ONDERWERPEN

Politiek, onderwijs en duurzame ontwikkeling in Argentinië

Politiek, onderwijs en duurzame ontwikkeling in Argentinië


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Door Cristian Frers *

Een paar decennia geleden behoorde het milieu niet tot de belangrijkste zorgen van mannen. Tegenwoordig daarentegen wordt het besef dat de plaats waarin we leven geen onkwetsbare en onuitputtelijke optie is, op de publieke agenda van staten en in de cultuur van de huidige samenlevingen geïnstalleerd. Desondanks staat de rol van milieubeleid nog in de kinderschoenen met het oog op de urgente uitdagingen van de komende jaren, en het is niet moeilijk om te denken dat we zullen deelnemen aan een diepgaande nieuwe visie op het milieu op politiek en ontwikkeling die zal leiden tot een nieuw paradigma.

Vaak heeft het gebrek aan coördinatie en planning van regeringen geresulteerd in een totale ondoelmatigheid van hun beleid, en heeft het, wat betreft milieu- en infrastructuurkwesties, de noodzaak betekend om terug te keren naar het begin, naar nul. Bijvoorbeeld ... de zeer weinige keren dat er anti-vervuilingsmaatregelen zijn vastgesteld voor waterlopen, worden er acties ondernomen tegen verschillende bedrijven, maar wordt geen rekening gehouden met open stortplaatsen, die altijd aan de oevers van rivieren liggen, of zijn ze stortplaatsen rioolvloeistoffen zonder enige behandeling, of afvalwater lekt gewoon met de medeplichtigheid van bepaalde ambtenaren die een oogje dichtknijpen.

Milieubeleid, met name het beleid dat gericht is op het beteugelen van de schade veroorzaakt door vervuiling, zou alles of niets moeten zijn, dat wil zeggen dat als er een campagne wordt gevoerd, er geen scheurtjes kunnen worden achtergelaten of klein kunnen worden gestart. Het heeft geen zin om kleuterscholen naar buiten te brengen om uitglijden op te vangen, terwijl een machtige industrie haar vervuilende afvalwater van de zuiveringsinstallatie kan afvoeren. Het is niet efficiënt om te pleiten voor vrijwillige naleving van een plan voor schone productie, waar degenen die altijd meewerken naartoe zullen gaan, aangezien degenen die niet geïnteresseerd zijn in schone productie vrijelijk zullen blijven besmetten.

De nadruk moet worden gelegd op de noodzaak van een verandering in het productiemodel die het mogelijk maakt om de economie in dienst te stellen van mens en milieu, hiervoor is het noodzakelijk om vanuit onderwijs te werken aan een opleiding voor duurzame ontwikkeling op een interdisciplinaire en transversale manier, met als doel dat leerlingen specifieke interventieprojecten ontwikkelen rond biologische en natuurlijke vraagstukken in scholen.

Conceptuele en methodologische instrumenten moeten aan alle leerkrachten worden aangeboden om de kwestie van behoud, zorg en duurzaam gebruik van onze middelen in de klas aan te pakken, waarbij de school een multiplicatorruimte is voor boodschappen over het behoud van de natuurlijke omgeving.

Dit onderwijs moet een interdisciplinair, gepland en continu proces zijn dat gericht is op de kritische constructie van kennis, waarden en gedragingen op het gebied van milieu en dat gebaseerd op sociale rechtvaardigheid en respect voor biologische en culturele diversiteit duurzame ontwikkeling op lokaal en regionaal niveau mogelijk maakt; de erkenning van de complexiteit van de omgeving en conflicten, evenals de oorzaken ervan; de formulering van duurzame productie- en consumptiemodellen die het leven en de hulpbronnen van de planeet in stand kunnen houden; en de effectieve uitoefening van het recht op een gezond milieu.

Onderwijs voor duurzame ontwikkeling moet worden geïntegreerd in alle verplichte onderwijsniveaus, zowel provinciaal als nationaal, en de implementatie ervan moet transversaal worden uitgevoerd in de curriculaire richtlijnen voor elk verplicht onderwijsniveau, via een interdisciplinair en complex perspectief dat een concept van omgeving van de interacties en wederzijdse invloeden tussen natuur en samenleving in al haar dimensies (cultureel, economisch, historisch, politiek en territoriaal) in zowel formeel als niet-formeel onderwijs.

Elke samenleving heeft een andere sociale, economische of politieke prioriteit. De mate van interesse hangt af van de realiteit die elk van hen ervaart. Het is waar dat de sociale prioriteit van Argentijnen vandaag meer verband houdt met hun basisbehoeften. Maar is het niet een fundamentele vraag om rekening te houden met de zorg voor onze eigen natuurlijke hulpbronnen?

Het milieu heeft ook beleid, initiatieven en programma's nodig die betrekking hebben op de uitdagingen waarmee het land en de wereld vandaag worden geconfronteerd. Maar in Argentinië wordt het nog een probleem in een lange lijst met beloften. Misschien wordt het dan tijd dat alle inwoners van de natie de milieukwestie op onze agenda zetten.

* Senior technicus milieubeheer en senior technicus sociale communicatie (journalist)


Video: Prachtig ceremonieel! Zo hoort een ontvangst van koning WA en koningin Máxima te zijn (Juli- 2022).


Opmerkingen:

 1. Bendigeidfran

  Herinnerd ... precies, dat klopt.

 2. Nakus

  Natuurlijk is het triest ... Voor sommigen gebeurt het tenslotte ...

 3. Hildebrand

  Je hebt geen gelijk. Ik kan de positie verdedigen. Schrijf me in PM, we zullen communiceren.

 4. Maulmaran

  This remarkable idea, by the way, just falls

 5. Tojora

  Het hoogste aantal punten wordt bereikt.

 6. Toshicage

  Niet voor iedereen. Ik weet.Schrijf een bericht