ONDERWERPEN

"Ontwikkeling moet in het post-2015-tijdperk anders gebeuren"We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Door Ramesh Jaura

Die strategieën zijn de rechtsstaat en goed bestuur, internationale rechtvaardigheid en menselijke veiligheid, intra-ACS-handel, industrialisatie en regionale integratie, de opbouw van duurzame, flexibele en creatieve economieën, evenals financiering voor ontwikkeling, legde Gomes uit in een e-maildialoog. met IPS.

IPS: De ACS-groep bestaat uit 48 landen uit Afrika bezuiden de Sahara, 16 uit het Caribisch gebied en 15 uit de Stille Oceaan. Heeft u een gezamenlijke strategie bereikt?

PATRICK GOMES: Vanaf het begin erkende het ACS-Comité van Ambassadeurs in Brussel het belang van de Post-2015 Ontwikkelingsagenda als platform voor wereldwijde actie om in de enorme behoeften van ontwikkelingslanden te voorzien.

In 2014 heeft de ACS-groep een werkgroep van ambassadeurs opgericht die zich uitsluitend bezighoudt met het ontwikkelen van een gemeenschappelijk standpunt over deze kwestie, waarbij de belangrijkste gebieden worden benadrukt die belangrijk zijn voor onze lidstaten: klimaatverandering, financiering voor ontwikkeling, overdracht van technologie, bijvoorbeeld.

Centraal staat de wens om voorwaarden te creëren voor onze landen om op een duurzame manier te gedijen in ontwikkeling en te industrialiseren, om de levensstandaard van onze volkeren te verhogen.

Dit werk vormde een input voor de gezamenlijke verklaring met de Europese Unie (EU) over de post-2015-agenda, die in juni 2014 werd goedgekeurd door de gezamenlijke ACS-EU-Raad van ministers. Dat was een echte mijlpaal en legde duidelijk de nadruk op onze gemeenschappelijke belangen , terwijl we begeleiding bieden voor onze toekomstige samenwerking.

De ACS-groep heeft onlangs ook overeenstemming bereikt over haar standpunt voor de internationale conferentie van de Verenigde Naties (VN) over ontwikkelingsfinanciering, in juli, en we werken aan een standpunt voor de klimaatveranderingsconferentie COP21 (21 Conferentie van de partijen) in Parijs in december.

Via een reeks verschillende platforms slaagde de ACS-groep erin een gemeenschappelijk standpunt te formuleren over kwesties die rechtstreeks van belang zijn voor de vooruitzichten van onze landen op duurzame ontwikkeling.

IPS: In hoeverre zijn de 17 SDG de problemen en ambities van een groep zo divers als ACS?

PG: De ACP-groep is echt een diverse groep. Ze zijn allemaal in ontwikkeling, maar elk heeft specifieke voorwaarden. Er zijn minstens 40 minst ontwikkelde landen, 37 kleine eilandstaten… en 15 door land omgeven ontwikkelingslanden.

Dit komt ook tot uiting op regionaal niveau en daarom is de ACS georganiseerd in zes regio's (Oost-, West-, Zuidelijk en Centraal-Afrika, evenals het Caribisch gebied en de Stille Oceaan). Het concept van nationaal eigendom en het beleid dat door landen wordt gepromoot, is erg belangrijk.

Aan de andere kant riep de ACS-groep op tot het creëren van een kwetsbaarheidsindex die rekening houdt met de specifieke problemen die van invloed zijn op het ontwikkelingsvermogen van een land. Dit betekent niet dat de lidstaten niet samen kunnen staan ​​in gemeenschappelijke kwesties, of wederzijdse doelen kunnen steunen in naam van solidariteit. We volgen ook de beginselen van subsidiariteit en complementariteit.

De SDG's weerspiegelen de vijf strategische domeinen waarop de APC-groep zich zal concentreren terwijl het zichzelf herpositioneert als een effectievere organisatie wereldwijd.

Die domeinen zijn de rechtsstaat en goed bestuur, internationale rechtvaardigheid en menselijke veiligheid, intra-ACS-handel, industrialisatie en regionale integratie, de opbouw van duurzame, flexibele en creatieve economieën, en financiering voor ontwikkeling.

Al deze gebieden zullen worden beheerst door Zuid-Zuid- en driehoekssamenwerking.

IPS: De Addis Ababa-conferentie over Financiering voor Ontwikkeling, de Top Duurzame Ontwikkeling en de Klimaatconferentie in Parijs lijken een driemanschap om het lot van de wereld in de komende jaren te bepalen.

