens op 16 november treedt in Jamaica (Montego Bay) het Verdrag van de Verenigde Naties inzake maritiem recht in werking. En het jaar eindigt in Miami met het voorstel van de A.L.C.A.

En in 1994 verscheen het "tequila-effect", de crisis in Mexico. Het is goed te bedenken dat tussen 1989 en 1994 95,2 miljard dollar vanuit het buitenland Mexico binnenkwam. Hiervan waren 72 miljard "portefeuillebeleggingen" (28 duizend voor het kopen van aandelen en 44 duizend voor financiële producten van zeer korte termijn, grotendeels in schatkistpapier uitgegeven in dollars in 1994. Bestemming van de inkomsten: ter dekking van de financiële kosten van de buitenlandse schuld (63.500 miljoen in de voorgaande zes jaar) en ter compensatie van het saldo op de handelsbalans dat zeer tekort was. De prijs van de munt daalde in maart van 3,5 naar 7 peso per dollar. Kapitaalvlucht en niet-verlenging van verlopen Mexicaanse staatsobligaties op internationale markten waren goed voor 23.400 miljoen dollar in 1994. 47% van dat bedrag (meer dan 7% van het Mexicaanse BBP) verliet het land in de laatste twee maanden van het jaar. En de reserves daalden van $ 29,5 miljard in februari tot slechts $ 6 miljard op 31 december. En het is in deze situatie dat Clinton komt met het "pantser". Welnu, die duizelingwekkende daling van de reserves impliceerde niet-betaling.

Maar het is niet lang meer sinds het einde van het jaar 1994, slechts enkele uren, want op 1 januari 1995 werd de "Groep van Drie", met de inwerkingtreding van de vrijhandelsovereenkomst ondertekend door Colombia, Mexico en Venezuela. En ook op die eerste dag van het jaar de Gemeenschappelijke markt van Zuid-Amerika (MERCOSUR) met Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay. En alsof dat nog niet genoeg is, het rampzalige WTO (Wereldhandelsorganisatie), die de GATT opvolgt. Diezelfde dag de EU (Europese Unie) het wordt uitgebreid tot 15 leden met de toetreding van Oostenrijk, Zweden en Finland. In februari, op 26, de G7 het wordt uitgesproken door een totale deregulering van telecommunicatie. De schaakstukken blijven snel bewegen op het bord van transnationals: op 6 maart ondertekende de EU (haar 15 landen) een overeenkomst van douane-unie met Turkije, ondanks de tussenkomst van het Turkse leger tegen de Koerden. Dagen ervoor tussen 6 en 12 van dezelfde maand, in Kopenhagen, de eerste wereld "top" van de VN voor de Sociale ontwikkeling, waar 184 staten een armoedebestrijdingsprogramma aannemen. De maand maart eindigt met de inwerkingtreding van de Schegen-verdragondertekend door zeven EU-landen (Duitsland, België, Spanje, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Portugal. Toen trad Oostenrijk toe). Het is bedoeld om een enkele buitenrand onder hen.

En we gaan het jaar 1995 afmaken. G7, in juni besluiten ze om een "noodfonds" binnen het IMF om financiële crises te voorkomen, zoals de Mexicaanse in december 1994. In juli, de WTO ondertekende in Genève een overeenkomst over de liberalisering van de handel in diensten financieel In augustus beslissen de vier landen (Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije) over hun economische integratie. Midden-Europese vrijhandelsovereenkomst (CEFTA), dan zullen ze Slovenië opnemen. In oktober werd in Jordanië (Amman) het tweede forum voor de ontwikkeling van het Midden-Oosten en Noord-Afrika waar het Amerikaanse project om een ​​regionale bank op te richten in Caïro wordt goedgekeurd. De EU niet ver achter. In november, na enkele maanden van onderhandelingen, werd de herziening van de conventie van Lomé IV door 15 (EU) en de 70 landen van de ACP (Afrika, Caraïben, Stille Oceaan); het 7e Europees Ontwikkelingsfonds, waarvoor 13,3 miljard ecu beschikbaar was voor de periode 1996-2000. Ook in die maand ontmoet, in Nieuw-Zeeland, de Gemenebest om Nigeria twee jaar te schorsen voor de executie van schrijver Ken Saro Wiwa. En de vertegenwoordigers van de 18 lidstaten van de Azië-Pacific economische samenwerking, (APEC) Ze kwamen bijeen in Osaka, Japan en verbinden zich ertoe in 2010 een vrijhandelszone te creëren voor geïndustrialiseerde landen en in 2020 voor ontwikkelingslanden.

