ONDERWERPEN

Hoeveel voedingsmiddelen die door Europeanen worden gegeten, geregistreerde pesticiden?

Hoeveel voedingsmiddelen die door Europeanen worden gegeten, geregistreerde pesticiden?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Door Anastasia Gubin

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, EFSA, publiceerde in maart de omvang van de aanwezigheid van pesticiden in 80.967 voedselproducten, waaronder die van de leden van de Europese Unie, plus Noorwegen, IJsland en 8.270 geïmporteerde producten.

Bij het selecteren van de meest representatieve van de Europese Unie werden in de analyses van 2013 sporen van 209 verschillende pesticiden gevonden in 45 procent van in totaal 11.582 monsters in 12 verschillende voedingsproducten. Aardbeien, perziken en appels vielen op door de hoge percentages van meerdere pesticiden. Individueel lieten aardbeien en sla een hoger risiconiveau zien.

Bij babyproducten had meer dan 7% sporen van pesticiden en 0,7% overschreed de toegestane merken. Op het niveau van de totale steekproef werden 685 verschillende pesticiden aangetroffen in onbewerkte onbewerkte producten en bewerkte voedingsproducten.

Volgens de EFSA identificeert het rapport echter alleen aandachtspunten met betrekking tot de naleving van wettelijke limieten en legt het over het algemeen geen sancties op.

In dit verband benadrukt het dat administratieve of gerechtelijke acties alleen in extreme gevallen worden opgelegd, dat wil zeggen niet in alle producten die de toegestane waarden overschrijden. De Europese organisatie heeft geen merken bekendgemaakt van de producten waarvan werd vastgesteld dat ze besmet waren, ook niet voor baby's. In verhouding tot het universum van 80 duizend monsters bevatte slechts 54,6% geen residuen van bestrijdingsmiddelen.

2,5% had niveaus die als een risico werden beschouwd (5,7% voor geïmporteerde producten vergeleken met 1,4% voor producten die in de rapporterende landen werden geproduceerd). Dit betekent dat "in het algemeen 97,4% van de geanalyseerde voedselmonsters binnen de wettelijke limieten viel", van de EFSA.

De EFSA rechtvaardigde de aanwezigheid van pesticiden in voedsel en merkte op dat "in het licht van de huidige kennis het onwaarschijnlijk was dat de aanwezigheid van residuen in voedselproducten die onder de EU-toezichtprogramma's en -coördinaties vallen, op de lange termijn een effect op de gezondheid van de consument zou hebben".

Waaraan hij toevoegde dat "de kans op blootstelling aan residuen van bestrijdingsmiddelen in voedingsproducten die onder het gecoördineerde EU-programma vallen en die de toxicologische drempel voor kortdurende blootstelling overschrijden, en dat kan leiden tot negatieve gezondheidsresultaten, laag is".

"Aangezien de resultaten van het testen van residuen van bestrijdingsmiddelen pas beschikbaar zijn nadat de meeste producten al zijn geconsumeerd, is dit rapport geen hulpmiddel om het publiek te informeren over dreigende voedselgerelateerde risico's." Het waarschuwt echter de risico's en op welke pesticiden en voedselproducten zich in nationale bewakingsprogramma's moeten concentreren.

 • 80.967 monsters,
 • 685 verschillende pesticiden geanalyseerd,
 • er werden gemiddeld 200 pesticiden per product geanalyseerd,
 • 55.253 monsters, waarvan 68,2% afkomstig was uit de EU en de Europese Economische Ruimte (EER),
 • 22.400 monsters (27,7%) waren getroffen producten geïmporteerd uit derde landen,
 • Bij 3.314 (4,1%) geïmporteerde monsters werd de herkomst van de producten niet vermeld.
 • 97,4% van de geanalyseerde monsters viel binnen de wettelijke limieten,
 • 54,6% van de geanalyseerde monsters waren vrij van detecteerbare residuen,
 • 42,8% van de geanalyseerde monsters bevatte meetbare residuen die de door EFSA toegestane concentraties niet overschreden,
 • 2,6% van alle monsters overschreed de maximale residulimieten (2.116 monsters),
 • 1,5% van de monsters overschreed duidelijk de wettelijke limieten, rekening houdend met de onzekerheid van de meting.

