ONDERWERPEN

Raad eens hoeveel water uw dagelijkse voeding verbruikt

Raad eens hoeveel water uw dagelijkse voeding verbruikt


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Toenemende waterschaarste is een van de belangrijkste uitdagingen voor duurzame ontwikkeling, en het zal zeker erger worden naarmate de wereldbevolking blijft groeien en de klimaatverandering toeneemt.

De feiten zijn duidelijk. Er is één tot drie ton water nodig om één kilo graan te produceren en tot 15 ton om één kilo vlees te produceren. Geschat wordt dat om iemands dagelijkse voedsel te produceren, er tussen de 2.000 en 5.000 liter van de hulpbron nodig is.

Toenemende waterschaarste is een van de belangrijkste uitdagingen voor duurzame ontwikkeling, en het zal zeker erger worden naarmate de wereldbevolking blijft groeien en de klimaatverandering toeneemt.

De concurrentie om water zal toenemen naarmate de wereldbevolking rond 2050 meer dan 9 miljard mensen telt.

In feite hebben miljoenen boerenfamilies in arme landen te kampen met een gebrek aan toegang tot zoet water, en in sommige regio's zijn er al meer conflicten over water dan die over land, zei José Graziano da Silva, directeur-generaal van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Voedsel. en Landbouw (FAO), op het Wereldforum voor Voedsel en Landbouw dat deze maand van 19 tot 21 in Berlijn plaatsvond.

Bovendien verandert de klimaatverandering overal hydrologische regimes, voegde hij eraan toe, daarbij verwijzend naar schattingen dat ongeveer 1 miljard mensen in droge streken - met een hoge concentratie van extreme armoede en honger - in een volgende toekomst te maken kunnen krijgen met groeiende watertekorten.

“Landbouw is zowel een oorzaak als een groot slachtoffer van waterschaarste. Landbouw is verantwoordelijk voor ongeveer 70 procent van de zoetwateronttrekkingen in de wereld en draagt ​​ook bij aan watervervuiling door pesticiden en chemicaliën, ”merkte Da Silva op.

Om de situatie te boven te komen, stemde de internationale gemeenschap ermee in dat een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) uitsluitend aan water zou worden gewijd, en integreerde een beter beheer van deze belangrijke natuurlijke hulpbron in het volledige kader van de SDG's, zei de FAO-directeur.

Da Silva drong er bij de deelnemers in Berlijn op aan manieren te promoten om minder water en efficiënter te gebruiken, en maatregelen te nemen om de toegang te verzekeren, vooral voor arme boerengezinnen.

"Dit zal niet voorkomen dat er droogte optreedt, maar het kan wel helpen voorkomen dat droogte leidt tot honger en sociaaleconomische ontwrichting", zei hij.

Een derde van het voedsel gaat verloren of wordt verspild

Da Silva gaf ook aan dat het terugdringen van voedselverspilling een belangrijke rol speelt bij een meer oordeelkundig gebruik van water. Hij legde uit dat elk jaar een derde van het voedsel dat we produceren verloren gaat of wordt verspild, wat zich vertaalt in een hoeveelheid verspild landbouwwater dat gelijk is aan drie keer zo groot als het Meer van Genève.

Tijdens de laatste VN-conferentie over klimaatverandering presenteerde de FAO een wereldwijd kader om waterschaarste in de landbouw aan te pakken om die inspanningen te ondersteunen, voegde Da Silva eraan toe.

Het kader is bedoeld om de ontwikkeling en uitvoering van beleid en programma's voor het duurzaam gebruik van water in de landbouw te vergemakkelijken en de samenwerking tussen verschillende belanghebbenden, waaronder het maatschappelijk middenveld, de particuliere sector, financiële instellingen en ontwikkelingsorganisaties, te bevorderen.

