ONDERWERPEN

Unicef ​​roept op tot een debat over klimaatverandering vanuit de rechten van het kind

Unicef ​​roept op tot een debat over klimaatverandering vanuit de rechten van het kind


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Door Patrizia Faustini *

Tegenwoordig staat de wereld voor grote uitdagingen, zoals de uitbanning van armoede, conflicten en discriminatie. De meerderheid van de aardbewoners heeft geen toegang tot fatsoenlijke levensomstandigheden of de bescherming van hun fundamentele rechten. Hoe verhoudt klimaatverandering zich tot deze kwesties? Hoe kunnen we de rechten van toekomstige generaties tot onze prioriteit maken?

De uitdaging moet als een prioriteit worden beschouwd en vereist dringende maatregelen. Misschien is de tijd gekomen om klimaatverandering te beschouwen als een wereldwijd fenomeen van intergenerationele rechtvaardigheid.

De ondernomen acties, of liever het uitblijven van actie in het licht van deze uitdaging, zijn een vorm van onrecht die zich voedt met ongelijkheden en deze bestendigt. Het stelt ook degenen die het minst verantwoordelijk zijn voor het fenomeen klimaatverandering bloot aan de verplichting om de komende decennia een hoge prijs te betalen. Toekomstige generaties zullen geen andere keuze hebben dan het hoofd te bieden aan het onrecht dat de huidige generatie veroorzaakt.

Het concept van klimaatverandering brengt ons ertoe een evenwicht te zoeken tussen de rechten en aanspraken van huidige en toekomstige burgers. De ethische constructie van intergenerationele rechtvaardigheid kan oplossingen bieden voor zeer relevante kwesties zoals beheer van hulpbronnen, kinderrechten en ecologische duurzaamheid.

Een recent rapport van het Innocenti Research Centre van UNICEF, getiteld "The Challenges of Climate Change: Children on the front line", presenteert onthullende resultaten die ons helpen deze belangrijke uitdaging van onze tijd aan te pakken.

Klimaatverandering vormt een bedreiging voor de rechten van kinderen omdat het hun fundamentele toestand in gevaar brengt: onze planeet. Menselijk handelen oefent lange tijd druk uit op de grenzen zonder te kunnen voorspellen welke gevolgen dit zal hebben voor toekomstige generaties. In een wereld als de huidige, waarin de wereld zelf in gevaar is, is misschien de tijd gekomen om het idee van intergenerationele rechtvaardigheid op tafel te leggen.

Weersvoorspellingen kunnen de gevolgen na het jaar 2100 niet voorspellen, dus sommige sceptici beweren dat de toekomst te ver is om je zorgen over te maken. Vanuit het perspectief van kinderrechten is het verminderen van onzekerheid echter reden genoeg om te vechten voor de volledige erkenning en uitoefening van deze rechten. Kinderen vormen de grootste bevolkingsgroep en zijn kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering.
Volgens verschillende experts heeft 80 procent van de sterfgevallen die in ontwikkelingslanden plaatsvinden als gevolg van het klimaat kinderen. Bovendien worden bij elke nieuwe klimaatramp de rechten van kinderen bedreigd. Om adequaat op deze gebeurtenissen te reageren, zouden op het kind gerichte aanpassings- en verzachtende maatregelen moeten worden toegepast die rekening houden met de rechten van kinderen, wat inhoudt dat het huidige perspectief dat in het heden wordt gevormd moet worden uitgebreid om rekening te houden met de gevolgen in de toekomst.

Er is ook nog een goede reden om klimaatverandering te zien als een kwestie die verband houdt met kinderrechten. Door de verklaring in het Verdrag inzake de rechten van het kind aan te nemen - ze zijn houders van rechten - moeten we ook erkennen dat ze een sleutelrol spelen in het proces van erkenning van en actie tegen klimaatverandering binnen hun gemeenschappen, en bij het nemen van maatregelen om de uitdagingen die dit fenomeen met zich meebrengt het hoofd te bieden.
Kinderen kunnen op een relevante manier bijdragen aan de noodzakelijke mondiale verandering op het gebied van zaken als zorg voor het milieu, beheer van hulpbronnen en het leggen van de basis voor de samenleving van de toekomst.

De kinderen en jongeren van nu vormen die generatie die de aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, die de komende decennia essentieel zal zijn, zal moeten doorvoeren. Desondanks wordt deze groep opzettelijk genegeerd in discussies over klimaatverandering op hoog niveau.

* Patrizia Faustini is een senior communicator bij het Innocenti Research Center van UNICEF.

Unicef-blog: http://blogs.unicef.org/2014
In het Spaans vertaald door Maria Khoury Arvelo voor IWGIA en SERVINDI.


Video: Theo Hiddema raakte in conflict met Max Moszkowicz - RTL LATE NIGHT MET TWAN HUYS (Mei 2022).