En november bereikt zijn hoogtepunt voor de EU het samenbrengen van elf mediterrane landen in Barcelona, ​​naast Mauritanië en de Palestijnse Autoriteit, met de bedoeling om tegen 2010 een vrijhandelszone in het kader van een "wereldwijd partnerschap". Een paar uur later wordt de 'socialistische' Javier Solana Madariaga benoemd tot secretaris-generaal van de Atlantische Alliantie (NAVO).

En in december 1995, na ondertekening van een associatieovereenkomst met Bolivia, ondertekende MERCOSUR een samenwerkingsovereenkomst met de Europese Unie (EU).

Het is interessant om te zien hoe deze voortdurende positionering van de grote imperialistische groepen werkt. Kijk hoe het niet toevallig is dat de ALK. om, als voorbeeld, de genadeslag toe te brengen aan de MERCOSUR en daarmee naar zijn benadering van de Europeese Unie.

Laten we een synthetische evaluatie uitvoeren van de voorganger van het ALK.. Op 1 januari 1994 heeft de Vrijhandelsovereenkomst (FTA) in Noord-Amerika strekte dat zich uit tot Mexico, het verdrag dat in 1989 tussen de Verenigde Staten en Canada werd geïnitieerd. Zo breed "zone van vrijheid van handel" komt voor bij landen die, zoals in het geval van Mexico, een inkomen per inwoner hebben acht keer minder aan dat van zijn partners. Carlos Salinas de Gortari leidde het land tot enorme offers om het TLC door president George Bush de afschaffing van de tarieven op de meest bedreigde Amerikaanse producten toe te kennen, meer maïs te kopen, de Mexicaanse oliesector open te stellen voor buitenlandse investeerders en, al met Clinton, de vaststelling van rigoureuze regelgeving inzake werkzekerheid en milieubeschermingsnormen. Deze verordening was niet bedoeld om de werknemer meer veiligheid te bieden of het milieu te beschermen (we weten namelijk dat vervuiling afkomstig is uit grote landen en in het bijzonder uit de VS). Het was bedoeld om de kosten van bedrijven die in die landen produceren te verhogen en om de effecten van hun productie uit te stellen totdat ze in de norm "passen". En de "stabiliteit" van dit grote Amerikaanse land begint te wankelen: met de komst van TLC Het verzet begint: de opstand van de Zapatisten en ook de 'zuivering': tijdens de interne zuiveringen van de regerende partij wordt in maart de presidentskandidaat van de PRI, Luis Donaldo Colosio, vermoord, voor velen die niet geneigd zijn om door te gaan met het verdrag. En in Canada, een land met 's werelds beste gemiddelde levensstandaard, begint het systeem te kraken. Het idee van afscheiding van Québec werd hernieuwd en belangrijke sociale verworvenheden werden kwalijk genomen. De enige begunstigde van de "overeenkomst" is logischerwijs de Verenigde Staten van Noord-Amerika.

DE VERSCHILLENDE VERENIGINGEN

We hebben het bestaan ​​van verschillende vormen van overeenkomsten genoemd, we gaan de meest voorkomende definiëren:

VRIJE HANDELSZONE: Het is een multilaterale overeenkomst die het vrije verkeer van goederen, kapitaal en mensen mogelijk maakt. Het is erin uitgeput, in het vrije verkeer.

DOUANE-UNIE: Het bevat een gemeenschappelijk buitentarief in de vrijhandelszone. De landen van de overeenkomst treden tegen elkaar op alsof ze één land zijn. MERCOSUR vormt een soort douane-unie.

GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT: Er wordt verdere vooruitgang geboekt. Ze gaan over het hebben van een gemeenschappelijk of convergerend macro-economisch beleid. De uitgaven kunnen bijvoorbeeld niet meer bedragen dan een bepaald percentage van het bruto binnenlands product. Dit is het geval voor de Europese Unie, die verdere vooruitgang heeft geboekt.

INTEGRATIE: Het is een breder aspect. Nou, naast economische kwesties gaan ze ook naar politieke en culturele overeenkomsten. Het Europees Parlement en de rechterlijke macht van de EU zijn daar voorbeelden van. De eenheidsmunt, enz.

Waar zouden we de A.L.C.A. plaatsen?

Ondanks bepaalde kenmerken die vergelijkbaar zijn met de vorige beschrijvingen, is de ALK. is iets anders. Het verwijst in principe naar de vrije mobiliteit van kapitaal en goederen. Elimineert het vrije verkeer van mensen zoals in de vrijhandelszone. Geen zwarten, indianen, mestiezen die de VS binnenkomen. Wat ze produceren met hongerlonen, misschien wel ja, als mensen, nee. Goederen, diensten en investeringen kunnen vrij circuleren; intellectuele eigendom zal worden "gerespecteerd" en zal worden "geanalyseerd" in een geschillencommissie betreffende subsidies, antidumping en compenserende rechten. Er zijn geen lokale rechtbanken. De nieuwe "grondwet" is de supranationale overeenkomst. Het gaat over het bieden van bescherming en "rechtszekerheid" aan buitenlandse investeringen boven nationale staten. Dit alles zal duidelijk worden gedomineerd door de Verenigde Staten. "Vrijheid" is zo breed, zonder grenzen, dat het een grote transnationale onderneming gelijkstelt aan een klein buurtbedrijf. Om deze reden en voor vele andere situaties kunnen we bevestigen dat de ALK. reageert niet op een van de beschreven categorieën, het heeft zijn eigen categorie en kan worden opgeroepen ANNEXATIONISME.