Het Wereldforum voor Voedsel en Landbouw, georganiseerd door het Duitse Federale Ministerie voor Voedsel en Landbouw, wordt elk jaar gehouden en brengt besluitvormers op hoog niveau, technische experts, onderzoekers en boeren samen om urgente kwesties te bespreken die van invloed zijn op de landbouw.

Het thema van het forum van dit jaar was "Landbouw en water: sleutels om de wereld te voeden".

In feite is het zo belangrijk om de wereld te voeden dat de FAO voorspelt dat de productie van irrigatiewater tegen 2050 met meer dan 50 procent zal toenemen, maar de hoeveelheid water die door de landbouw wordt onttrokken, kan alleen met 10 procent toenemen als het water wordt verbeterd. Irrigatie praktijken en opbrengsten.

De wereld bevat ongeveer 1.400 miljoen kubieke kilometer water. Maar slechts 0,003 procent van dit bedrag, ongeveer 45.000 kubieke kilometer, zijn "zoetwatervoorraden" die kunnen worden gebruikt voor drinken, hygiëne, landbouw en industrie.

Het gebruik van afvalwater in de landbouw

Het is tijd om te stoppen met het behandelen van afvalwater als afval en het in plaats daarvan te beheren als een hulpbron die kan worden gebruikt voor gewassen en om waterschaarste in de landbouw aan te pakken, drong de FAO aan.

Afvalwater kan veilig worden gebruikt om de gewasproductie direct te ondersteunen door irrigatie of indirect door het aanvullen van watervoerende lagen, maar dit vereist een zorgvuldig beheer van gezondheidsrisico's door middel van een juiste behandeling of gebruik.

Hoe landen het probleem aanpakken en de laatste trends in het gebruik van afvalwater in de landbouw was een centraal thema op het Wereldforum voor voedsel en landbouw in Berlijn.

"Hoewel er geen meer gedetailleerde gegevens over de praktijk zijn, kunnen we zeggen dat wereldwijd slechts een klein deel van het gezuiverde afvalwater wordt gebruikt voor landbouw", zei Marlos De Souza, een ambtenaar bij de Land and Water Division van FAO.

Maar steeds meer landen - bijvoorbeeld Egypte, Spanje, de Verenigde Staten, Jordanië en Mexico - onderzoeken alternatieven in het licht van de toenemende waterschaarste.

"Tot nu toe is het hergebruik van afvalwater voor irrigatie het meest succesvol geweest in de buurt van steden, waar het beschikbaar is en over het algemeen gratis of tegen lage kosten, en waar een markt is voor landbouwproducten, waaronder niet-voedingsgewassen", legt De Souza uit.

"Maar de praktijk kan ook op het platteland worden gebruikt en wordt al lang door veel kleine boeren gebruikt", voegde hij eraan toe.

Bevolkingsgroei en economische expansie verhogen de druk op zoetwatervoorraden. Het wereldwijde tempo van de onttrekking van grondwater is sinds de jaren 80 gestaag met één procent per jaar gestegen sinds de jaren 80. En klimaatverandering versterkt die druk.

De landbouw is verantwoordelijk voor 70 procent van de wereldwijde onttrekkingen van zoet water en de verwachting is dat de vraag naar voedsel in 2050 met minstens 50 procent zal groeien. De vraag naar water uit steden en industrieën neemt ook toe.

Onbehandeld afvalwater bevat echter microben en ziekteverwekkers, chemische verontreinigingen, antibioticaresiduen en andere bedreigingen voor de gezondheid van boeren, werknemers in de voedselketen en consumenten, en het levert ook milieuproblemen op.

Technologieën en strategieën worden over de hele wereld toegepast om afvalwater in de landbouw te behandelen, beheren en gebruiken, waarvan vele specifiek zijn voor de lokale natuurlijke hulpbronnen, de landbouwsystemen waarin het wordt gebruikt en de gewassen die worden geproduceerd, zei De Souza.

Vertaald door Álvaro Queiruga

IPS-nieuws


Video: 7 Beste Manieren om je Metabolisme te Versnellen (Mei 2022).