ONDERWERPEN

De tijd dringt voor nucleaire ontwapening

De tijd dringt voor nucleaire ontwapening


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Door Jayantha Dhanapala

Een wereld zonder kernwapens kan en moet worden gerealiseerd zolang je leeft. Dit lijkt misschien een gewaagde en vrij optimistische uitspraak nadat ik mijn leven heb gewijd aan het werken aan vrede en ontwapening.

Jayantha Dhanapala. Krediet: CC BY-SA 3.0

Maar kijk eens naar de huidige wereldwijde dreigingen, 25 jaar na de val van de Berlijnse Muur, die het einde van de Koude Oorlog symboliseerde, en in de aanloop naar de 70e verjaardag van de Verenigde Naties (VN), het forum dat werd opgericht om de acties van de 193 lidstaten die door het Handvest zijn gemandateerd om vrede en veiligheid te handhaven.

We hebben het vijfde Assessment Report van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), dat de dubbelzinnige boodschap uitdrukt dat het fenomeen een gevolg is van menselijke activiteiten en dat het tot een catastrofe zal leiden als het niet onder controle wordt gehouden.

We hebben het probleem van inkomensongelijkheid over de hele wereld. De armste 1,2 miljard mensen zijn verantwoordelijk voor één procent van de consumptie, de rijkste miljoen voor 72 procent. Dit verhoogt de frustratie en spanning, vooral onder jongeren, die 26 procent van de wereldbevolking uitmaken.

We hebben religieus extremisme, racisme en brutaal geweld van het islamitische leger, Boko Haram en andere anarchistische groeperingen, die onze beschaafde sociale normen en gedeelde waarden uitdagen.

We hebben het terrorisme van de staat Israël dat een ongelijke oorlog voert tegen de Palestijnen, terwijl ze hun grondgebied bezetten, hen hun staat ontnemen en het internationaal recht schenden.

We hebben meer dan 50 miljoen mensen ontheemd door oorlogen en geweld, 33,3 miljoen in hun eigen land en ongeveer 16,7 miljoen vluchtelingen, het hoogste aantal sinds de Tweede Wereldoorlog (1939-1945).

We hebben het probleem van honger, ziekte, armoede en mensenrechtenschendingen die de menselijke conditie blijven ontsieren.

Zullen kernwapens deze dreigingen kunnen afschrikken? Om niet te zeggen: zullen ze dienen om die problemen op te lossen? Is het niet waarschijnlijker dat er in een wereld van rijken en onteigenen een groeiende proliferatie zal plaatsvinden, inclusief niet-statelijke terroristische actoren?

Wetenschappelijk bewijs toont aan dat zelfs een beperkte nucleaire oorlog, als zoiets mogelijk zou zijn, zal leiden tot onomkeerbare klimaatverandering en de ongekende vernietiging van het menselijk leven en de ecologie die dit ondersteunt.

Wij, de mensen, hebben de "verantwoordelijkheid om de wereld te beschermen" tegen atoomwapens door ze te verbieden door middel van een verifieerbare kernwapenconventie en door alle andere zelfverklaarde "verantwoordelijkheid om" toepassingen te beschermen, teniet te doen.

Ondanks deze overweldigende tests heeft de wereld nog steeds 16.300 kernkoppen in handen van negen landen, maar de Verenigde Staten en Rusland bezitten 93 procent van het totaal, en van deze 4.000 bevinden zich in operationele positie.

De mogelijkheid van gebruik door politieke wil, cyberaanval of per ongeluk door een staat of een niet-statelijke actor is reëler dan wij, in onze cocon van zelfgenoegzaamheid, besluiten te erkennen.

In tijden van afnemende middelen voor ontwikkeling wordt maar liefst 1,7 biljoen (biljoen) dollar uitgegeven aan wapens in het algemeen en modernisering van kernwapens in het bijzonder.

Alleen al in de Verenigde Staten, en in flagrante tegenspraak met de beloften van president Barack Obama, zal de modernisering van kernwapens de komende 10 jaar 355.000 miljoen dollar kosten.