Het is het hoogtepunt van het koloniale en neokoloniale proces dat het imperialisme nodig heeft, dat eerst militairen bezette gebieden en later de economische richtlijnen en ook het beleid van de naties dicteerde. Nu moet dit worden vervangen door de directe annexatie van de gebieden die dus ophouden een natie te zijn en geen valuta meer hebben, waarbij vlaggen en hymnen voor een korte tijd worden bewaard als herinnering aan wat ze ooit probeerden te zijn.

Het is logisch dat Cuba niet was uitgenodigd, aangezien ze van tevoren wisten wat de reactie was van het enige echt vrije land in Latijns-Amerika. San Martín of Bolívar of Martí of Artigas evenmin.

Er zijn verraders nodig om binnen te komen. Mannen die bereid zijn zichzelf te verkopen voor een dollar, beruchte landverraders, zoals de buitengewoon middelmatige Argentijnse politici en heersers.

Wat ik hieronder beschrijf, is het overwegen waard. Het lijdt geen twijfel dat deze stappen van het imperialisme zich versnellen vanaf de val van het Europese socialisme, vanaf de val van de USSR. Het is door dit feit dat het imperialisme de gedwongen 'verzorgingsstaat' kan verlaten die is geïnstalleerd om de vooruitgang van het socialisme tegen te gaan en voor de grote strijd van de volkeren bij het nastreven van hun nationale en sociale bevrijding. In het socialisme manifesteerde deze vooruitgang zich in een grote verbetering van de levensstandaard van de volkeren waar de ervaring begon. De Sovjet-Unie had hongersnoden en analfabetisme uit de weg geruimd en uit een feodaal land een wereldmacht voortgebracht. Zijn productieapparaat werd vernietigd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 20 miljoen van de beste mannen en vrouwen stierven om de wereld te bevrijden van het fascisme (imperialisme) en zelfs toen slaagden ze erin hun levensverwachting te verhogen tot meer dan 74 jaar.

Wilt u weten hoe het vandaag is onder het redden van kapitalisme? Veel van de republieken zijn teruggekeerd naar hongersnoden. Maffia's die banden hebben met transnationale bedrijven domineren de staten. Om niet overvloedig te zijn met gegevens, vermeld dat de Russische bevolking in 8 jaar kapitalisme meer dan 8 jaar aan levensverwachting heeft verloren. Tegenwoordig staat het gemiddeld op 65 jaar.

Maar niet alleen Rusland en de andere republieken waaruit de USSR bestond, leden met het verlies van het socialisme, zelfs met alle gebreken die het zou kunnen bevatten. De hele planeet, of ze het nu wel of niet eens is met haar principes, heeft geleden onder dit monumentale verlies. En nu, terwijl het kapitalisme consolideert, zich op zijn gemak ontwikkelt, meer rijkdom vergaart, groeit de armoede op alarmerende niveaus. Er zijn Afrikaanse landen waar de levensverwachting amper 35 jaar bedraagt. En dat gebeurt in 2001, in een wereld die voor elk van zijn 6,06 miljard inwoners meer dan 500 gram voedsel per dag produceert. Een gruwel!

KAN MERCOSUR LEVEN BIJ DE FTAA?

We gaan de vraag vervangen door een andere over een fase waarin we ons al bevinden: kan het imperialisme (of neoliberalisme) zich blijven ontwikkelen met het bestaan ​​van sterke nationale staten, met staatsbedrijven die de strategische sector van energie, communicatie, maritiem, onderwijs, gezondheid, etc.? Natuurlijk niet!

Maar het bereiken van de vernietiging van de staat betekende een zorgvuldige planning van zijn in diskrediet brengen. Laat miljoenen mensen geloven, door de boodschap te monopoliseren, dat de kwalen die ons troffen voortkwamen uit een inefficiënte olifantenstaat die toegewijd was aan het vervullen van functies die individuen zouden moeten dekken.

Ze slaagden erin om bijna 90% van de bevolking te overtuigen met herhaalde leugens tot aan uitputting. Een groot deel van degenen die deze onzin steunden, vormt het legioen van de gemarginaliseerden en werklozen en een ander groot deel van degenen die permanent bang zijn om elke dag hun baan te verliezen.

