ONDERWERPEN

Nieuw onderzoek naar gevaarlijke stoffen die in contact komen met voedsel

Nieuw onderzoek naar gevaarlijke stoffen die in contact komen met voedsel


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

De stoffen zijn geïdentificeerd door het vergelijken van inventarissen van gevaarlijke chemicaliën, de Replace Now! List. en de TEDX-lijst van hormoonontregelaars uit openbaar beschikbare databases van stoffen die met levensmiddelen in contact komen. Databases van stoffen die in contact komen met voedsel, waaronder de lijst van toegestane levensmiddelenadditieven in de VS, gepubliceerd door de Pew Charitable Trusts in 2013, die van de European Food Safety Authority (EFSA), de lijst van stoffen die in contact komen met niet-plastic voedingsmiddelen van de ESCO-werkgroep en bijlage I van CE 10/2011 inclusief plastic stoffen die in contact komen met voedsel dat is toegestaan ​​voor gebruik in Europa.

Veel van de 175 geïdentificeerde stoffen zijn geclassificeerd als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting. Anderen worden geacht interferentie te veroorzaken met het hormonale systeem, ze worden hormoonontregelaars genoemd. Een derde groep chemicaliën wordt als persistent en bioaccumulerend beschouwd.

Bioeco Werkelijk


Video: 10 Engste Fotos Met Achtergrond Verhalen (Mei 2022).