ONDERWERPEN

Water, de grote gemarginaliseerd in de klimaatonderhandelingen

Water, de grote gemarginaliseerd in de klimaatonderhandelingen


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Door Thalif Deen

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry vestigde de aandacht op het "recordaantal" extreme weersomstandigheden die de wereld vandaag doormaakt.

Gezien de nabijheid van de 21e Conferentie van de Partijen (COP21) van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, die van 30 november tot 11 december in de Franse hoofdstad zal plaatsvinden, waarschuwde Kerry dat in de Stille Zuidzee hele eilanden worden bedreigd door stijgende zeespiegel.

Zuidoost-Brazilië lijdt aan de ergste droogte in 80 jaar. En Californië, de Verenigde Staten, kampt, naast bosbranden, met de ergste droogte in een eeuw.

In Malawi zijn er recordoverstromingen. En hele steden in het noordpoolgebied zijn in gevaar, vertelde Kerry deze maand op 15 mei aan de Indiana University School of Global and International Studies.

Ondanks de waarschuwing van de Amerikaanse functionaris blijft de rol van water een relatief verwaarloosd onderwerp in de aanloop naar COP21, meer gericht op de uitstoot van kooldioxide.

Louise Whiting, analist bij de Britse onafhankelijke organisatie WaterAid, vertelde IPS dat de armste bevolking ter wereld het meest wordt getroffen door klimaatverandering, die voornamelijk door water wordt geleefd.

Whiting wees erop dat het waterprobleem tot uiting komt wanneer er teveel is - door overstromingen en stijgende zeespiegels -, wanneer het ontbreekt - door droogte - of omdat het verschijnt wanneer het niet wordt verwacht, zoals gebeurt bij onvoorziene regenval. aan de verandering van weerpatronen, of omdat de kwaliteit niet goed is, omdat het zout of vervuild is.

De meer dan 650 miljoen arme en gemarginaliseerde mensen die afhankelijk zijn van onveilige waterbronnen, zullen steeds kwetsbaarder worden omdat die bronnen sterk worden blootgesteld aan klimaatgerelateerde bedreigingen, zei hij.

De analist herinnerde eraan dat overstromingen buisputten kunnen vervuilen en dat natuurlijke bronnen van zoet water kunnen worden verontreinigd met zeewater.

In de aanloop naar COP21 roept WaterAid de internationale gemeenschap op om van waterveiligheid - met in de eerste plaats toegang tot water, sanitaire voorzieningen en hygiëne - een prioriteit te maken om arme landen te helpen zich aan de klimaatverandering aan te passen.

Waterveiligheid verbetert de gezondheid, het onderwijs en de economische stabiliteit van mensen en maakt ze weerbaarder tegen klimaatverandering, zei Whiting.

"We moeten er ook voor zorgen dat er geld stroomt van de mensen die het probleem hebben veroorzaakt naar degenen die er het minst mee in staat zijn", drong hij aan.

In 2010 stemde de Algemene Vergadering van de VN over een resolutie die water en sanitaire voorzieningen als een mensenrecht erkent.

En de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon, heeft herhaald dat veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen essentieel zijn om armoede te verminderen, voor duurzame ontwikkeling en om de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling te halen, die in december aflopen.

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, die op 25 september door staatshoofden en regeringsleiders over de hele wereld zijn aangenomen, bevatten echter ook water en sanitaire voorzieningen als sleutelelementen in de VN-ontwikkelingsagenda voor na 2015.

In 2030 hoopt het wereldforum universele en billijke toegang tot drinkwater te bereiken, de waterkwaliteit te verbeteren door vervuiling te verminderen, de uitstoot van chemicaliën en gevaarlijke stoffen te minimaliseren en de efficiëntie van het watergebruik in alle sectoren aanzienlijk te verhogen, naast andere doelstellingen.

WaterAid zal zich richten op het verbeteren van de toegang van arme gemeenschappen tot schoon water en fatsoenlijke toiletten, zei Whiting.

In “ons werk vergroten we de waterbergingscapaciteit en versterken we het aanbodstoezicht… zodat droogtes eerder gesignaleerd kunnen worden. Waar overstromingen een probleem zijn, bijvoorbeeld in Bangladesh, versterken we de infrastructuur wanneer dat nodig is, en we helpen gemeenschappen om samen te komen en hun eigen kwetsbaarheid te beoordelen, zodat ze betere diensten van hun regeringen kunnen eisen ”, legt hij uit.

WaterAid helpt ook 29 steden in West-Afrika het hoofd te bieden aan waterschaarste en hun veerkracht tegen klimaatdreigingen te verbeteren, met name door te helpen bij het verbeteren van de manier waarop ze hun eigen watervoorraden beheren.

In Burkina Faso, waar het droge seizoen tot acht maanden per jaar duurt, hebben veel steden onzekere voorraden. Klimaatverandering zal hun situatie alleen maar verergeren, waarschuwde hij.

WaterAid past een combinatie van extra putten, zanddijken en verbeteringen aan bestaande putten toe, naast het opleiden van lokale mensen tot experts op het gebied van water.

Deze experts, zei Whiting, brengen een revolutie teweeg in het vermogen van gemeenschappen om hun eigen toevoer te beheersen door waterstanden te meten en regenval te volgen, om te anticiperen op bedreigingen en opkomende patronen te detecteren, zodat ze weten hoeveel water kan worden gebruikt en op welk tijdstip van de dag. .

Ze dragen die gegevens ook bij aan bewakingssystemen van de staat om te helpen bij het opbouwen van een meer systematisch nationaal beeld van weerpatronen in het hele land.

'Het maakt de natuur niet uit of je een arme boer in Burkina Faso bent of een accountant in Californië', zegt Whiting.

“Klimaatverandering zal ons allemaal raken. Het zal echter een grotere impact hebben op degenen die het minst hebben bijgedragen aan het probleem ”, zei hij.

De heersers die in december in Parijs bijeenkomen, moeten zich ertoe verbinden de nodige technische en financiële steun te bieden om arme landen te helpen zich aan te passen aan de veranderingen die op komst zijn, adviseerde hij.

Volgens gegevens van de VN hebben sinds 1990 ongeveer 2,6 miljard mensen toegang gekregen tot verbeterde drinkwaterbronnen, maar 663 miljoen mensen hebben nog steeds geen toegang en zoeken minstens 1,8 miljard mensen naar bronnen van water die verontreinigd zijn met ontlasting.

Tussen 1990 en 2015 is het aandeel van de wereldbevolking dat gebruikmaakt van een verbeterde drinkwaterbron gestegen van 76 naar 91 procent.

Waterschaarste treft meer dan 40 procent van de wereldbevolking, en de VN verwacht dat dit aandeel zal stijgen.

Dit artikel maakt deel uit van een mediaproject van IPS North America, Global Cooperation Council en Devnet Tokyo.
Vertaald door Álvaro Queiruga

IPS-nieuws


Video: Do Not Let the Covid-19 Crisis Go To Waste (Mei 2022).