EU en Europese Economische Ruimte (EER)

 • Van de EU- en EER-monsters was 57,6% vrij van meetbare residuen,
 • 41,0% bevatte residuen, maar binnen de wettelijke limieten,
 • in totaal 1,4% van de monsters bevatte residuen die de toegestane concentraties overschreden,
 • 0,7% van de monsters overschreed duidelijk de wettelijke limiet (niet-conforme monsters).

Geïmporteerde producten

 • 5,7% van de producten overschrijdt het pesticideniveau, vergeleken met 2012, dat was 7,4%
 • 3,4% voldoet ook niet,
 • 46,2% is vrij van residuen,
 • 48,1% van de monsters bevatte residuen binnen de toegestane limieten.

Meer dan één bestrijdingsmiddel

 • In 27,3% van de monsters (22.126 monsters) werden residuen van meer dan één bestrijdingsmiddel (meerdere residuen) aangetroffen.

Illegale pesticiden

 • Van de 2.788 individuele monsters die de wettelijke limiet overschreden, werden 878 gevallen (659 niet-Europese) met niet-geautoriseerde pesticiden in de EU gemeld.
 • In totaal overschreden 8.270 monsters van producten uit importcontroles -zoals gespecificeerd in Verordening (EG) nr. 669 / 2009-, 557 monsters (6,7%) de wettelijke limiet voor een of meer pesticiden.

Babyvoedsel

 • Er werden 1.597 babyvoeding geanalyseerd:
 • 92,7% van de monsters vond geen detecteerbare residuen,
 • in 116 monsters (7,3%) waren er residuen,
 • 11 monsters (0,7%) overschreden de maximaal toegestane niveaus.

4.620 biologische producten

 • 15,5% van de monsters van biologische producten (717) bevatte residuen van bestrijdingsmiddelen binnen de wettelijke limieten,
 • bij 0,8% werden de toegestane niveaus overschreden. In deze monsters werden 134 verschillende pesticiden geïdentificeerd.

De EFSA geeft in haar openbare verspreiding niet aan welke de besmette producten zijn

"In de meeste gevallen waren de gedetecteerde residuen gerelateerd aan pesticiden die zijn toegestaan ​​voor biologische landbouw, persistente milieuverontreinigende stoffen of residuen van stoffen die niet noodzakelijk gerelateerd zijn aan het gebruik van pesticiden, maar die mogelijk afkomstig zijn van natuurlijke bronnen", aldus het document.

Dieren producten

De meeste monsters van dierlijke producten (8.257 monsters) waren vrij van meetbare residuen (88%, 7.265 monsters).

Er zijn echter pesticiden aangetroffen uit persistente milieuverontreinigende stoffen of verbindingen die zijn afgeleid van andere bronnen dan het gebruik van pesticiden.

Europees programma

Landen die rapporteerden, werden gevraagd om 12 verschillende voedingsproducten te analyseren (appels, kool, prei, sla, perziken (inclusief nectarines), rogge of haver, aardbeien, tomaten, koemelk, varkensvlees en wijn).

 • 0,9% van de monsters overschreed het toegestane niveau,
 • 0,5% van de monsters bleek niet compatibel te zijn met de wettelijke limiet,
 • 46,3% had residuen, maar binnen het toegestane niveau

"In het kader van het door de EU gecoördineerde programma zijn de overschrijdingen van de MRL's voor rogge, koemelk en varkensvlees niet vastgesteld."

Bij aardbeien werd het hoogste percentage pesticiden aangetroffen (2,5% van de monsters), gevolgd door sla (2,3%), haver (1,3%), perziken (1,1%) en appels (1,0%).

De producten met het hoogste percentage monsters met meerdere residuen waren aardbeien (63%), perziken (53%), appels (46%) en sla (36%).

Voor haver werden de laagste voorkomen (28%), tomaat (27%), wijn (23%), rogge (16%), prei (14%) en kool (4,8%).

Ecoportal.net
The Epoch Times
http://www.lagranepoca.com/


Video: PEPERS ZAAIEN EN PEPERS KWEKEN IN JANUARI. Vlog 114. Paprika zaaien en paprika kweken in januari (Juli- 2022).


Opmerkingen:

 1. Thomas

  Mijn excuses, maar naar mijn mening geeft u de fout toe. Ik kan het bewijzen. Schrijf me in PM, we zullen het bespreken.

 2. Paytah

  Naar mijn mening is het de grote fout.

 3. Dionysius

  Je idee is erg goed

 4. Udolph

  Je hebt geen gelijk. Kom binnen, we bespreken het. Schrijf me in PB.Schrijf een bericht