Centraal staat de financiering. Hoe verwacht u dat dit probleem wordt opgelost? Biedt het Europees Ontwikkelingsfonds een adequaat kader?

PG: In het tijdperk na 2015 moeten we ontwikkeling anders aanpakken. Het is duidelijk dat de traditionele officiële ontwikkelingshulp (ODA) kwantitatief niet voldoende is om aan de ontwikkelingsbehoeften van onze landen te voldoen.

In feite vertegenwoordigt ODA nu veel minder dan buitenlandse directe investeringen, aandelenparticipatie en overmakingen van diasporagemeenschappen die in hun thuisland investeren. In termen van duurzame financiering op lange termijn moeten we kijken naar het mobiliseren van binnenlandse middelen in onze eigen ontwikkelingslanden.

Dit betekent het perfectioneren van onze belastingwetten, het bestrijden van belastingontduiking en corruptie, om de miljarden dollars aan bloed door illegale financiële bewegingen te verminderen.

Voeg particuliere financiering toe om investeringen te financieren, het beheer van de overheidsschuld te verbeteren en de handel te stimuleren - al deze paden moeten volledig worden aangepakt. De ACS-groep heeft ook een bijzonder belang bij zuid-zuidsamenwerking en driehoekssamenwerking als aanvulling op traditionele noord-zuidmodellen van ontwikkelingsfinanciering.

Niettemin blijft ODA een essentieel onderdeel van de ontwikkelingsfinanciering na 2015. De ontwikkelde landen moeten hun eerdere toezeggingen om 0,7 procent van hun bruto nationaal inkomen aan ontwikkelingshulp te besteden, nog niet nakomen.

Tot dusverre hebben slechts een paar Europese landen dat niveau van ODA bereikt en overschreden. Stel je voor dat alle geïndustrialiseerde landen dat deden. Bovendien, nu de ontwikkelde landen in juli opnieuw het streefcijfer van 0,7 procent voor ODA in Addis Abeba hebben bevestigd, moeten we nu zien hoe het wordt geïmplementeerd in het ACS-EU-kader.

Het Europees Ontwikkelingsfonds voor ACS-landen is aanzienlijk, maar het is duidelijk niet voldoende om de SDG's te halen. Het unieke aan het EOF is echter dat het een juridisch bindende overeenkomst tussen twee groepen soevereine staten integreert.

In het kader van ons partnerschap biedt de EU een voorspelbare financieringsbron en de ACS-groep beheert deze mede. Tegelijkertijd betekenen flexibiliteitsproblemen in de EOF-regelgeving en een betere planning in de ACS-landen dat de reële absorptiepercentages van de ACS-landen nog kunnen worden verbeterd.

IPS: Zullen de SDG's succesvoller zijn dan hun voorgangers, de Millennium Development Goals (MDG's)?

PG: De SDG's zullen net zo succesvol zijn als wij ze geven. Dat wil zeggen, deze doelstellingen moeten over voldoende middelen beschikken om het werk uit te voeren en resultaten te behalen. In tegenstelling tot het momentum en de hoop die worden gegenereerd door enorme beloften die de ontwikkelde landen op internationale fora hebben gedaan, is de realiteit dat de staat van financiering voor ontwikkeling momenteel aan het afnemen is.

Ik blijf echter optimistisch. Er is een groeiend bewustzijn over ontwikkelingskwesties over de hele wereld. Er is ook belangstelling om de huidige systemen te herzien om de ontwikkelingsdoelstellingen beter te halen, zoals blijkt uit de hervormingen die momenteel door de VN en de ACS-groep worden nagestreefd.

Het lijdt geen twijfel dat de middelen en de middelen om de Post-2015 Ontwikkelingsagenda te realiseren aanwezig zijn. Het is een kwestie van collectieve wil om ze in de goede richting toe te passen.

IPS-nieuws


Video: Platform in actie - presentatie Esri GIS Tech 2015 (Juni- 2022).


Opmerkingen:

 1. Taugul

  I'll shut up maybe

 2. Aragal

  Juist! Het is een goede gedachte. Ik pleit voor een actieve discussie.

 3. Guhn

  Niet slecht, ik vond het leuk, maar op de een of andere manier triest! ((

 4. Creedon

  Ook om het te begrijpen

 5. Tygora

  kan niet zijn

 6. Kajijas

  Nee, waarom kun je dromen over het onwerkelijke op je gemak!Schrijf een bericht