Een vooruitstrevende generaal en tweevoudig president van de Verenigde Staten, Dwight Eisenhower (1953-1961), waarschuwde 50 jaar geleden voor de verraderlijke invloed van het "militaire industriële complex" in zijn land.

Die invloed, versterkt door een onverzadigbaar verlangen naar winst, verspreidde zich over de hele wereld en wakkerde de oorlogsvlammen aan, net zoals de VN en andere voorstanders van vrede proberen vreedzame oplossingen te vinden in overeenstemming met hun Handvest.

Ik ben er trots op dat de Pugwash-conferentie over wetenschap en wereldaangelegenheden, die ik vandaag de dag mag leiden, al meer dan vijf decennia streeft naar de uitroeiing van kernwapens op basis van het London Manifesto, 1955, ondertekend door Albert Einstein en Lord Bertrand Russell.

Joseph Rotblat, een van de grondleggers van de Pugwash Conference, die het Manhattan Project verliet als gewetensbezwaarde, deelde in 1995 de Nobelprijs voor de Vrede met Pugwash.

Pugwash is slechts een van de burgerbewegingen die sinds 1945 de afschaffing van kernwapens hebben geëist. Het was de druk van het maatschappelijk middenveld die uiteindelijk het alomvattend verbod op kernproeven en andere belangrijke resultaten in de richting van het totale verbod op dit wapen mogelijk maakte.

De wereld heeft al het verbod bereikt op twee andere categorieën massavernietigingswapens, biologische en chemische.

Twee niet-gouvernementele organisaties, ICAN en PAX, hebben nauwgezet het geld achter kernwapens opgespoord en onthulden in hun rapport "Don't Bank on the Bomb" dat vanaf januari 2011 411 verschillende banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen $ 402 hebben geïnvesteerd. miljard in 28 landen in de kernwapenindustrie.

Atoombewapende landen gaven in totaal meer dan $ 100.000 uit aan hun nucleaire strijdkrachten.

Ik verzoek u uw eigen bijdrage te leveren aan nucleaire ontwapening door deel te nemen aan de desinvesteringscampagne. Obama's verwelkte retoriek in zijn gevierde Praagse toespraak in april 2009 over een wereld zonder kernwapens heeft weinig om op te scheppen als het maatschappelijk middenveld niet handelt.

Ik heb de wereld vele obstakels zien overwinnen, kolonialisme, de burgerrechtenbeweging in Amerika, het einde van de hatelijke apartheid in Zuid-Afrika en uiteindelijk het einde van de Koude Oorlog.

Nucleaire ontwapening is ook een haalbaar doel en geen luchtspiegeling, zoals nucleaire staten ons willen doen geloven. Het bereiken van een definitief akkoord over het nucleaire programma van Iran en de aanstaande Toetsingsconferentie van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens in 2015 zijn voor ons kansen om proliferatie te voorkomen door deze wapens uit te roeien.

De Inter Press Service (IPS) mag gefeliciteerd worden met haar 50-jarig bestaan. Door de zaak van de ontwikkelingslanden te dienen, heeft het bureau de belangrijke beginselen van eerlijkheid en rechtvaardigheid in de internationale betrekkingen hooggehouden door te pleiten voor een einde aan ongelijke uitwisseling in al zijn vormen.

Ik ben enorm dankbaar voor de onderscheiding, die de organisaties eert waarmee ik heb samengewerkt in een lange strijd om de wereld te verlossen van de meest onmenselijke en vernietigende wapens die ooit zijn uitgevonden.

Dit artikel maakt deel uit van de toespraak die Jayantha Dhanapala hield toen hij op 17 november de IPS-prijs ontving.

Bewerkt door Kitty Stapp / Vertaald door Verónica Firme

IPS

Nieuws


Video: RUSLAND gebruikt grote INKTVIS als WAPEN? - StriktGeheim (Mei 2022).