ONDERWERPEN

Kenia's 'wildlife village' beschermt de natuur

Kenia's 'wildlife village' beschermt de natuur


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Door Baher Kamal

De gemeenschap slaagde erin om conflicten tussen menselijke populaties en dieren in het wild te verminderen die in het gebied verschenen als gevolg van het binnendringen van wilde dieren die in tijden van droogte naar water, prooien en weilanden zochten.

De manier waarop ze het probleem oplosten, was door te stoppen met het kappen van zoveel struiken, zodat er voer voor de dieren op hun land zou zijn. Door deze beschermingsstrategie heeft dit inheemse volk aangetoond dat het mogelijk is om in harmonie samen te leven met dieren in het wild, met behoud van hun cultuur en pastorale levensstijl.

Het is niet verwonderlijk dat de eerste bewoners van de aarde duizenden en duizenden jaren voor enorme uitdagingen stonden en erin slaagden te overleven en hun natuurlijke omgeving te behouden.

Ze blijven dit doen ondanks het feit dat de inheemse bevolking van vandaag systematisch te lijden heeft onder schendingen van de mensenrechten, naast het feit dat ze hun land hebben ontnomen, beperkt zijn tot reservaten en hun traditionele culturen en kennis verachten.

Tegenwoordig erkennen de wetenschappelijke gemeenschap en ontwikkelingsspecialisten de onschatbare rol die inheemse volkeren spelen bij het aanpakken van een van de gevaarlijkste uitdagingen in de recente geschiedenis: het uitsterven van biologische diversiteit.

De Verenigde Naties zijn bijvoorbeeld van mening dat het actief betrekken van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen bij het behoud van dieren in het wild de sleutel is om de biodiversiteit te behouden en de duurzaamheid van hun levensonderhoud op het platteland te waarborgen.

Om de huidige uitdaging om de biodiversiteit in stand te houden het hoofd te bieden, is het noodzakelijk om inheemse volkeren in staat te stellen op nationaal niveau te handelen met de hulp van de internationale gemeenschap, benadrukte de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) ter gelegenheid van de Dag Wereld Wildlife World, op de 3e van deze maand.

"Inheemse en lokale gemeenschapsculturen omvatten de zorg voor wilde dieren", aldus Eva Müller, directeur van de FAO-afdeling Forest Policy and Resources.

"Ze kunnen zich gewoon geen leven voorstellen dat gescheiden is van de natuur en hebben een sterke interesse in het duurzaam gebruik van hulpbronnen", zei hij.

De empowerment van deze groepen, samen met hun kennis en planningsvermogen op de lange termijn, is essentieel om het voortbestaan ​​van toekomstige generaties, zowel mensen als dieren in het wild, te verzekeren, voegde Müller eraan toe.

De relatie tussen mens en natuur wordt benadrukt in de nieuwe editie van FAO's driemaandelijkse publicatie, Unasylva, geproduceerd door de Collaborative Association on Sustainable Management of Wildlife, die 14 internationale organisaties omvat.

Het rapport noemt verschillende casestudy's uit verschillende landen die illustreren hoe inheemse volkeren de voordelen van hun inkomstengeneratie kunnen optimaliseren, terwijl ze de dieren in het wild beschermen, zolang ze hun eigen beslissingen kunnen nemen binnen de grenzen van het grondgebied.

Conflicten tussen mens en natuur

Conflicten tussen mens en natuur komen steeds vaker en ernstiger voor, vooral in Afrika, als gevolg van toenemende concurrentie om land in onbewoonde en ruige gebieden, merkt Unasylva op.

"Dit is meestal het gevolg van de groei van de menselijke bevolking, de grotere vraag naar natuurlijke hulpbronnen en de toenemende druk om toegang te krijgen tot land, zoals de uitbreiding van routes voor transport, landbouw en industrie", zegt hij.

Meer specifiek onderstreept de publicatie dat in centraal en zuidelijk Afrika de natuur en de menselijke populaties landschappen en hulpbronnen blijven delen met conflicten die waarschijnlijk zullen verergeren tenzij er actie wordt ondernomen.

FAO creëerde samen met het Franse Centrum voor Landbouwonderzoek voor Ontwikkeling (Cirad) en andere partners het eerste instrument om conflicten tussen mensen en dieren in het wild aan te pakken, waardoor een gemeenschap in het Crystal Mountains National Park in Gabon werd geholpen.

De lokale boeren waren behoorlijk overstuur dat enerzijds dieren zoals rietratten, roan antilopen, wilde zwijnen en olifanten hun gewassen vernietigden, waardoor hun levensonderhoud in gevaar kwam, en anderzijds verbiedt de wetgeving hen om op beschermde fauna te jagen. om te eten of om hun gewassen te beschermen.

Grote organisaties die zich inzetten voor het behoud van de biodiversiteit, zoals de Internationale Unie voor het behoud van de natuur (IUCN), zijn het erover eens dat “inheemse en traditionele volkeren een oneerlijk doelwit zijn geweest van natuurbeschermingsbeleid en -praktijken, die de rechten en de rol die zij niet volledig begrijpen spelen in het beheer, gebruik en behoud van biodiversiteit ”.

In overeenstemming met tal van internationale instrumenten onderstrepen verschillende IUCN-resoluties de rechten van inheemse volkeren op land, territoria en natuurlijke hulpbronnen, waardoor ze generaties lang in leven zijn gebleven.

Deze resoluties onderstrepen de noodzaak om de deelname van inheemse volkeren aan alle instandhoudingsinitiatieven en aan de ontwikkeling van beleid dat op hen van invloed is, te verbeteren. Bovendien erkennen ze dat de oorspronkelijke gemeenschappen beschikken over een enkele kennis die relevant is voor het behoud en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Evenzo erkent het Milieuprogramma van de Verenigde Naties het belang van de deelname van inheemse volkeren, evenals de waardevolle bijdrage die deze dragers van traditionele kennis, opgedaan gedurende generaties van ervaringen, observaties en mondelinge overdracht, kunnen bijdragen tot de ontwikkeling en het duurzaam beheer van ecosystemen.

“Door hun nauwe band met en afhankelijkheid van goed functionerende ecosystemen kwamen inheemse volkeren in een situatie van extreme kwetsbaarheid voor veranderingen en schade aan het milieu. Houtkap, mijnbouwactiviteiten, vervuiling en klimaatverandering vormen een groeiende bedreiging voor hun levensonderhoud en overleving, ”voegt hij eraan toe.

Vertaald door Verónica Firme

IPS-nieuws


Video: KENYA 2017 - Masai Mara National Park (Juli- 2022).


Opmerkingen:

 1. Khair Al Din

  Door wat een opmerkelijk onderwerp

 2. Feldon

  Dankzij de uitleg.

 3. Samucage

  en er zijn dergelijke parameters))))

 4. Eben

  Ik denk dat je het fout hebt. Ik kan mijn positie verdedigen. Schrijf me in PM, we zullen het afhandelen.Schrijf een bericht