Het is tijd om te leren. We betalen een hoge prijs voor de verschrikkingen. En omdat we meer respect verschuldigd zijn aan die 30.000 verdwenen mensen die vochten om dit niet te laten gebeuren. Dat ze het beste van zichzelf en hun leven hebben gegeven om te vermijden wat er vandaag gebeurt. Een land dat verwikkeld is in ellende, in lichtzinnigheid, in de macht van de monopolies, zelfs op politiek vlak.

Genoeg formaliteiten! Zonder het bestaan ​​van het socialistische blok op internationaal niveau en met het verdwenen op nationaal niveau, gelooft het imperialisme dat het gemakkelijk wegglijdt. We moeten een krachtig antwoord geven om hen niet alleen te laten zien dat we bestaan, maar dat we bereid zijn om het te bestrijden en te verslaan.

De A.L.C.A is er om regionale markten te vervangen en te elimineren. Daarom lijdt het geen twijfel dat Mercusur niet naast dit lichaam van transnationale bedrijven kan bestaan.

10 REDENEN OM NEE TE ZEGGEN TEGEN A.L.C.A ... EN ÉÉN MEER

Het Mobilisatiecomité tegen de FTAA in Argentinië legt met grote duidelijkheid de "10" redenen uit om dit snode lichaam niet op te nemen en merkt op:

Het strekt zich uit tot het hele continent, een verdrag dat zijn verschrikkelijke gevolgen al heeft bewezen sociaal. Verwijst naar NAFTA of NAFTA.

Het is in het geheim gemaakt. Het verwijst naar zijn kenmerk van "geheim verdrag", opgesteld achter de rug van de volkeren en tegen de volkeren.

Het verslechtert de arbeidsrechten en arbeidsomstandigheden verder. Het verwijst naar het feit dat om te kunnen concurreren, het enige alternatief dat aan de "lokale ondernemers" wordt overgelaten, is om lagere en lagere salarissen te betalen. Accentueer wat er al gebeurt.

Vernietiging van het milieu neemt toe. Het verwijst naar het feit dat de ontbering van de natuurlijke hulpbronnen van onze landen zal toenemen.

Het brengt het leven en de gezondheid van mensen in gevaar. Ze absorberen patentmonopolies en maken reeds dure medicijnen duurder. Ze testen schadelijke producten in "de achtertuin".

Het valideert en verdiept de privatisering van sociale diensten. Het verwijst naar de afschaffing van sociale diensten, waardoor ze worden omgezet in koopwaar met gereserveerde toegang voor degenen die ervoor kunnen betalen.

Het versnelt het faillissement van kleine en middelgrote bedrijven en vernietigt de industrie van het land. Het verwijst naar het wegnemen van allerlei belemmeringen zodat grote transnationale ondernemingen "op hetzelfde niveau concurreren" met het MKB.

Het beperkt verder de democratische rechten van de samenleving. Het verwijst naar de grote verlaging van de toeschrijvingen die door het binnenkomende land zijn geaccepteerd. De FTAA is gebaseerd op nationale grondwetten.

Verhoogt armoede en ongelijkheid. Het verwijst naar de directe effecten van de sluiting van fabrieken, van het ontnemen van het milieu, van baanonzekerheid.

Verwijder de andere integraties. Degenen die de FTAA kunnen bestrijden. Degenen die ons in staat zouden stellen alle progressieve, eerlijke en revolutionaire sectoren samen te brengen in het streven naar een eenheid die een wereld van solidariteit met een plek en werk voor iedereen bewerkstelligt.

Ten slotte is het nodig om door middel van synthese het volgende uit te drukken:

De FTAA is niet zomaar een organisme, het is een plan dat is bedacht door imperialisme of neoliberalisme om de vernietiging van de natiestaten en het omzetten van naties in opgenomen gebieden te beëindigen.

Het is de continuïteit van de ontmanteling die is begonnen met de privatiseringen, de continuïteit van de pogingen om de landen te verlaten zonder hun eigen munteenheid, zoals Argentinië met convertibiliteit of andere met directe dollarisering. Nu gaat het erom die vorderingen te consolideren, de nationale staat definitief te vernietigen, deze te BIJLAGEN.

Het voorkomen ervan is een patriottische plicht. WE MAARTEN ALLEMAAL TEGEN DE FTAA. Laat de wereld weten dat Argentinië niet langer bereid is om als speerpunt van imperialistische projecten te blijven dienen.

* Oscar Natalichio [email protected]
Universitair docent
Moeders van Plaza de Mayo


Video: Moving Day! Elsa and Anna toddlers are packing (Mei 2022).